1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Değişim için Bağış Projesinin...

Değişim için Bağış Projesinin İkinci Aşaması Başladı…

Türkiye’de bağış kültürünü ve bağışçılık altyapısını geliştirme amacıyla TÜSEV Sosyal Yatırım Programı ekibi tarafından yürütülen DEĞİŞİM İÇİN BAĞIŞ PROJESİ’nin Aralık 2011-Haziran 2013 tarihleri arasında yürütülen ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Projenin ikinci aşamasına geçerken şirketler, vakıflar ve bireylere yönelik bir seri olarak hazırlanan rehber ve raporlar toplu olarak paylaşılmıştır. Değişim için Bağış Projesi Yayın Dizisi’nde “Bireysel Bağışçılar için Rehber”, “Şirketlerin Topluma Yatırım Programları için Rehber”, “Vakıfların Hibe Programları için Rehber”, “Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi”, “Bolu Bağışçılar Vakfı Analizi”, “Yerel Bağışçılığın Önemi ve Bağışçılar Vakıfları için Rehber” bulunuyor. Proje hakkında detaylı bilgi için proje websitesini (www.degisimicinbagis.org) ziyaret edebilir,sorularınız için degisimicinbagis@tusev.org.tr adresinden Sosyal Yatırım Programı ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. BİREYSEL BAĞIŞÇILAR İÇİN REHBER Planlı bağışçılığa geçiş yapmak isteyenler için yol gösterici nitelikli ilk ve tek rehber olan bu yayında, bağışçıların ne tip zorluklarla karşılaştıklarına, ne tür yaratıcı yöntemler benimsediklerine ve stratejilerini zamanla nasıl adapte ettiklerine dair kişisel paylaşımlar bulunuyor. Rehberde, sosyal değişim projelerini destekleyen, desteklediği çalışmalara aktif olarak katılan, girişimci tipte 23 bağışçının öyküsünün yanı sıra bireylerin bağış kararlarını alırken faydalanabilecekleri pratik bilgiler, avantajları ve dezavantajları ile bağış seçenekleri, bağış stratejisi oluşturmak için izlenebilecek adımlar aktarılıyor. Ailelerinin veya kendilerinin bağışçılık öykülerini paylaşan bağışçılar: Prof. Dr. Ali Doğramacı, Bülent Eczacıbaşı, Ebru Uygun, Engin Öztürk, Güler Sabancı, Hakan Habip, Haldun Taşman, İbrahim Betil, İbrahim Çeçen, İzzet Özilhan, Kamil Yazıcı, Mehmet Selim Baki, Nazire Dedeman Çağatay, Nüket Ersoy Alevli, Nuri Has, Rahmi M. Koç, Dr. Servet Harunoğlu, Suzan Onat Bayazıt, Şerafettin Erbayram, Şule Kurt ve Timur Erk’e ve vefatlarından önce bu çalışmaya katma şansına eriştiğimiz Asım Kocabıyık ve Ferhat Şenatalar. ŞİRKETLERİN TOPLUMA YATIRIM PROGRAMLARI İÇİN REHBER Bu yayında şirketlerin topluma katkı programlarındaki iyi uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımları incelemek üzere 15 şirketin kurumsal sosyal sorumluluk yönetmenleri ve şirketlere danışmalık eden 5 kuruluşun temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerin sonunda TÜSEV’in elde ettiği bulgular aktarılıyor. Şirketlerin topluma katkı programları oluştururken ya da topluma katkı stratejilerini yenilerken faydalanabilecekleri pratik bilgiler ve ipuçları veriliyor. Rehberde Akbank, Anadolu Grubu, Arzum, Aviva Sigorta, Aygaz, Banvit, Borusan Holding, Boyner Holding, Doğan Gazetecilik, Doğuş Grubu, HP, IBM Türk, Koç Holding, PwC, Turkcell’in hayata geçirdiği iyi uygulamaları öğrenmenin yanı sıra Benchmark, Mikado, Köprü Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ve Yaşama Dair Vakıf’ın şirketlere yönelik öneri ve tavsiyeleri okuyabilirsiniz. VAKIFLARIN HİBE PROGRAMLARI İÇİN REHBER Vakıfların hibe programı oluşturmak ve yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgilerin yer aldığı bu rehberde, hibe programı stratejisi geliştirme, hibe döngüsü, paydaşlarla işbirliği ve ortaklık konularında izleyebilecekleri adımlar açıklanıyor. Rehberde Türkiye’de hibe programı olan yedi vakfın (Açık Toplum Vakfı, Bolu Bağışçılar Vakfı, Hayata Artı Vakfı, GençBank (TOG), Sabancı Vakfı, Türkiye Vodafone Vakfı, WWF-Türkiye) hibe programlarını nasıl tasarladıkları, ne şekilde yönettikleri ve nasıl sonuçlar aldıklarına dair paylaşımlarını bulabilirsiniz. BİREYSEL VE KURUMSAL BAĞIŞÇILAR İÇİN YASAL VE VERGİSEL DÜZENLEMELER REHBERİ Bağışçılar için geliştirdiğimiz rehber serimizin bir parçası olan bu yayın, bağış yapmak isteyen kişi ve kuruluşların bağış konusunda merak edebilecekleri sorulara cevap verebilmek amacıyla hazırlandı. Bağışçılığı çevreleyen yasal ve vergisel düzenlemeleri tek kaynakta toplayan rehberde, bağışçıların esas olarak vergi indirimine konu olabilecek bağışları irdeleniyor. Bağışçılığın karmaşık ve teknik boyutu olarak görülen bu konular, rehberde daha açık ve kolay, anlaşılır bir anlatımla ele alınıyor. BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI ANALİZİ TÜSEV bu yayınında, yerel kalkınma için örnek bir işbirliği ve örgütlenme modeli olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nı inceleyerek Türkiye’de yeni ortaya çıkan bu vakıf türünün özelliklerini, rollerini, getirdiği faydaları pratik uygulaması ile birlikte tanıtıyor. TÜSEV, Türkiye’de kendi türünde bir ilk olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nın (BBV) örgütlenme biçimini, faaliyetlerini, işbirliklerini mercek altına aldı. Bundan sonra benzer yapılar kurmak isteyen kişilere örnek oluşturma, bu vakıf modelinin başarı ile uygulanması için gerekli şartları tanıtma, olası zorluklar karşısında alınabilecek önlemleri ve izlenebilecek faydalı stratejileri paylaşma amacıyla bu vaka çalışması hazırlandı. Raporda, BBV’nin kurucuları ve paydaşları ile yapılan görüşmeler sonucunda vakfın başarısına katkıda bulunan faktörler ve faaliyetlerin paydaşlar üzerindeki etkisi analiz ediliyor. YEREL BAĞIŞÇILIĞIN ÖNEMİ TÜSEV, Aga Khan ve C.S. Mott vakıflarının Global Fund for Community Foundations (Bağışçılar Vakıfları için Küresel Fon) kuruluşunun desteği ile yürüttüğü danışma sürecinin sonucu olan Value of Community Philanthropy yayınının çevirisini “Yerel Bağışçılığın Önemi” başlığı ile Türkçe’ye kazandırmıştır. Yayın, gelişmekte olan ülkelerde sivil toplumu geliştirme çabalarından daha iyi sonuçlar alınması ve bunların sürdürülebilir hale gelmesi için bölgede yaşayan insanların bağışçılar olarak bu çalışmalara dahil edilmesi gerektiği hakkında bizlere önemli mesajlar vermektedir. TÜSEV, bu çabaların ölçeğinin büyütülmesinin, yerel bağışçılığın resmi yardım-kalkınma kurumlarının gündemine alınmasını da içeren daha iyi mali yardım modelleri geliştirilmesinin ve uygun yasal-mali çerçevelerin hazırlanmasının önemi ve gerekliliğine dikkat çekmek istemektedir. BAĞIŞÇILAR VAKIFLARI İÇİN REHBER Bu rehber, Türkiye’de kuruluş aşamasındaki tüm bağışçılar vakıflarına yönetişim, kaynak geliştirme, hibe tahsisi ve iletişim gibi kilit konularda yol göstermesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kaynaklar ve literatürden faydalanılarak, TÜSEV Sosyal Yatırım Programı ekibi tarafından 2008’de hazırlandı. Yayın, TÜSEV Bağışçılar Vakıfları Destek Programı kapsamında yeni tasarımı ile yayına sunuluyor.

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content