Toplumsal cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi alanında faaliyet gösteren STÖ’ler için Alt-Hibe Programı teklif çağrısı yayınladı

Daktilo1984 ve ALDA işbirliğinde yürütülen WE ACT Projesi kapsamında, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İyileştirilmesi Alanında Faaliyet Gösteren STK’lar için Alt-Hibe Programı teklif çağrısı yayınladı. Çağrıya 7 Nisan 2024, Türkiye saati ile 23:59’a kadar başvuru yapılabilir.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi amaçlayan WE ACT Projesi dahilinde sunulanTürkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İyileştirilmesi Alanında Faaliyet Gösteren STK’lar için Alt-Hibe Programına başvurular başladı.

ALDA ile Daktilo 1984 Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen WE ACT Projesi, Türkiye’de kadınların ve LGBTI+ topluluklarının karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu program kapsamında, cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, ayrımcılığa karşı mücadele (cinsiyet, din ve/ya etnik köken gibi), yurttaşlık hakları ve temel insan hakları alanlarına odaklanan 21 proje 10 ay süreyle finanse edilecek.

Bu çağrı kapsamında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 10 (Eşitsizliklerin Azaltılması) kapsamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan projeler desteklenecek.

Çağrı, yerelde kalkınmayı destekleyecek ve farkındalık yaratacak 21 etkin projeyi, 4bin €’ya kadar finanse etmeyi amaçlıyor. Toplum için faydası görünür olan ve/veya toplumsal aidiyet yaratabilen hibe verilecek projelerin, finansal sürdürülebilirliği olan düzenli faaliyetlere dönüşmeleri ya da ek kaynak yaratabiliyor olmaları bekleniyor.

LGBTİ+ hakları, ayrımcılığa karşı mücadele (cinsiyet, din ve/ya etnik köken gibi), yurttaşlık hakları ve temel insan hakları alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve konu başlıkları arasında ortak faydalar olduğunu gösterebilen fakat aktif olarak bahsi geçen alanlarda faaliyet göstermeyen sivil toplum örgütleri de çağrıya başvuru yapabilir.

Çağrıya 7 Nisan 2024, Türkiye saati ile 23:59’a kadar başvuru yapılabilir.

Çağrı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

 

 

Skip to content