1. Anasayfa
 2. /
 3. Sivil Toplumdan Haberler
 4. /
 5. KA-DER proje koordinatörü, proje...

KA-DER proje koordinatörü, proje asistanı ve muhasebe uzmanı arıyor

Kadınların her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan Kadın Adayları Destekleme Derneği İstanbul’daki Genel Merkez ofisinde çalışacak ve BM Kadın Birimi (UN WOMEN) projesinde görev alacak Proje Koordinatörü, Proje Asistanı ve Muhasebe Uzmanı arıyor. 

Tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER bu hedeflere ulaşabilmek için lobi, savunuculuk, kampanya, örgütlenme, dayanışma ve eğitim çalışmaları yürütür.

İstanbul’daki KA-DER Genel Merkez ofisinde çalışacak ve BM Kadın Birimi (UN WOMEN) projesinde görev alacak olan Proje Koordinatörünün öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları şöyle sıralanmış:

 • Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında tam zamanlı çalışmak
 • Açılan proje ilanlarını takip etmek ve GYK’yı konu ile ilgili bilgilendirmek
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Proje kapsamında haftalık/aylık/yıllık planlar yapmak ve ilerleyişi takip etmek, projeyle ilgili iç raporlar yazmak, bunu dernekte ilgili kişilere bildirmek,
 • Projenin finansal işlerini takip etmek, alımlar için gereken araştırmaları yapmak ve çıktıları ilgili kişiye sunmak, proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri dernek yetkililerine ve hibe sağlayıcısına sunulacak raporları hazırlamak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STÖ’ler, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek,
 • Proje gereği oluşturulacak gruplar ve ağlarda işleyişi sağlamak, geliştirmek, ilgili grupları projedeki gelişmelerden haberdar etmek,
 • Proje gereği düzenlenecek etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonlarını düzenlemek; organizasyonlarda tanıtım faaliyeti göstermek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve raporlanmasını sağlamak,
 • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; dernekteki ilgili kişiyle çalışmak,
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek,
 • Dernek içinde yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak,
 • Derneğin dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak,
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak,
 • KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak,
 • Proje başvurularını yapmak (uluslararası fonlar).

Proje Koordinatöründe aranan öncelikli nitelikler ise şöyle:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel en az 3 yıl çalışma deneyimli,
 • Proje yürütme ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • AB proje yazma deneyimine de sahip,
 • İleri derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
 • Yüksek katılımın olması beklenen etkinlik, konferans, toplantı düzenlemekte becerisi ve deneyimine sahip olan,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 • İnternet ve MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • Tam zamanlı

UN WOMEN projesinde görev alacak Proje Asistanının öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları şöyle sıralanmış:

 • Proje yönetimi ile ilgili süreçlerde görev almak
 • Proje başvuru dosyalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Projeye ilişkin raporlamaların proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapılmasına destek vermek
 • Proje Koordinatörünü asiste etmek
  Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen sosyoloji veya siyaset bilimi)
 • En az 2 yıl alanında deneyimi olan
 • AB proje yazma deneyimine de sahip,
 • İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın
 • Google Drive ve MS Office programlarını iyi kullanabilen
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek
 • Sivil toplum ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde deneyimli (tercih sebebidir)
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • Tam zamanlı

İstanbul’daki KA-DER Genel Merkez ofisinde çalışacak olan Ön Muhasebe Sorumlusunun öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları ise şöyle sıralanmış:

 • Günlük muhasebe işlerinin takip edilmesi, tek düzen hesap planına uygun şekilde Micro muhasebe programına kayıtların yapılması ve belgelerin dosyalanması
 • Personel giriş-çıkış işlemleri, bordro işlemlerin takibi, beyannamelerin verilmesi
 • Derneğin bütçe ve finansman süreçlerinin yönetimi ve denetimi için gerekli raporların, mali tabloların ve dokümanların hazırlanmasına destek verilmesi
 • Yıllık tahminin, bütçenin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında yöneticiye veya ilgili proje ekibine destek sağlanması, gelen fonların takibinin yapılması
 • Resmi kurumlara ilgili bildirimlerin yapılması

Ön Muhasebe Sorumlusunda aranan öncelikli nitelikler ise:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (iktisadi ve idari bilimler vs.)
 • En az 3 yıl ön muhasebe deneyimi olan
 • Orta derecede İngilizce bilen
 • İnternet ve ofis programlarını kullanabilen
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına yatkın ve yoğun iş temposuna uyum sağlayan

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını 31 Mayıs 2022 Salı günü 17:00’a kadar kadar göndermeleri bekleniyor. İlanlara dair detaylı bilgi için tıklayın.

 

 

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content