1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Düşün Haberleri
  4. /
  5. Bizi Bağlayan Şeyler |...

Bizi Bağlayan Şeyler | #İyiGündeKötüGünde

Hayatta iyi günler kadar kötü günler de var. Farkındalık varsa, iyi günler için daha çok umut var. Sivil toplumda rol alanlar, hak ve özgürlükler konusunda farkındalık taşıdıkları için toplumun geri kalanından ayrılırlar. Ve farkında oldukları için başkalarından daha çok sorumludurlar. Bir adım öne çıkmak, söz almak, dikkatten kaçana işaret etmek, göz ardı edileni sahiplenmek için sorumludurlar. Başlatıcı, sürdürücü, dönüştürücü olmak için sorumludurlar. Daha çok insanı farkında kılmak ve harekete geçirmek için sorumludurlar.

Etkisi tüm dünyada hissedilen salgın döneminde, pek çok grubun hak ve özgürlükleri zarara açık hale geldi. Sivil toplumun kendini savunmasız hisseden bu grupları güçlendirmek ve yetkili makamlara sorumluluklarını anımsatmak noktasında üstlendiği rolün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Salgının olağanüstü koşulları aynı zamanda, kaynağını yalnız insan olmaktan alan hak ve özgürlükleri, bizi etnik, kültürel, dini ya da coğrafi her türlü kimliğin üzerinde bağlayan ortak değerler olarak algılamamız yolunda fırsatlar sundu.

STÖ’ler ve aktivistleri ; yedi yıldır, temel sosyal, ekonomik, kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan ve çevre haklarını güçlendiren çalışmaları için destekleyen Sivil Düşün, değişen koşullarda da sivil toplumun yanında yer almaya devam ediyor. Verdiği teknik desteğin yanı sıra, sivil topluma her koşulda kendi gücünü hangi yollarla nasıl kullanabileceği konusunda ilham vermeyi sorumluluğu olarak gören Program, Nisan 2020’nin son haftasında, #İyiGündeKötüGünde etiketi ile, Bizi Bağlayan Şeyler kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya ile, salgın döneminde sivil toplumu, sorumlululuklarıyla ilgili nasıl daha aktif ve iyimser tavır geliştirebileceği konusunda teşvik etmek ve tüm topluma, kriz döneminde kıymeti ortaya çıkan yaşam hakkı, sağlık hakkı, ifade özgürlüğü gibi ortak değerler üzerinden bir aradalığı düşünme fırsatı vermek amaçlanıyor. #İyiGündeKötüGünde etiketi ile, Sivil Düşün’ün her koşulda sivil toplumun yanında olduğunun altı çizilirken, bizi bağlayan şeylerin asıl kötü günlerde ortaya çıktığı vurgulanıyor.

Kriz döneminde hangi hak ve özgürlükler daha kırılgan hale geldi, kimler risk altında? Bu alanlarda kimler, hangi çalışmaları yürütüyor? Hangi alanlarda daha hassas davranılmasına ihtiyaç var? Dünyada sivil toplum örgütleri, hangi yenilikçi ve yaratıcı yollarla sorunlara çözüm arıyor, hangi yöntem ve araçları tercih ediyor, ne tür trendleri benimsiyor?

Kampanya dahilinde Sivil Düşün e-bültenlerine abone olan herkese ulaştırmak üzere, bu sorulara cevap veren faydalı bilgi ve iyi örneklerin derlendiği haftalık bir e-bülten hazırlandı. İyimser, umut veren ve aktif vatandaşlık rolü etrafında bütünleştirici bir dille hazırlanan Bizi Bağlayan Şeyler Bültenlerinin yayınlanan içeriklerine ulaşmak için tıklayın.

Bizi Bağlayan Şeyler #1

Bizi Bağlayan Şeyler #2

Bizi Bağlayan Şeyler #3

Bizi Bağlayan Şeyler #4

Yalnız olumlu gelişmelerin yaygınlaştırıldığı bültende, kötü günlerde iyi haberler vererek, ilhamı, yenilikçi girişimi, yaratıcı düşünceyi ve dayanışmayı büyütmek hedefleniyor.

Bültende yayınlanmasını istediğiniz çalışma ve gelişmeleri paylaşmak için Bizi Bağlayan Şeyler başlığı ile, haber@sivildusun.eu’ya e-posta gönderebilirsiniz.

Bültene abone olmak için tıklayın.

Skip to content