1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. AB Çağrısı: Sivil Toplum...

AB Çağrısı: Sivil Toplum Aracı, STK Örgütlenmelerine Operasyonel Hibeler: Bölgesel Tematik STK Örgütlenmelerine Destek (EuropeAid/136034/DH/ACT/Multi)

Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında hayata geçirilen; Batı Balkanlar ve Türkiye’de, sivil toplum kuruluşlarını güçlendirilerek aktif şekilde demokratik süreçlere, politika ve karar alma mekanizmalarına katılma kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik destekler sağlayan Sivil Toplum Aracı Programı kapsamında yeni bir hibe çağrısı yayınlandı. STK Örgütlenmelerine Operasyonel Hibeler: Bölgesel Tematik STK Örgütlenmelerine Destek Çağrısı, tüm genişleme ülkelerinde var olan, üyelerinin çıkarlarını bölgesel düzeyde temsil eden  STK’ların arasında oluşturulan ağlar ve şemsiye örgütlenmeleri, operasyonel hibe ile desteklemeyi hedefliyor. Hibe rehberlerinde çağrının, 2012-2016 yılları arasında Avrupa Komisyonu ile Çerçeve Ortaklık Anlaşması (Framework Partnership Agreement) içinde olan örgütlenmeleri hedeflemediği  belirtilmektedir. Hibe çağrısında, başvuracak STK örgütlenmelerinin, bölgesel düzeyde (en az dört katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- IPA yararlanıcı ülkede) aktif olarak çalışıyor olması gerektiği ve programın ulusal kuruluşları hedeflemediği belirtilmektedir. Rehbere göre, bu operasyonel hibenin amacı, bir örgütlenmenin temel  işlevini ve asli faaliyetlerini  sürdürebilmesi için – bir mali yılına eşit dönem  boyunca- finansal destek sağlamaktır. Öncelikler: Rehbere göre, başvurunun geçerli olması için başvuru sahibinin aşağıdaki öncelik alanlarında aktif olarak faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir: • Ulusal ve bölgesel düzeyde anahtar sektörel reformların analizi, savunulması ve izlenmesi için çalışmalar ve kapasite güçlendirme faaliyetleri • Sivil aktivizme ve kamu-sivil toplum diyaloguna olanak veren bir çevrenin  ulusal ve bölgesel düzeylerde gelişimi • Bölgesel düzeyde STK’ların meşruiyeti, şeffaflığı ve hesap verebilirliğinin geliştirilmesi Bu hibe çağrısı, aşağıdaki tematik alanlarda çalışan, bölgesel düzeyde STK örgütlenmelerini (ağlar, federasyonlar, örgütlenmeler, vakıflar vb.) desteklemeyi hedeflemektedir: 1. LGBTİ bireylerin insan hakları ve temel hakların korunması, haklarına duyulan saygının  geliştirilmesi 2. Yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele, 3. Sosyal diyalogun geliştirilmesi ve sosyal-ekonomik ortakların kapasitesinin geliştirilmesi 4. Özellikle Romanların, sosyal ve ekonomik içerilmesi, insan haklarının ve temel haklarının korunması ve haklarına duyulan saygının geliştirilmesi 5. Marjinalleşme riski altında olan yaş gruplarının, özellikle küçük yaştaki bireylerin sosyal ve ekonomik içerilmesi 6. Medya öz düzenleme örgütlerinin, basın sendikalarının ve basın konseylerinin geliştirilmesi Bu altı alan, hibe çağrısının bölümlerini oluşturacak ve Kontrat makamı her bir alanda bir  hibenin hayata geçmesini sağlamayı hedefleyecektir. Kontrat Makamı, bütçesi 1.350.000 Avro olan çağrı kapsamında öncelikle 6 teklifi desteklemeyi öngörmektedir.  Hibe çağrısı kapsamında, talep edilebilecek en düşük tutar 50.000 Avro  ve en yüksek tutar 225.000 Avro’dur. Başvuru son tarihi 22 Eylül 2014 olan Hibe Çağrısı hakkında daha fazla bilgi edinmek, hibe rehberleri ve başvuru dokümanlarını incelemek  için Sivil Toplum Aracı, STK Örgütlenmelerine Operasyonel Hibeler: Bölgesel Tematik STK Örgütlenmelerine Destek (EuropeAid/136034/DH/ACT/Multi)  duyurusuna bu bağlantıdan (link) ulaşabilirsiniz.  

Skip to content