1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. 5. Danışma Kurulu Eşzamanlı...

5. Danışma Kurulu Eşzamanlı Atölyeleri

gender_equalityCinsiyet Eşitliğinde Katılım İçin İzleme

25 Şubat / 09:30 – 13:00

Atölye, bireylerin ve bireylerin oluşturdukları örgütlerin siyasal ve toplumsal hayatın biçimlendirilmesi süreçlerine etkin ve eşit katılımın sorunlarını ortaya çıkarmak ve bu sorunların giderilmesi için politikalar geliştirilmesine katkı sunmaya yönelik olarak izleme, veri toplama, analiz ve raporlama süreçleri hakkında bilgi ve beceri paylaşımını hedeflemektedir. Bu temelde başta katılım olmak üzere kavramlar ve izleme yöntemleri hakkında bilgi paylaşımı, eşit katılımın izlenmesine yönelik göstergelerin oluşturulması, bilgi toplama kaynakları, analiz ve raporlama yöntemleri sunular, grup çalışmaları ve tartışmalar yoluyla ele alınacaktır.

Atölye Düzenleyicileri;
Nalan Erkem
, Avukat, HYD YK, İnsan hakları hukuku alanında çalışıyor, işkence, cezaevlerindeki çocuklar, psikiyatri hastaneleri ve bakım kurumları, kadına karşı şiddet alanında izleme ve raporlama çalışmaları yapmıştır, halen Kadın Koaliyonunun kadınların katılım hakkı ile ilgili izleme ve raporlama çalışmasında yer almaktadır.      
Feray Salman
, Şehir Plancısı, İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü, İnsan hakları norm ve standartlarının hayata geçmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmaktadır. İnsan akları ihlallerinin izlenmesi, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik politikaların takibi ve izlenmesi ve raporlanması konusunda çalışmalar yapmıştır.        
İlknur Üstün
, Felsefe mezunu. Kadın Koalisyonu, Yerel Siyaset Çalışma Grubu, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu kurucularından. Feminizm ve örgütlenme, siyasal katılım, yerel siyaset, adalete erişim, ayrımcılık, sivil toplum örgütleri üzerine yazıları, araştırma ve saha çalışmaları var. Halen Kadın Koalisyonu’nun kadınların eşit katılımı ile ilgili izleme ve raporlama çalışmalarını yürütmektedir.
Oya Aydın, Avukat. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Klasik Hukuk Teorisine Yönelik Feminist Eleştiriler Bağlamında Türkiyeli Kadınların Hukuk Deneyimi” konusunda yüksek lisans yaptı. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında, “İnsan Hakları İhlallerinde Devlet Görevlilerinin Fonksiyonu” konulu tez çalışmasına devam ediyor. Toplumsal cinsiyet ve insan hakları üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Kadın Koalisyonu’nun kadınların eşit katılımı ile ilgili izleme ve raporlama çalışmalarında ve yasa çalışma grubunda yer almaktadır.

mülteciTürkiye’de Mülteci Olmak

25 Şubat / 09:30 – 13:00

Atölye kapsamında mültecilerin Türkiye’deki yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, hak ve yükümlülükleri ve farklılaşan mülteci grupları hakkında bilgi verilecektir. Atölye kapsamında planlanan küçük grup simülasyonları ile katılımcıların bir mültecinin Türkiye’de karşılaştığı zorluklar ile ilgili empati kurması sağlanacaktır.   Atölye Düzenleyicisi; Kadir Beyaztaş (Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği); Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Yüksek Lisans programına devam etmiştir. Aynı alandaki doktora çalışmaları devam etmektedir. On yıla yakın bir süredir sivil toplum alanında çalışan Beyaztaş, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) bünyesinde Suriyeli Mültecilere Yönelik Koruma ve İnceleme Programı’nın koordinatörlüğünü üstlenmektedir.

hafiza calismalari ve aktivizm gorselHafıza Çalışmaları ve Dijital Aktivizm

25 Şubat / 09:30 – 13:00

Hafıza Çalışmaları ve Aktivizm Atölyesi, hafıza çalışmaları yürüten aktivist oluşum ve kurumların bir araya gelip, faaliyetlerini, planlarını paylaşacağı; muhtemel ortak çalışma alanları ve etkin bilgi paylaşımı konusunda iletişimlerini güçlendirici bir ağ çalışması olacaktır.   Atölye Düzenleyicileri; Berivan Eliş ve Özgür Fırat Yumuşak, içerik editörleri, Hafıza Kaydı http://www.hafizakaydi.org/ Derya Acuner, dernek koordinatörü, Karakutu http://www.karakutu.org.tr/ Kerem Çiftçioğlu, sosyal medya koordinatörü, Hakikat Adalet ve Hafıza Merkezi http://hakikatadalethafiza.org/ Mine Gencel Bek, proje gönüllüsü, Ortak Hafıza Girişimi, http://www.ortakhafiza.org/ Özden Dönmez, yönetim kurulu üyesi, Babil Derneği http://www.babilder.org/tr/

 

görsel tasarım aktivizm deborah semel demirtaş

Görsel Sanat ve Tasarım Yoluyla Aktivizm: Örnekler ve Stratejiler

25 Şubat / 09:30 – 11:00

Atölyede hak temelli görsel sanat örneklerine bakılacak, stratejilerinden konuşulacaktır. Kendi sivil toplum örgütlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için görsel sanatı kullanmak isteyen aktivistlere yönelik bir atölyedir.   Atölye Düzenleyicisi; Deborah Semel Demirtaş; küçük resimler ve aktivist sanat yerleştirmeleri yapan bir görsel sanatçıdır. “Osmanlı Prensesi olarak Fotoğraf Çektirin” adlı en son aktivist sanat projesi, kadına karşı şiddeti ve Türk hukuk sisteminin, aile içi şiddete karşıyı gösterdiği yanlış ve yetersiz uygulamalar hakkında bilinçlendirme ve farklı sosyal ve kültürel düzeydeki kadınların bu konuda, birbirleri ile empati kurabilmesini amaçlamıştı. Bir önceki yerleştirme proje konusu ise Bodrum’daki iç göç idi. Genelde Türkiye’nin doğu ve güney doğudan göç eden ailelerin çocukların dahil olduğu proje; çocuklara kendi duygularını ifade etme şansını vererek ve ‘yabancı’ yerine yerel toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını göstererek çocukları güçlendirmeyi ve yetkilendirmeyi amaçlanmıştı. Ayrıca, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bodrum’a yerleşmiş olan Semel Demirtaş, Çatal Ada Sanat, Çevre ve Turizm Derneği’nin kurucu üyesi ve ilk yönetim kurulu başkanıdır. Dernek olarak; üniversite öğrencilerine yönelik çevre dostu su sporu aracı tasarım “Ekosiklet” adlı projesi ve Bodrum’da MEB’ye bağlı ilk okullar için çevre koruma müfredatını geliştirip uygulama projesi başta olmak üzere sanat yoluyla birçok çevre koruma bilinçlendirme faaliyetlerini uygulamıştır.

nüfus cüzdanıKendime Kimlik Yaptım

25 Şubat / 09:30 – 11:00

Eskilerin kafa kağıdı dediği, günümüzde ise kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı denilen, cinsiyet kimliğimizi ikili kalıba sıkıştıran, pembe ve mavi renklerinden bir türlü feragat edemeyen kendimizi tanıtma nesnemizi, yapacağımız atölye ile kişileştirmeyi amaçlıyoruz. Kimliklerin içeriklerinde bulunan ne idüğü belirsiz birçok haneyi, istediğimiz içerikle doldurabileceğimiz, sıkıcı tasarımını manipüle ederek kendimize uyarlayacağımız pek renkli bir atölye katılımcıları beklemekte.   Atölye Düzenleyicileri; Hülya Dolaş, Volkan Eray

 

 

 

social mediaSivil Toplum Kuruluşları İçin Sosyal Medya ve Görselleştirme Araçları

25 Şubat / 11:30 – 13:00

Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Medya ve Görselleştirme için uygulamalı olarak araçlar anlatılacak. Atölye sırasında Techsoup Türkiye ve Raklet programları hakkında bilgilendirme de yapılacak.   Atölye Düzenleyicileri; Kenan Dursun -Things Projesi Koordinatörü – http://yourthings.org/ Arzu Baykara – Techsoup Türkiye Koordinatörü – www.techsoupturkiye.org.tr Gökhan Hıncal – Raklet – https://hello.raklet.com

 

 

çocukSivil Toplum Çalışmalarında Çocuk Katılımı

25 Şubat / 11:30 – 13:00

Atölye, STÖ çalışmalarında yer almış, bu çalışmalara yön veren çocuklarla, çocuklarla birlikte çalışan ya da çalışmak isteyen STÖ’leri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Başlangıçta Çocuk Danışma Grubu kendi çalışmaları ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirecektir. Çocuklarla söyleşi formatında yapılacak olan atölye çalışmasında çocukların, STÖ’lerle yaptıkları çalışmalarda karşılaştıkları zorluklar ve olumlu yanlar konuşulacaktır. Söyleşide konuşmacılara ve katılımcılara yöneltilen sorular, UNICEF tarafından hazırlanan Çocuklarla İlgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar (ERIC) belgesi çerçevesinde hazırlanacaktır.Çocukların ve STK’ların cevapları, moderatör tarafından flipchartlara yazılacak aynı zamanda raportör tarafından bilgisayara geçilecektir. Söyleşinin ardından moderatör tarafından verilen cevaplar ortaklaştırılacaktır. Atölyenin bu şekilde oluşacak çıktıları, basılarak katılımcılarla paylaşılabilecektir. Atölye Düzenleyicileri; Adem Arkadaş, İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Program Sorumlusu Işıl Erdemli, Proje Sorumlusu Didem Şalgam, Proje Sorumlusu

 

video_aktivism_01Video Aktivizmi Atölyesi

25 Şubat / 14:00 – 15:00

Video aktivizmin kısa tarihi, aktivist videolamanın türleri, şahit video, kampanya videosu, sosyal reklam, sosyal video, viral video, canlı yayın aktivizmi, veri tabanı aktivizmi, belgesel video, aktivist montaj, kadraj, çekim ölçekleri, komposizyon, sözlü tarih, video röportaj teknikleri, videoyu yayma, dağıtma teknikleri anlatılacak. Video aktivistler, sivil toplum örgütleri, alternatif haberciler, internet üzerinden canlı yayın aktivistlerinin yararlanacağı bir içeriği olacak. Her aktivistin ellerindeki küçük kayıt cihazlarıyla, kameralarla, cep telefonlarıyla haberciye dönüştüğü bu zamanlarda, aslında her aktivistin faydalanacağı bir içerik olacak. Atölye Düzenleyicisi;

Ege Berensel; 1968 Muğla doğumlu medya sanatçısı, aktivisti. Ankara’da yaşıyor. Angela Melitopoulos ve Maurizio Lazzarato’nun dahil olduğu Timescapes grubunun üyesi. “Panoptikon”, “Mü/hür” adlı videoları ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllendirildi. “Orasıburası” adlı 3 ekranlı video düzenlemesi (VideA’yla) 2005’te Berlin KW, 2007 Mayısında Fundació Antoni Tàpies, Barcelona’da sergilendi. “Türkü Söylemeyen Tepe” adlı 3 ekranlı video düzenlemesi 10. İstanbul Bienalinde, Dinamo Mesken çok ekranlı düzenlemesi SALT Ulus’ta sergilendi.

 

internet güvenliğiİnternet ve Sosyal Medya Güvenliği

25 Şubat / 14:00 – 15:00

İnternette ve sosyal medya platformlarında iletişimin güvenliği gittikçe önemi artan bir konu. Spam mesajlar, hesabı ele geçirmeye yönelik phishing saldırıları ve dahasından korunmak için temel güvelik önlemleri bu atölyede anlatılacaktır. Atölye Düzenleyicisi; Şevket Uyanık; Habitat Derneği İletişim Koordinatörü ve Korsan Parti Türkiye Hareketi sözcüsü.

 

 

ütopyaÜtopya Atölyesi

25 Şubat / 14:00 – 15:00

Atölyenin amacı, bugünü konuşanlar sorunlar yarını konuşanlar çözümlere odaklanır tezinden hareketle 10 yıl sonra nasıl bir hayat nasıl bir ülke hayal ediyoruz daha doğrusu nasıl bir gelecek tasarlıyoruz sorusuna yanıt bulmak. . Atölyede katılımcı sayısına göre 5/6 kişilik 3/4 grup çalışması yapılması hedefleniyor. her grup kendi ütopyasını oluşturacak ve gelecek tasarımını diğer gruplara sunacak. Bu ütopyalardan ortaklıklar çıkarılacak. Grup içinde farklı toplum kesimlerinin hayallerinin ortaklıkları ortaya çıkarılacak ve bugünün sorunlarına çözümler gelecekten yola çıkarak birlikte aranacak. Atölye Düzenleyicileri; Seyda Sever, Fulden Ergen ve Yagmur Çalışman Denge ve Denetleme Ağı’nın (DDA) sekreteryasını yürüten Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi çalışanları. Şeyda Sever DDA’nın AB proje koordinatörü, Fulden Ergen ve Yağmur Çalışman sosyal medya ve kamuoyu oluşturma çalışamlarını yürütüyor. Sait Fehmi Ağduk National Demokrasi Enstitüsü (NDI) çalışanı. NDI’da DDA sekreteryasının bir parçası. Fehmi Ağduk DDA nın medya çalışmalarını yürütüyor. Ekibin tamamı DDA tarafından önümüzdeki dönemde uygulanacak olan Türkiye hayali projesinin yürütücüleri.

 

446cdb6a95a7abb9096d64ece4f34cddÇatışma Ortamında Çocuk Hakları ve Aktivizm

25 Şubat / 14:00 – 15:00

Geniş çerçevede STÖlerin bir taraftan çocuk katılımını savunurken diğer taraftan çatışmalı ortamlarda çocuğun temel haklarından biri olan katılım hakkını zedelemeden korumanın yöntemlerini STÖ temsilcileriyle beraber belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bir atölye çalışması, bu konunun tartışılması, STÖlerin bu konuda çocuğun yüksek yararını gözeterek (katılımı, gelişimi, korunması tüm haklarının düşünülerek) hareket etmeleri sorunun kökten çözülebilmesi için eylem adımlarının katılımlı eylem araştırması/öğrenme yöntemiyle belirlemesini sağlayacaktır. Atölye Düzenleyicisi; Selin Berghan

 

googleAktivistler için Görünürlük

25 Şubat / 14:00 – 15:00

İçerik üretimi ve doğru kanallardan paylaşılması artık ücretsiz teknoloji çözümleri ile daha da kolay. Youtube, Slideshare gibi platformlar google arama sonuçlarını olumlu yönde etkilerken, ücretsiz bülten hazırlama programları (mailchimp) ile daha çok kişiye erişilebilmektedir. Geniş bir kitleye hitap eden sivil toplum gönüllüleri için ise kontak kişi ve gönüllülerle ilişkilerin yönetilebilmesi için ücretsiz CRM sistemleri mevcut. Atölye çalışması sırasında ücretsiz teknoloji çözümlerinden ve bunları uygulama aşamasında nasıl kullanılabileceği konuşulacak. Atölye Düzenleyicisi; Pınar Pinzuti; bisiklet aktivisti ve blog yazarı. Dijital Pazarlama Danışmanı olarak çalışıyor ve teknoloji şirketlerinde pazarlama koordinatörü olarak çalışıyor.

gender_equalityCinsiyet Eşitliğinde Katılım İçin İzleme

25 Şubat / 09:30 – 13:00

Atölye, bireylerin ve bireylerin oluşturdukları örgütlerin siyasal ve toplumsal hayatın biçimlendirilmesi süreçlerine etkin ve eşit katılımın sorunlarını ortaya çıkarmak ve bu sorunların giderilmesi için politikalar geliştirilmesine katkı sunmaya yönelik olarak izleme, veri toplama, analiz ve raporlama süreçleri hakkında bilgi ve beceri paylaşımını hedeflemektedir. Bu temelde başta katılım olmak üzere kavramlar ve izleme yöntemleri hakkında bilgi paylaşımı, eşit katılımın izlenmesine yönelik göstergelerin oluşturulması, bilgi toplama kaynakları, analiz ve raporlama yöntemleri sunular, grup çalışmaları ve tartışmalar yoluyla ele alınacaktır.

Atölye Düzenleyicileri; nalan erkemNalan Erkem, Avukat, HYD YK, İnsan hakları hukuku alanında çalışıyor, işkence, cezaevlerindeki çocuklar, psikiyatri hastaneleri ve bakım kurumları, kadına karşı şiddet alanında izleme ve raporlama çalışmaları yapmıştır, halen Kadın Koaliyonunun kadınların katılım hakkı ile ilgili izleme ve raporlama çalışmasında yer almaktadır.

 

 

 

 

Feraferay-salmany Salman, Şehir Plancısı, İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü, İnsan hakları norm ve standartlarının hayata geçmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmaktadır. İnsan hakları ihlallerinin izlenmesi, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik politikaların takibi ve izlenmesi ve raporlanması konusunda çalışmalar yapmıştır.

 

 

 

 

 

İilknur ustunlknur Üstün, Felsefe mezunu. Kadın Koalisyonu, Yerel Siyaset Çalışma Grubu, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu kurucularından. Feminizm ve örgütlenme, siyasal katılım, yerel siyaset, adalete erişim, ayrımcılık, sivil toplum örgütleri üzerine yazıları, araştırma ve saha çalışmaları var. Halen Kadın Koalisyonu’nun kadınların eşit katılımı ile ilgili izleme ve raporlama çalışmalarını yürütmektedir.

 

 

oya aydinOya Aydın, Avukat. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Klasik Hukuk Teorisine Yönelik Feminist Eleştiriler Bağlamında Türkiyeli Kadınların Hukuk Deneyimi” konusunda yüksek lisans yaptı. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında, “İnsan Hakları İhlallerinde Devlet Görevlilerinin Fonksiyonu” konulu tez çalışmasına devam ediyor. Toplumsal cinsiyet ve insan hakları üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Kadın Koalisyonu’nun kadınların eşit katılımı ile ilgili izleme ve raporlama çalışmalarında ve yasa çalışma grubunda yer almaktadır.

 

 

mülteciTürkiye’de Mülteci Olmak

25 Şubat / 09:30 – 13:00

Atölye kapsamında mültecilerin Türkiye’deki yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, hak ve yükümlülükleri ve farklılaşan mülteci grupları hakkında bilgi verilecektir. Atölye kapsamında planlanan küçük grup simülasyonları ile katılımcıların bir mültecinin Türkiye’de karşılaştığı zorluklar ile ilgili empati kurması sağlanacaktır.

Atölye Düzenleyicisi; Kadir Beyaztaş (Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği); Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Yüksek Lisans programına devam etmiştir. Aynı alandaki doktora çalışmaları devam etmektedir. On yıla yakın bir süredir sivil toplum alanında çalışan Beyaztaş, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) bünyesinde Suriyeli Mültecilere Yönelik Koruma ve İnceleme Programı’nın koordinatörlüğünü üstlenmektedir.

 

hafiza calismalari ve aktivizm gorselHafıza Çalışmaları ve Dijital Aktivizm

25 Şubat / 09:30 – 13:00

Hafıza Çalışmaları ve Aktivizm Atölyesi, hafıza çalışmaları yürüten aktivist oluşum ve kurumların bir araya gelip, faaliyetlerini, planlarını paylaşacağı; muhtemel ortak çalışma alanları ve etkin bilgi paylaşımı konusunda iletişimlerini güçlendirici bir ağ çalışması olacaktır.

Atölye Düzenleyicileri; Berivan Eliş ve Özgür Fırat Yumuşak, içerik editörleri, Hafıza Kaydı http://www.hafizakaydi.org/ Derya Acuner, dernek koordinatörü, Karakutu http://www.karakutu.org.tr/ Kerem Çiftçioğlu, sosyal medya koordinatörü, Hakikat Adalet ve Hafıza Merkezi http://hakikatadalethafiza.org/ Mine Gencel Bek, proje gönüllüsü, Ortak Hafıza Girişimi, http://www.ortakhafiza.org/ Özden Dönmez, yönetim kurulu üyesi, Babil Derneği http://www.babilder.org/tr/

görsel tasarım aktivizm deborah semel demirtaşGörsel Sanat ve Tasarım Yoluyla Aktivizm: Örnekler ve Stratejiler

25 Şubat / 09:30 – 11:00

Atölyede hak temelli görsel sanat örneklerine bakılacak, stratejilerinden konuşulacaktır. Kendi sivil toplum örgütlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için görsel sanatı kullanmak isteyen aktivistlere yönelik bir atölyedir.   Atölye Düzenleyicisi; Deborah Semel Demirtaş; küçük resimler ve aktivist sanat yerleştirmeleri yapan bir görsel sanatçıdır. “Osmanlı Prensesi olarak Fotoğraf Çektirin” adlı en son aktivist sanat projesi, kadına karşı şiddeti ve Türk hukuk sisteminin, aile içi şiddete karşıyı gösterdiği yanlış ve yetersiz uygulamalar hakkında bilinçlendirme ve farklı sosyal ve kültürel düzeydeki kadınların bu konuda, birbirleri ile empati kurabilmesini amaçlamıştı. Bir önceki yerleştirme proje konusu ise Bodrum’daki iç göç idi. Genelde Türkiye’nin doğu ve güney doğudan göç eden ailelerin çocukların dahil olduğu proje; çocuklara kendi duygularını ifade etme şansını vererek ve ‘yabancı’ yerine yerel toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını göstererek çocukları güçlendirmeyi ve yetkilendirmeyi amaçlanmıştı. Ayrıca, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bodrum’a yerleşmiş olan Semel Demirtaş, Çatal Ada Sanat, Çevre ve Turizm Derneği’nin kurucu üyesi ve ilk yönetim kurulu başkanıdır. Dernek olarak; üniversite öğrencilerine yönelik çevre dostu su sporu aracı tasarım “Ekosiklet” adlı projesi ve Bodrum’da MEB’ye bağlı ilk okullar için çevre koruma müfredatını geliştirip uygulama projesi başta olmak üzere sanat yoluyla birçok çevre koruma bilinçlendirme faaliyetlerini uygulamıştır.

nüfus cüzdanıKendime Kimlik Yaptım

25 Şubat / 09:30 – 11:00

Eskilerin kafa kağıdı dediği, günümüzde ise kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı denilen, cinsiyet kimliğimizi ikili kalıba sıkıştıran, pembe ve mavi renklerinden bir türlü feragat edemeyen kendimizi tanıtma nesnemizi, yapacağımız atölye ile kişileştirmeyi amaçlıyoruz. Kimliklerin içeriklerinde bulunan ne idüğü belirsiz birçok haneyi, istediğimiz içerikle doldurabileceğimiz, sıkıcı tasarımını manipüle ederek kendimize uyarlayacağımız pek renkli bir atölye katılımcıları beklemekte.   Atölye Düzenleyicileri; Hülya Dolaş, Volkan Eray

 

 

 

social mediaSivil Toplum Kuruluşları İçin Sosyal Medya ve Görselleştirme Araçları

25 Şubat / 11:30 – 13:00

Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Medya ve Görselleştirme için uygulamalı olarak araçlar anlatılacak. Atölye sırasında Techsoup Türkiye ve Raklet programları hakkında bilgilendirme de yapılacak.   Atölye Düzenleyicileri; Kenan Dursun -Things Projesi Koordinatörü – http://yourthings.org/ Arzu Baykara – Techsoup Türkiye Koordinatörü – www.techsoupturkiye.org.tr Gökhan Hıncal – Raklet – https://hello.raklet.com

 

çocukSivil Toplum Çalışmalarında Çocuk Katılımı

25 Şubat / 11:30 – 13:00

Atölye, STÖ çalışmalarında yer almış, bu çalışmalara yön veren çocuklarla, çocuklarla birlikte çalışan ya da çalışmak isteyen STÖ’leri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Başlangıçta Çocuk Danışma Grubu kendi çalışmaları ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirecektir. Çocuklarla söyleşi formatında yapılacak olan atölye çalışmasında çocukların, STÖ’lerle yaptıkları çalışmalarda karşılaştıkları zorluklar ve olumlu yanlar konuşulacaktır. Söyleşide konuşmacılara ve katılımcılara yöneltilen sorular, UNICEF tarafından hazırlanan Çocuklarla İlgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar (ERIC) belgesi çerçevesinde hazırlanacaktır.Çocukların ve STK’ların cevapları, moderatör tarafından flipchartlara yazılacak aynı zamanda raportör tarafından bilgisayara geçilecektir. Söyleşinin ardından moderatör tarafından verilen cevaplar ortaklaştırılacaktır. Atölyenin bu şekilde oluşacak çıktıları, basılarak katılımcılarla paylaşılabilecektir. Atölye Düzenleyicileri; Adem Arkadaş, İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Program Sorumlusu Işıl Erdemli, Proje Sorumlusu Didem Şalgam, Proje Sorumlusu

video_aktivism_01

Video Aktivizmi Atölyesi

25 Şubat / 14:00 – 15:00

Video aktivizmin kısa tarihi, aktivist videolamanın türleri, şahit video, kampanya videosu, sosyal reklam, sosyal video, viral video, canlı yayın aktivizmi, veri tabanı aktivizmi, belgesel video, aktivist montaj, kadraj, çekim ölçekleri, komposizyon, sözlü tarih, video röportaj teknikleri, videoyu yayma, dağıtma teknikleri anlatılacak. Video aktivistler, sivil toplum örgütleri, alternatif haberciler, internet üzerinden canlı yayın aktivistlerinin yararlanacağı bir içeriği olacak. Her aktivistin ellerindeki küçük kayıt cihazlarıyla, kameralarla, cep telefonlarıyla haberciye dönüştüğü bu zamanlarda, aslında her aktivistin faydalanacağı bir içerik olacak.

Atölye Düzenleyicisi; Ege Berensel; 1968 Muğla doğumlu medya sanatçısı, aktivisti. Ankara’da yaşıyor. Angela Melitopoulos ve Maurizio Lazzarato’nun dahil olduğu Timescapes grubunun üyesi. “Panoptikon”, “Mü/hür” adlı videoları ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllendirildi. “Orasıburası” adlı 3 ekranlı video düzenlemesi (VideA’yla) 2005’te Berlin KW, 2007 Mayısında Fundació Antoni Tàpies, Barcelona’da sergilendi. “Türkü Söylemeyen Tepe” adlı 3 ekranlı video düzenlemesi 10. İstanbul Bienalinde, Dinamo Mesken çok ekranlı düzenlemesi SALT Ulus’ta sergilendi.

internet güvenliğiİnternet ve Sosyal Medya Güvenliği

25 Şubat / 14:00 – 15:00

İnternette ve sosyal medya platformlarında iletişimin güvenliği gittikçe önemi artan bir konu. Spam mesajlar, hesabı ele geçirmeye yönelik phishing saldırıları ve dahasından korunmak için temel güvelik önlemleri bu atölyede anlatılacaktır. Atölye Düzenleyicisi; Şevket Uyanık; Habitat Derneği İletişim Koordinatörü ve Korsan Parti Türkiye Hareketi sözcüsü.

 

ütopyaÜtopya Atölyesi

25 Şubat / 14:00 – 15:00

Atölyenin amacı, bugünü konuşanlar sorunlar yarını konuşanlar çözümlere odaklanır tezinden hareketle 10 yıl sonra nasıl bir hayat nasıl bir ülke hayal ediyoruz daha doğrusu nasıl bir gelecek tasarlıyoruz sorusuna yanıt bulmak. . Atölyede katılımcı sayısına göre 5/6 kişilik 3/4 grup çalışması yapılması hedefleniyor. her grup kendi ütopyasını oluşturacak ve gelecek tasarımını diğer gruplara sunacak. Bu ütopyalardan ortaklıklar çıkarılacak. Grup içinde farklı toplum kesimlerinin hayallerinin ortaklıkları ortaya çıkarılacak ve bugünün sorunlarına çözümler gelecekten yola çıkarak birlikte aranacak. Atölye Düzenleyicileri; Seyda Sever, Fulden Ergen ve Yagmur Çalışman Denge ve Denetleme Ağı’nın (DDA) sekreteryasını yürüten Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi çalışanları. Şeyda Sever DDA’nın AB proje koordinatörü, Fulden Ergen ve Yağmur Çalışman sosyal medya ve kamuoyu oluşturma çalışamlarını yürütüyor. Sait Fehmi Ağduk National Demokrasi Enstitüsü (NDI) çalışanı. NDI’da DDA sekreteryasının bir parçası. Fehmi Ağduk DDA nın medya çalışmalarını yürütüyor. Ekibin tamamı DDA tarafından önümüzdeki dönemde uygulanacak olan Türkiye hayali projesinin yürütücüleri.

 

446cdb6a95a7abb9096d64ece4f34cddÇatışma Ortamında Çocuk Hakları ve Aktivizm

25 Şubat / 14:00 – 15:00

Geniş çerçevede STÖlerin bir taraftan çocuk katılımını savunurken diğer taraftan çatışmalı ortamlarda çocuğun temel haklarından biri olan katılım hakkını zedelemeden korumanın yöntemlerini STÖ temsilcileriyle beraber belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bir atölye çalışması, bu konunun tartışılması, STÖlerin bu konuda çocuğun yüksek yararını gözeterek (katılımı, gelişimi, korunması tüm haklarının düşünülerek) hareket etmeleri sorunun kökten çözülebilmesi için eylem adımlarının katılımlı eylem araştırması/öğrenme yöntemiyle belirlemesini sağlayacaktır. Atölye Düzenleyicisi; Selin Berghan

 

googleAktivistler için Görünürlük

25 Şubat / 14:00 – 15:00

İçerik üretimi ve doğru kanallardan paylaşılması artık ücretsiz teknoloji çözümleri ile daha da kolay. Youtube, Slideshare gibi platformlar google arama sonuçlarını olumlu yönde etkilerken, ücretsiz bülten hazırlama programları (mailchimp) ile daha çok kişiye erişilebilmektedir. Geniş bir kitleye hitap eden sivil toplum gönüllüleri için ise kontak kişi ve gönüllülerle ilişkilerin yönetilebilmesi için ücretsiz CRM sistemleri mevcut. Atölye çalışması sırasında ücretsiz teknoloji çözümlerinden ve bunları uygulama aşamasında nasıl kullanılabileceği konuşulacak. Atölye Düzenleyicisi; Pınar Pinzuti; bisiklet aktivisti ve blog yazarı. Dijital Pazarlama Danışmanı olarak çalışıyor ve teknoloji şirketlerinde pazarlama koordinatörü olarak çalışıyor.

Skip to content