1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. AB’nin Sivil Toplumu Geliştirme...

AB’nin Sivil Toplumu Geliştirme Destekleri Aynı Çatı Altında!

  Türkiye’de sivil toplumun gelişimine yönelik AB destekli iki inisiyatif; TACSO Türkiye ve STGM aynı çatı altında bir araya gelerek, STK’ların yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde farklılaşan destek ihtiyaçları için ortak bir başvuru noktası oluşturuyor. Avrupa Birliği, Sivil Toplum Aracı kapsamında, Batı Balkanlar ve Türkiye’de sivil toplumun güçlenmesi ve sivil toplumu destekleyen bir ortamın oluşması için, 2009’dan bu yana Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO) Projesini destekliyor. TACSO, bir bölgesel ofis ve yedi ülke ofisinde yaklaşık 30 uzmandan oluşan ekibi ile, bölgesel düzeydeki çalışmalarıyla Batı Balkanlar ve Türkiye’den STK’ları birbirlerine ve AB’ye yaklaştırıyor. TACSO, aynı zamanda ülke ofisleri aracılığıyla her bir ülkenin özel bağlamında, STK’lara yönelik teknik destek çalışmaları ve kapasite gelişim destekleri yürütürken, ayrıca sivil toplumun anahtar paydaşları arasında diyalog ve işbirliğinin gelişimi için kolaylaştırıcı roller üstleniyor. AB ayrıca, Türkiye’de sivil toplumun gelişimine yönelik programların yerel ve ulusal düzeyde uygulanması için on yılı aşkın süredir Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM) ile birlikte çalışıyor. STGM, 2004 yılında, alanında uzun dönemli bir inisiyatif olarak öncü niteliği olan, TACSO benzeri bir AB “Sivil Topluma Teknik Destek” Projesinin misyonunu üstlenmek üzere, farklı alanlardan sivil aktivistler tarafından kurulmuş bir dernek. Güçlü ve demokratik bir sivil topluma ulaşılmasını hedefleyen STGM’nin misyonu sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi, örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi ve sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için farklı çalışmalar yürütmek. Türkiye’de sivil toplumun gelişimine yönelik AB destekli bu iki inisiyatif; TACSO Türkiye ve STGM aynı çatı altında bir araya gelerek, STK’ların yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde farklılaşan destek ihtiyaçları için ortak bir başvuru noktası  oluşturuyor. TACSO Türkiye, önümüzdeki dönemde çeşitli proje faaliyetlerini STGM ile birlikte uygulayacak ve TACSO Eylül 2017’de sona erdiğinde; projenin STK’lara yönelik hizmetlerini, bilgi kaynaklarını ve araçlarını STK’lara sunmayı sürdürmesi için STGM’nin kapasitesinin zenginleşmesini destekleyecek*. TACSO Türkiye, Ekim 2014 itibarı ile STGM ile aynı ofisi paylaşacak. TACSO Türkiye ve STGM’nin birlikte yürüteceği proje faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi, Kasım 2014’te STGM’nin “STK Danışma Kurulu” toplantısı ile birlikte organize edilecek bir açılış etkinliğinde sivil toplum kuruluşları ve ilgililerle paylaşılacak. TACSO’nun bölgesel düzeyde ve Türkiye’deki proje etkinliklerine yönelik bilgi için bu bağlantılardan bizi izlemeye devam edin: Web SitesiFacebook ve Twitter! Daha fazla bilgi için TACSO Türkiye Ofisi ile bağlantıya geçebilirsiniz: Email: info.tr@tacso.org Telefon: +90 312 426 4451 Adres (YENİ): Tunus Caddesi 85/8 06680 Kavaklıdere, Ankara

*TACSO projesinin sona ermesinden sonra yerel kuruluşların TACSO hizmetlerini ve proje kapsamında üretilen kaynakları STK’lara sunulmasını sürdürmeye yönelik Proje Çıkış Planı hakkında daha fazla bilgiyi TACSO web sitesinden edinebilirsiniz.

Skip to content