1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. Avustralya Doğrudan Yardım Programı...

Avustralya Doğrudan Yardım Programı hibe başvuruları açıldı

Avustralya’nın yardım bütçesince finanse edilen ve Avustralya Büyükelçiliği Ankara tarafından yönetilen hibe programı “Doğrudan Yardım Programı” (DAP) başvuruları açıldı. DAP projelerinin yoksulluğun önlenmesi, toplum sağlığı, okullar/eğitim; küçük ölçekli altyapı, kırsal gelişme; gençlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre (iklim değişikliği ve belli başlı insani yardım) gibi sonuçlar elde etmeye yönelik olması bekleniyor. Programın 2019-2020 döneminde, öncelik mülteciler, kadın ve çocuklar olmak üzere dezavantajlı toplulukları destekleyen projelere verilecek. Program için son başvuru tarihi 16 Ağustos 2019. Avustralya Büyükelçiliği tarafından yayınlanan duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz.

Not: Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı yalnızca duyurunun yaygınlaştırılmasına destek olmaktadır. Sorularınız için lütfen duyuruda bulunan adresle iletişime geçiniz.

ANKARA DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2019-2020

Başvuru Açılış Tarihi:          9.00 (GMT+3) 22 Temmuz 2019

Başvuru Kapanış Tarihi:     17:00 (GMT+3) 16 Ağustos 2019

Sorular için: Sorularınız için Ankara DAP görevlisi ile 0312-4599504 nolu telefondan ya da ankara.dap@dfat.gov.au eposta hesabından iletişime geçebilirsiniz. Sorularınız 9 Ağustos 2019’a tarihine kadar gönderilmelidir.

1. Nasıl Başvuracağım?

Tüm başvurular dikkatli bir şekilde DAP başvuru rehberi gözönüne alınarak yapılmalı ve online Smartygrants kanalıyla sadece başvuru dönemlerinde yapılmalıdır. Başvuru linki başvuru dönemi boyunca Avustralya Büyükelçiliği web sayfasından duyurulacaktır. Smartygrants başvuru formu linkleri:

İngilizce Form için

https://dap.smartygrants.com.au/DAPAnkara2019-2020ENG

Türkçe form için

https://dap.smartygrants.com.au/DAPAnkara2019-2020TUR

2. Doğrudan Yardım Programı nedir?

Doğrudan Yardım Programı (DAP) Avustralya’nın yardım bütçesince finanse edilen ve Avustralya Büyükelçiliği Ankara tarafından yönetilen küçük hibe programıdır. Yerel toplumlarla beraber çalışarak Avustralya’nın milli menfaatleri doğrultusunda yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmayı hedefleyen esnek fonlardır.

Bir DAP projesinin tek başına alabileceği asgari miktar bulunmamakla birlikte bir projenin proje süresince tek başına alabileceği maksimum miktar 15,000 Avustralya Doları karşılığı Türk Lirasıdır.  Bunun için Büyükelçiliğin uyguladığı kur kullanılır. Proje faaliyetleri iki yıl boyunca devam edebilir. DAP projelerinin Avustralya’nın kendine özgü ve olumlu imajına katkıda bulunması beklenir.

Programla ilgili genel bilgi için bu linke tıklayın:  https://dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/Pages/direct-aid-program.aspx

3. Kimler başvurabilir?

DAP kar amacı gütmeyen toplum gruplarına, bireylere, ulusal ve uluslararası STK’lara, akademik kurumlara, araştırma kuruluşlarına, yerel hükümet kurum ve kuruluşlarına ve  resmi kalkınma yardımı almaya uygun ülkelerde (ODA) kalkınmaya yönelik faaliyetlerde bulunan diğer tüzel kişilere açıktır.

4. DAP desteği almak için hangi sektörler uygundur?

DAP projeleri öncelikle yoksulluğun önlenmesi, toplum sağlığı, okullar/eğitim; küçük ölçekli altyapı, kırsal gelişme; gençlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre (iklim değişikliği ve belli başlı insani yardım) gibi pratik ve somut sonuçlar elde etmeye yönelik olmalıdır.

2019-20 döneminde, öncelik mülteciler, kadın ve çocuklar olmak üzere dezavantajlı toplulukları destekleyen projelere verilecektir.

DAP komitesi aşağıdaki bazı kalkınma sektörlerinde pratik ve somut sonuçlar elde etmeye çalışan projelere öncelik verecektir:

 • Eğitim ve sağlık
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Engelliler
 • Gençlik ve
 • Ekonomik güçlenme

5. Neler gereklidir?

Proje gereklilikleri

 • Projelerin kendine yetebilen belirli zamanlamaları bulunmalı  ve bunlar bir çalışma planında belirtilmelidir. Çalışma planı 30 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
 • Projenin desteğe muhtaç gruplara nasıl yardımcı olacağı belirli çıktılarla göstermelidir.
 • DAP proje hibe miktarı 15,000 Avustralya dolarına (yaklaşık olarak 39,000TL) kadar olabilir.
 • Smartygrants adı verilen online (çevrim içi) hibe yönetim sistemi kanalıyla DAP başvuru formu doldurmalıdır.

Başvurular aşağıdakileri kapsamalıdır:

 • Proje içerisindeki tüm harcama kalemlerini ve maliyetlerini içeren (TL ya da AUD olarak doldurulabilir) net bir proje bütçesi ve projenin sağlayacağı kalkınmaya yönelik faydalar.
 • Proje başvuru sahibinin projeyi etkin bir şekilde uygulayabilecek kabiliyet ve kapasitede olduklarını göstermelidir.
 • Proje başvuru sahibinin projeyle ilgili ortaya çıkabilecek önceden tanımlanmış riskleri yönetebilecek kabiliyette ve kapasitede olduklarını göstermelidir
 • Proje hedeflerinin ve tasarımının ve önerilen uygulanacak düzenlemelerin sağlam ve geçerli olduğunu göstermelidir.
 • Proje DAP hedeflerine uygun olduğunu göstermelidir.
 • Projenin teknik olarak uygulanabilirliğini göstermelidir.
 • Bir risk yönetimi planı içermeli ve oluşabilecek riski en aza indirmek için bir strateji oluşturulmalıdır.
 • Eğer proje çocuklarla birlikte faaliyetlerde bulunmayı içerisyorsa, projenin değerlendirilmesi için kuruluşun halihazırda çocuk koruma politikasının ya da çocuk koruma kurallarının bulunması zorunludur. Çocuk Koruma Kuralları için Ek-A da örnek verilmiştir. Bu form dolurulup imzalanmalıdır.
 • Altı ayın üzerindeki projeler proje başladıktan altı ay sonra bir ilerleme raporu sunmalıdırlar. Bu raporda önceden belirtilmiş olan projenin dönüm noktalarına ulaşmada ne şekilde ilerleme kaydedildiği kısaca belirtilmelidir. Karşılaşılan herhangi bir önemli problem açıklanmalı ve bu problemin çözümü için ne şekilde önlem alındığı açıklanmalıdır. İlerleme raporu Smartygrants’ta online olarak Acquittal (proje ibra) formu doldurularak sisteme girilmelidir. O zaman kadar yapılan harcamaların faturaları da sisteme yüklenmelidir.

6. Seçme süreci

Yukarideki gereksinimlere ek olarak aşağıdaki koşulları içeren projeler tercih sebebi olacaktır:

 • Projenin uygulanması sırasında cinsiyet eşitliği konularına temas etmesi
 • Proje başvururan kurumun proje kaynaklarına katkıda bulunması
 • Projenin uygulandığı toplum içersinde, toplumun proje faaliyetlerine iş gücü, materyal gibi ayni ya da nakdi katkıda bulunması
 • Projenin eğitim ya da konferans içeriği olması durumunda sonuçların projenin tamamlanmasından sonra da ilerde kullanılması
 • Projenin toplumun kalkınmasında ek bir katalizör olarak rol oynaması ya da farklı yerlerde  benzer gelişmelerde  model olması

Aşağıda belirtilen faaliyetler ve kalemler DAP fonları için genel olarak uygun DEĞİLDİR: 

 • Diğer hükümetler ve organizasyonlar tarafından yürütülen hibe programları
 • mikro-kredi programları ya da para iadesi veya nakit kredi almayı gerektiren diğer projeler
 • proje yürütücüsü kuruluşta çalışanların maaş ödemeleri
 • Projenin yürütülmesinde doğrudan ilgisi olmayan idari maaliyetler
 • Bina ya da yer kirası ya da satın alınması
 • Taşıt alımı
 • Rutin, sürekli tekrarlanan ve/ya da işletme masrafları: örneğin ofis kirası, elektrik, su, telefon, internet vb. Rutin bakım ve tamirat ödemeleri (fotokopi makinası,bilgisayar, buzdolabı, fırın vb gibi); ofis yada ekipman için sigorta masrafları
 • Ticari girişimler
 • Hükümetlere doğrudan destek
 • Avustralya ya da denizaşırı çalışma gezileri
 • Uluslararası seyahat
 • Belirgin olarak kalkınmayla ilgili bir  fayda sağlamayan spor turnuvaları ya da kültürel faaliyetlerin sponsorluğu
 • Yeme içme masrafları (açılış ya da kapanışlar için) ve tanıtım/açılış faaliyetleri için medya tanıtım masrafları
 • Bazı durumlarda projenin yürütülmesiyle doğrudan ilintili olan kısıtlı miktarda DAP fonlarının kullanımı profesyonel danışman ücretleri için ya da ülke içerisinde seyehat masrafları için kabul edilebilir. Bununla beraber bu tip masraflar projenin bütünlüğü  içerisinde küçük bir oranda olmalı ve belli başlı bir masraf bölümü olmamalıdır.

Başarılı  Proje Adayları

 • Başarılı adaylar Eylül başı/ortası telefonla haberdar edilecektir ve kendileri ile irtibata geçildikten sonra proje faaliyetlerinin başlama tarihini Eylül ortası/sonu olarak planlayabilirler.

Proje Sonu Raporlama

Proje sonunda DAP projeleri için proje sonu raporu doldurulmalıdır. Bu form yapılan harcamaları göstermesinin yanı sıra aynı zamanda projenin başlangıçındaki hedeflerle proje sonunda ortaya konan gerçek çıktılar arasında doğru bir değerlendirme sağlayacaktır.

7. Avustralya Hükümetinin desteğini nasıl gösterebilirim?

DAP adı altında gerçekleştirilen tüm projeler Avustralya Yardım Logosu ve Avustralya Büyükelçiliği Logosu ile tanımlanmalıdırlar. (Proje imzası, yazılı materyaller, yıllık raporlar, faaliyetler, web-sayfaları, sosyal medya sayfaları, sponsorluk, konuşmalar ve basın ropörtajları)

Projelerin Avustralya Hükümeti’nin tanıtımı amacıyla bir proje afişi yaptırması ve afiş üzerinde Avustralya Yardım logosunun ve Avustralya Büyükelçiliği logosunun bulunması gerekmektedir.

Projenin gerçekleştiği bölgedeki toplum, projede yer alanlar tarafından projenin Avustralya Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklendiği konusunda bilgilendirilmelidir.

DAP proje uygulayıcıları proje için tabela gibi kalıcı bir işaret kullanmalıdırlar. ‘Tanıtım’ ve  ‘marka’ ile ilgili yapılacak küçük mikarda ödemeler DAP proje bütçesinden karşılanabilir. Ancak bu maaliyetin tüm proje maaliyeti ile karşılaştırıldığında büyük miktarda olmamalıdır.

8. Çevresel ve Sosyal Koruyucu Önlemler

Koruyucu önlemler politikası yardım yatırımlarında Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nın koruyucu önlemler sorumluluğu ve bunların nasıl uygulanacağı ve beş ana koruyucu önlem için gereksinimleri belirtmektedir:

 1. Çevreyi koruma
 2. Çocuklar, savunmasız ve dezavantajlı gruplar
 3. Yerinden edilme ve yeniden yerleşme
 4. Yerli halklar
 5. Sağlık ve güvenlik

Tüm program yatırımları, teslimat mekanizmalarından ya da değerinden bağımsız olarak koruyucu önlemeler riskleri taşyıp taşımadıklarını anlamak için taramadan geçirilmelidirler. Bu tarama sonucunda çevresel ya da sosyal bir etkinin ortaya çıkabileceği belirlenirse koruyucu önlem riski değerlendirilmeli ve sınıflandırılmalıdır. Dafaha fazla bilgi için web safyasını ziyaret edin:  (https://dfat.gov.au/aid/topics/aid-risk-management/Pages/environmental-and-social-safeguards.aspx)

9. Diğer Notlar :

 • DAP fonu kullanıcılarının (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da Avustralya Hükümeti tarafından) yaptırım uygulanan hiç bir kuruluştan destek ya da kaynak almamaları zorunludur.
 • DAP fonu kullanıcıları projeye ilişkin yapılan çalışmaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve sağlık ve güvenlik konularında yerel yasalara, standartlara ve politikalara uygun olduğunu sağlamak zorundadır.
 • Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT) BM Güvenlik Konseyi Kararlarına yönelik müeyyidelerin – BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 1373 (2001) ve 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015)  kararları – ve terörizme finans sağlama karşıtı kararların tam olarak uygulanmasını bütünüyle taahhüt eder. Avustralya yasalarına da uygun olacak şekilde Avustralya Büyükelçiliği verilen fonların doğrudan ya da dolaylı olarak BM Güvenlik Konseyi, komiteleri ya da Avustralya Hükümeti tarafından hedeflenen mali yaptırımlar ya da terörizmle ilişkili kişi ve kuruluşlara destek sağlamak için belirlenmiş gerçek ya da tüzel kişilere sağlanmaması için makul önlemler almaya ve ayrıntılı inceleme gerçekleştirmeye çalışır
 • Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT) hiç bir şekilde cinsel istismara ve tacize müsamaha göstermez. Bu kendi kurumumuz için böyle olduğu gibi birlikte iş yaptıklarımızı da kapsar. DAP fonlarını kullananların faaliyetleri ve organizasyonları ile ilintili cinsel istismar ve taciz riski düzeyi ile orantılı uygun bir politika izlemesi beklenir. DAP fonunu kullanmaya hak kazananlardan cinsel istismar ve taciz konununda politikaları ve prosedürleri  olduğunu ve raporlama ve araştırma prosedürlerinin bulunduğunu göstermeleri istenecektir.”
Skip to content