1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Toplumdan Haberler
  4. /
  5. Bu Kaynak İlginizi Çekebilir:...

Bu Kaynak İlginizi Çekebilir: Mülteci Alanı için Genç Yaklaşımlar

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Geçim Kaynaklarına Erişimi Uluslararası Konferansı Sonuç Raporu yayınlandı. Konferans, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında, Genç Mültecileri Destekleme Programı kapsamında hayata geçmişti.

Genç Mültecileri Destekleme Programı, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi desteğiyle ve farklı yürütücülerin katkısıyla beş yılına girdi. Program, 15-30 yaş arası mülteci gençlerle Türkiyeli gençlerin bağının güçlendirilmesini, gençlerin sağlık hizmetlerine erişebilmesini ve başta sağlık bilgisi, psiko – sosyal destek ve sosyal uyum etkinlikleri olmak üzere çeşitli alanlarda kaliteli hizmete ulaşmasını hedefliyor.

Program kapsamında gerçekleşen Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Geçim Kaynaklarına Erişimi Uluslararası Konferansının sonuç raporu yayımlandı. Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir’de yaşamakta olan Afganistan, Irak, İran, Somali ve Suriye’den gelen yaklaşık bin 500 gençle görüşmeyi içeren geniş çaplı rapor, yedi temel alandan oluşuyor. Bu alanlar; genç mültecilerin profili, eğitim, istihdam, sosyal uyum ile iletişim, sağlık, gençlik algısı ve gelecekten oluşuyor.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde yayımlanan rapor, Türkiye’de genç mülteciler özelinde hazırlanan en geniş çaplı rapor olmanın yanında, gerçekleştirilecek çalışmalar için önemli bir kaynak olma niteliği de taşıyor.

Rapordan bazı önemli başlıklar şöyle:

  • Araştırmaya katılan genç mültecilerin yalnızca yüzde 43’ü Türkiye’de eğitimlerine devam etmektedir ve geri kalan katılımcılar eğitim sisteminin dışında yer aldığını belirtmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde “çalışmak zorunda olmak”, genç mültecilerin eğitimlerine devam edememelerinin en önemli nedeni olarak gözükmektedir. Bu nedeni “gelir yetersizliği” ve “Türkçe konusundaki yetersizlik” takip etmektedir.
  • Genç mültecilerin sadece yüzde 11’i Türkiye’de düzenli bir işte çalıştıklarını belirtmiştir. İş aradığı halde kolay bir şekilde istihdam piyasasına erişememelerinin en önemli gerekçeleri sıralandığında en büyük neden olarak “iş fırsatlarının az olması” gösterilmiştir. Bu nedeni “Türkçe dil yeterliliğinin olmaması” yüzde 24.9 gibi çok yüksek bir oran ile takip etmektedir.
  • Katılımcı gençlerin yaklaşık yüzde 70’inin 5’ten fazla sürekli görüştüğü Türk arkadaşı yokken ağırlıklı olarak kendi milletinden arkadaşlarıyla görüşmektedirler. Odak grup görüşmelerinde bu durumun temel nedenleri sorulduğunda özellikle “eğitime dahil olamamalarının arkadaşlık ilişkilerini de etkilediği”, ama en önemlisi “Türkçe’yi düzgün kullanamamalarının Türk gençleriyle derin arkadaşlıklar kurmalarına engel olduğu” dile getirilmiştir.
  • Sosyal medya ve akıllı telefonlar genç mülteciler için en önemli erişim noktalarını teşkil etmektedir. Araştırmaya dahil olan genç mültecilerin yüzde 80’den fazlası sinema,

konser ya da tiyatroya gitmemektedir. “Ayda bir kez gittiğini” belirtenlerin oranı yüzde 5’tir. “Türk gazetelerini hiç okumadığını” belirtenlerin oranı yüzde 64.2’dir. Yüzde 36.7’si ise asla Türk televizyon kanallarını izlememektedir. Bununla birlikte yüzde 72’sinin akıllı telefonu bulunmaktadır ve yüzde 40’tan fazlası her gün sosyal medya iletişim araçlarını kullanmaktadır.

  • Türkiye, genç mültecilerin yüzde 31.5’i için “geçici olarak koruma”, yüzde 27.3’ü için ise “yeni bir anavatanı” ifade etmektedir. Yüzde 22.6’sı “güven ve huzur” ifade ettiğini dile getirmiştir.

Raporu incelemek için tıklayın. 

Skip to content