1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Sivil Toplum Ağlar ve...

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Hibe Programı başvuruya açıldı

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar hibe programı 2018-2019 dönemi çağrısı yayınlandı.

Çağrıyla ilgili Sivil Toplum Geliştirme Merkezi-STGM’nin internet sitesinde yayınlanan duyuruyu aşağıda bulabilirsiniz:

“Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 “Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar” hibe programı için yeni teklif çağrısı yayınladı. Başvurular için son tarih 26 Mart 2019, Brüksel saatiyle 16:00.

Belirlenmiş alanlarda çalışma yürüten mevcut veya bu alanlarda çalışmalar yürütecek yeni kurulacak olan ağları ve platformları desteklemeyi amaçlayan hibe programı, STK’ların ağ ve platformlarının organizasyonel ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi (iç yönetişim, temsiliyetçilik, finansal sürdürülebilirlik, stratejik planlama), STK’ların ağ ve platformlarının iletişim kurma yeteneklerini ve hedef kitlelerine (STÖ veya STÖ Ağları) ulaşmasını güçlendirmeyi ve STK’ların ağları ve platformları ile yerel ve / veya ulusal düzeydeki kamu otoriteleri arasında stratejik işbirliğini teşvik etmeyi (kamu eyleminin izlenmesi, savunuculuk, karar alma sürecine katılım, vb.) amaçlıyor.

Hibe çağrısının öncelikleri ise şöyle;
  • Hak temelli yaklaşıma göre tasarlanması;
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre/ iklim değişikliği gibi yatay kesen konulara özel bir önem atfetmesi;
  • Azınlıklar, Romanlar, Domlar, engelliler vb. gibi hassas grupların/toplulukların katılımını ve temsilini/dahiliyetini her bir grup kendine özgü ihtiyaçlarına göz önünde bulundurarak sağlamak.
  • Avrupa ve/veya uluslararası düzeyde kurulan sivil toplum örgütleriyle uluslararası ağ ve işbirliğini desteklemek;
  • Avrupa Birliği veya Türkiye’deki diğer ortaklar tarafından finanse edilen diğer programlar aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerle bütünleyicilik sağlamak ve yeni sinerjiler oluşturmak.

EuropeAid/162384/DD/ACT/TR referans numarasıyla başvuruya açılan Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar hibe programı için ön başvurular 26 Mart 2019 tarihine kadar kabul edilecek. Hibe programına başvurular İngilizce yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin PADOR ve PROSPECT kaydının olması zorunludur. Hibe kapsamında 8 farklı LOT’ta toplamda 9,5 milyon Avro destek verilmesi planlanıyor. Hibe başvurusunun ayrıntıları ve İngilizce yayınlanan başvuru rehberi için lütfen tıklayınız.

Hibe kapsamında desteklenecek LOT’lar ise şöyle;

Lot 1: Çevre ve İklim Değişikliği

Lot 2: Toplumsal Cinsiyet (LGBTI+ dahil)

Lot 3: Çocuk ve Gençlik

Lot 4: Azınlık ve Kültürel Haklar

Lot 5: Mülteciler ve Göçmenlerin Hakları

Lot 6: Sürdürülebilir Ulaşım

Lot 7: Tüketicinin korunması ve Sağlık Hakkı

Lot 8: Sivil Koruma ve Afet Riskinin Azaltılması

Teklif çağrısı ve başvuruya ilişkin sorular için son başvuru tarihinden 21 gün öncesine kadar DELEGATION-TURKEY-CSF@eeas.europa.eu adresinden iletişime geçebilirsiniz.”

Kaynak: http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-aglar-ve-platformlar-hibe-programi-basvurulari-basladi

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content