1. Anasayfa
  2. /
  3. Forumlar
  4. /
  5. # 2 Sivil Toplum...

# 2 Sivil Toplum Forumu

2. Sivil Toplum Forumu konuşmacılarını yakından tanıyın!

Can Ercebe, Toplum Gönüllüleri Vakfı / Panel: Örgütlenme Modelleri

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimi alan Can Ercebe, 2007 yılında aynı bölümde yüksek lisansını bitirdi ve doktoraya başladı. Gençlik alt kültürleri ve suçluluğu ile ilgilendi. Nüfusbilim Derneği’nin gençlik araştırmalarında yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Programı’na katıldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda 2008-2011 yılları arasında saha koordinatörü, 2011-2015 arasında GençBank Programı Koordinatörü olarak çalıştı. Bu süre zarfında “Mahallede Gençlik Çalışması” ve “Gönüllüler İçin Kaynak Geliştirme Rehberi” yayınlarının editörlüğünü yürüttü. 2015’ten beri Saha Departmanı Yöneticisi olarak; yerel gençlik çalışmaları ve üniversite gençlerinin toplumsal katılımı konularıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Gabriella Civico, Avrupa Gönüllü Merkezi / Panel: Örgütlenme Modelleri

İngiltere doğumlu Gabriella Civico, uzun süre İspanya ve Portekiz’de yaşadı, daha sonra Belçika’ya yerleşti. Lisans eğitimini Surrey Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Eğitim alanında, yüksek lisans eğitimini Hull Üniversitesi E-Öğrenmede Eğitim alanında tamamladı. İşletme ve gençlik çalışmalarında yönetici, eğitmen ve uzman olarak çalıştı. Gençlik alanındaki faaliyetleri sırasında, 2011 yılının Avrupa Gönüllülük Yılı kabul edilmesine yönelik kampanyada çalıştı. Avrupa Gönüllü Yılı 2011 (EYV2011) Projesi’nde Proje Müdürü olarak görev yaptığı Temmuz 2010 tarihinden itibaren Avrupa Gönüllü Merkezi (CEV) ile çalıştı, sonrasında Avrupa Gönüllü Merkezi Direktörü oldu.

Abdullah Oskay, Hayat Sende Derneği / Panel: Hak Temelli Çalışmalarda Gönüllülük

Devlet korumasında kalan çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış, eşit ve ayrımcılığa uğramadan hayata atılması için çalışan Hayat Sende Derneği’nin kurucusudur. Aynı zamanda bir kamu kurumunda dış ticaret uzmanı olarak görev yapmaktadır. Koruma altındaki çocuklarla yaptığı çalışmalar ve Türkiye’de sivil toplumun gelişimine verdiği desteklerle Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülünü almış, JCI tarafından Senato Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. Sabancı Vakfı tarafından Fark Yaratan Kişi ve dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı Ashoka Vakfı tarafından da Ashoka Fellow seçilmiştir.

Arca Alpan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ağı / Panel: Hak Temelli Çalışmalarda Gönüllülük

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede İnsan Hakları Yüksek Lisans Programında öğrenim görmektedir. 2016 yılından bu yana mezun olduğu fakültenin Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Dr. Öğr. Üyesi İdil Elveriş yönetiminde Pro Bono Ücretsiz Hukuki Destek Ağı’nın koordinasyonunda görev almaktadır.

Goce Kocevski, Makedon Genç Avukatlar Derneği / Panel: Hak Temelli Çalışmalarda Gönüllülük

Goce Kocevski Makedon Genç Avukatlar Derneği’nde (MYLA) yasal destek, danışmanlık ve dava faaliyetlerinden sorumlu Program Müdürü’dür. Temel görevi insan hakları ihlallerini içeren davalar için dava programının yürütülmesidir. Bunlar arasında davanın belirlenmesi, avukat havuzunun yönetilmesi, her dava için yasal stratejinin geliştirilmesi ve bireysel prosedürlerin takibi yer almaktadır. 2011 yılından bu yana MYLA için çalışan Kocevski, dernek tarafından yayımlanan Makedonya’da İnsan Haklarının Korunması Yıllık Raporu’nun eş editörüdür. Başta insan hakları hukuku, adalete erişim, hukuk eğitimi, hukuk mesleğine erişim ve Makedonya’nın AB entegrasyonu ile ilgili yargı reformları olmak üzere çeşitli hukuki konularda yazılar yazmıştır.

Mehmet Onur Yılmaz, Uluslararası Af Örgütü- Türkiye / Panel: Hak Temelli Çalışmalarda Gönüllülük

2001 yılında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2004’te Bordeaux Mimarlık ve Peyzaj Okulu’ndan yüksek lisans derecesi aldı. 2002-2005 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde Y.K. Üyeliği yaptı. 2005-2010 yılları arasında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Projesi’ni yürüttü. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Programı’ndan ikinci Yüksek Lisans derecesini aldı. Aynı üniversitede İnsan Hakları Doktora Programı’na devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İnsan Hakları Eğtimi Programı Koordinatörü olarak çalışıyor. Kurucularından olduğu ve 677 nolu KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği’nde savunuculuk çalışmaları yürüttü. Diğer yandan 2011 yılından bu yana “Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi” olma iddiası ile çıkmakta olan Gazete Solfasol’da editör ve sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yapıyor.

Ayşe Yapıcı, TEMA / Panel: Gönüllü Profilleri, Gönüllü Yönetimi

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Ayşe Yapıcı, 2010 yılında Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. 2009 yılında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) Proje Sorumlusu olarak göreve başlayan Yapıcı, yaklaşık 3,5 yıl boyunca çocuklarda kariyer bilincinin gelişmesi yönünde altyapı kurmayı amaçlayan, çocuklara eleştirel düşünebilme becerisi kazandıran ve çocuklara matematik ve fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlayan projelerde görev almıştır. 2012 yılında TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nda Gönüllü Koordinatörü olarak göreve başlayan Yapıcı, 2017 yılı Ağustos ayından itibaren Saha ve Gönüllülük Bölüm Başkanı olarak TEMA Vakfı’nın 81 ilde, 352 ilçede ve 141 üniversitede yürüttüğü örgütlenme, gönüllülük, eğitim, ağaçlandırma ve savunuculuk çalışmalarını yönetmektedir.

Ceren Dönmez, Türk Kızılayı / Panel: Gönüllü Profilleri, Gönüllü Yönetimi

2009 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye’de yeni kurulmuş olan Kalkınma Ajansları’ndan Ahiler Kalkınma Ajansı’nda 2 yıl görev yaptıktan sonra sivil toplum alanında çalışmaya başladı. 2012 yılından itibaren Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü’nde sığınmacı ve mültecilerle ilgili programlarda görev aldı. Halihazırda Türkiye Kızılay Derneği Kızılhaç Kızılay Hareketi İşbirlikleri Program Koordinatörlüğü’nde Uyum ve Geçim Kaynağı Program Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Micky Lefranc, France Bénévolat / Panel: Gönüllü Profilleri, Gönüllü Yönetimi

Micky Lefranc, France-Bénévolat Proje Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Ortak Üyesidir. NEETS entegrasyonu hakkında bir Avrupa Sosyal Fonu projesi için okullar ve yerel entegrasyon misyonlarında eş desteği hakkında uluslararası çalışmalar ve eğitim oturumlarından ve mülteciler ve göçmenlerle ilgili Fransız derneklerinin rolü ve dinamiği üzerine yapılan bir çalışmadan sorumludur. Aynı zamanda Avrupa Gönüllü Merkezi (CEV) kurul üyesi, Avrupa Kıdemli Dernekler Federasyonu (CESES) için entegrasyon ve eğitim Avrupa uzmanı, SNCF Vakfı için eğitim uzmanı ve değerlendiricisi, Avrupa Çokdillilik Gözlemevi Yönetim Kurulu üyesi, oryantasyon, eğitim ve mülteciler alanında Avrupa bölgeler derneği EARLALL için uzman ve aracı ve Avrupa Komisyonu için Erasmus+ değerlendiricisidir.

Alessandra Coppola, APICE / Panel: Çevrimiçi Gönüllülük

Alessandra Coppola, proje yöneticisi, tasarımcı, uluslararası gençlik eğitmeni ve insan hakları, insan hakları eğitimi, gençlik aktivizmi, nefret söylemi ile mücadele ve dezavantajlı yerlerden gençlerin toplumsal haklara erişimi uzmanıdır. Aynı zamanda APICE’nin (Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa) kurucusu ve başkanı, Avrupa Konseyi Nefret Söylemine Hayır Kampanyası İtalya Ulusal Destek Grubu Koordinatörü ve İtalyan Ulusal Gençlik Forumu üyesidir. Coppola ayrıca Change Making Consulting kurucusu ve yöneticisidir.

Mehmet Çetinkaya, Vopool / Panel: Çevrimiçi Gönüllülük

Gençlik Çalışmaları Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. İnsan hakları, gençlik çalışmaları ve STK yönetimi konularında bağımsız eğitmenlik yapmaktadır. Türkiye Ulusal Ajansı gençlik eğitmen havuzu üyesidir.

Simay Kardeş, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri / Panel: Çevrimiçi Gönüllülük

İşletme Lisansını İzmir’de tamamladıktan sonra eğitim hayatına ABD’de Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi yüksek lisans programı ile devam eden Kardeş, halihazırda Hacettepe Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı öğrencisidir. 2005 yılından beri gençlik, engellilik, eğitim, liderlik, uluslararası değişim programları, barış inşası gibi birçok alanda gönüllü ve profesyonel çalışmalara katılan Kardeş, Ulusal Gençlik Parlamentosu, World Learning, EXPO Genel Sekreterliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi kurumlarda çalışmalar yürüttükten sonra Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı’na katıldı.

2. Sivil Toplum Forumu atölyelerinde neler tartışıldı?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ağı

Hukuki Sağlığınız Ne Durumda?: STÖ’ler için Hukuki Sağlık Kontrolü Atölyesi

Bu atölyedede interaktif metotlarla; ‘Sivil Toplum ve Hukuk: Günümüzde STK’ların hukuki ihtiyaçları’, ‘Hukuki okuryazarlık ve farkındalık’, ‘Pro Bono Ağı tarafından uyarlanan ve geliştirilen Hukuki Sağlık Kontrolü Belgesi’nin tanıtımı ve pratik uygulama’ başlıkları altında çalışmalar yapıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ağı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kenan Dursun

Gönüllülerle İletişim için Sosyal Medya ve Teknoloji Araçları

Kenan Dursun’un atölye içeriğiyle ilgili hazırladığı dosyaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/kenan-dursun-atolye

Volunteer Scotland

Genç Gönüllüleri Gelecekte Neler Bekliyor?

Etkinlikte, kamu politikası olarak gönüllülüğün gençleri kapsama ve gençliğin kamuya katkısı anlamında “kazan-kazan” yöntemiyle nasıl bir çerçeve oluşturulabileceği tartışıldı. Atölyenin başlıkları aşağıdaki gibiydi:

  • İskoçya’nın genç gönüllülüğe yaklaşımından çıkarılan dersler
  • Gençleri içerme konusunda zorluklar
  • Katılımcıların kendi ülkelerindeki deneyimlerinden çıkan sonuçlar

Atölye sunumuna sayfanın başına dönerek ulaşabilirsiniz.

Kadın Dayanışma Vakfı & Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Kadın Çalışmalarında Gönüllülük

Etkinlikte çalışmalarının büyük bölümünü kadınların gönüllü emeğiyle sürdüren iki sivil toplum örgütünden temsilci aşağıdaki başlıkları tartışmaya açtı:
– Kadınların ayrı örgütlenme ihtiyacı
– Kadın örgütlerinde gönüllülük-STK gönüllüğü farkı
– Hiyerarşisiz yapılanmalarda gönüllülük ve feminist ilkeler
– Gönüllü atölyeleri ve yarattığı dönüşüm
– Kadın örgütlerinde gönüllülük neleri içerir/neleri dışlar?
– Kadın örgütlerinde gönüllülerin karar alma süreçlerindeki yeri
-Gönüllü çalışma grupları

APICE & Vopool

Nefret Söylemini Önlemek için Gönüllülük ve Dijital Araçlar

Bu atölye nefret söylemiyle mücadelede çevrimiçi ve çevrimdışı araçların keşfedilmesi için düzenlendi. Ayrıca insan hakları eğitimlerine ilişkin 3 farklı rehberin tanıtımını yapıldı. Atölyede ayrıntıları paylaşılan No Hate Speech Movement kampanyasını incelemek için tıklayınız

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği- İYADER

Toplumsal Cinsiyet Aktivist Eğitimi

Bu etkinlik, katılımcıları yaygın eğitim metotlarıyla yapılandırılmış bir ortamda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gözlemlemeye, deneyimlemeye ve üzerine tartışarak kavramaya sevk etmek üzere tasarlandı. İki bölümde düzenlenen etkinlikte ilk olarak “İyi, daha iyi, en iyi” etkinliği gerçekleştirildi. Bu bölümde katılımcılar iki gruba ayrıldı ve gruplara önceden belirlenmiş sıfatlar verildi. Grupların birinden verilen sıfatları feminen ve maskülen kategorilerine yerleştirilmeleri, diğer gruptan ise aynı sıfatları olumlu ve olumsuz olarak kategorilendirmeleri istendi. Son olarak da kategorize edilmiş sıfatlar karşılaştırıldı.

İkinci bölümde “Yerini seç” etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlikte oturum alanı “Evet” ve “Hayır” olarak iki gruba ayrıldı. Katılımcılara önceden belirlenen sorular yöneltildi ve evet ya da hayır bölgelerine geçerek cevap vermeleri sağlandı. Verdikleri cevapların nedeni üzerinden toplumsal cinsiyet konusu tartışıldı.

Sivil Toplum Yasal Çerçeveyi Konuşuyor

Yuvarlak Masa Toplantısı: Sivil Toplum Yasal Çerçeveyi Konuşuyor

Düzenlenen toplantıda, Forum’un yurt dışından gelen konukları, gönüllülük alanındaki yasal çerçeveye dair kendi ülkelerindeki deneyimleri paylaştı. Ardından toplantıya Türkiye’den davet edilen sivil toplum örgütleri gönüllülüğün gelişimine ilişkin ne tip yasal düzenlemeler yapılabileceğini tartıştı. Atölye sunumlarına sayfanın başına dönerek ulaşabilirsiniz.

Kamu-Sivil Toplum Yasal Çerçeveyi Konuşuyor

Yuvarlak Masa Toplantısı: Kamu-Sivil Toplum Yasal Çerçeveyi Konuşuyor

Sivil Toplum Forumu’nun ilk gününde düzenlenen “Sivil Toplum Yasal Çerçeveyi Konuşuyor” toplantısına katılan örgütler, etkinlikten çıkan politika önerilerini ve notları kamu kurumlarıyla paylaştı.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri

Çevrimiçi Gönüllülük

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri- BMG’nin tüm dünyadan üyeliğe ve kullanıma açık onlinevolunteering.org web sitesindeki gönüllülük olanakları, etkinliğin ana çerçevesini oluşturdu. Katılımcılara uygulamalı olarak üyelik, gönüllülük ve örgütlenme olanaklarının tanıtıldığı atölyede, Birleşmiş Milletler’in alandaki çalışmalarından bahsedildi.

Adım Adım- Renay Onur

Kampanyanı İyi Tasarla Sonra Tasalanma: Adım Adım ile Gönüllüler için Kampanya Yönetimi

2008 yılından bu yana Renay Onur gönüllü olarak Adım Adım’da kendi içinde 228 farklı proje içeren 24 kampanyanın planlanması, yürütülmesi ve hedefine ulaşması için çalıştı ve hâlâ da çalışıyor. 2008’den bu yana 24 kampanya dahilinde 350 bin kişi 34 milyon TL bağış yapıldı ve 170 bin canlının hayatının güzelleşmesine destek olundu. Bu atölyede katılımcılar Renay’la beraber “Kampanya nedir? Bir kampanyayı başarılı kılan etkenler nelerdir? Bir kampanyacının hangi özelliklerinin olması lazım?” sorularını hep beraber tartıştı. Etkinliğin geri kalanında, gönüllü yönetiminde öncelikli başlıklardan bahsedildi ve “Gönüllülük bir hobi midir?” sorusuna cevap arandı.

France Bénévolat

Gönüllü Yönetiminde Kuşaklar Arası İletişim

Atölyede gönüllü yönetiminde kuşaklar arası iletişimin rolü tartışıldı, genç ve yetişkin gönüllülerin ortak çalışmasında mentörlüğün rolü konusuna değinildi. Atölye kapsamında, Fransa’da gönüllülük üzerine çalışan ve önde gelen örgütler arasında yer alan France Bénévolat temsilcisi Micky Lefranc, gönüllü-STÖ eşleştirmesi alanında Fransa’da yürüttükleri çalışmalardan bahsetti. Atölye sunumuna sayfanın başına dönerek ulaşabilirsiniz.

FORUM: Karşılıklı Beklentiler

FORUM: Karşılıklı Beklentiler

2. Sivil Toplum Forumu’nun kapanış etkinliği olan “FORUM: Karşılıklı Beklentiler” oturumunda tüm katılımcılar Vişnelik Salonu’nda toplandı. Gönüllüler ve STÖ temsilcileri toplantıda tartışılan ana başlıklar çerçevesinde gönüllülük konusunda kısa vadede neler yapılabileceğini ve Sivil Düşün AB Programı’nın alandaki rolünün ne olabileceğini tartıştı.

Toplantı Yeri: ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri

Skip to content