1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Denge ve Denetleme Ağı...

Denge ve Denetleme Ağı Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden ile BİR ARAYA Geldi

22 Kasım 2014 Basın AçıklamasıTürkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesini desteklemek için 185 sivil toplum örgütünü çatısı altında buluşturan Denge ve Denetleme Ağı (DDA), Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Sayın Joe Biden’ın daveti üzerine 22 Kasım 2014, Cumartesi günü kendisi ile bir araya geldi. 2012 yılında kurulan Ağ’ın ismini aldığı “denge ve denetleme”, yasama, yürütme ve yargının işlevlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; medya ve sivil toplumun da toplumu bilgilendirme ve hesap verilebilirlik talebini görünür kıldığı bir yapıyı ifade ediyor.Ağın 10 temsilcisi ile görüşen Biden, devlet kurumları arasındaki güçler ayrılığının bir denge ve denetleme sistemi ile sağlanabileceğini, bunun için de kurumsal ve siyasi reformların sürdürülebilir olmasının ne denli önemli olduğunu vurguladı.

resim

Ağın temsilcilerinden Fuat Keyman: “Sayın Başkan Yardımcısıyla görüşmemiz sırasında sıkça vurgulandığı gibi, bütün siyasi partilere eşit mesafede duran bu oluşumun gerek yasama-yürütme-yargı ilişkilerinde, gerek güçlü yerel yönetim-devlet ilişkilerinde ve gerekse vatandaş-devlet ilişkilerinin dengelenmesi ve güçlendirilmesinde oynadığı rol hem ülkemizin refah ve istikrarı hem de bölgenin geleceği için yaşamsal bir öneme sahiptir.”Ağın diğer bir temsilcisi Hasan Seymen: “Sayın Başkan Yardımcısının gittiği ülkelerde farklı görüşleri temsil eden sivil toplum örgütleri ile görüşmesi tam da bizim amacımıza denk düşüyor. Bizler de Denge ve Denetleme Ağı olarak karar vericilerle daha sık bir araya gelmeyi ve karar verme süreçlerine sivil toplumun katılımı idealini savunuyoruz. Başkan Yardımcısına Ağımızın; farklı görüşlerin ifadesini bulduğu, ancak günün sonunda denge ve denetlemede uzlaştığımız bir ortam olduğunu, bu nedenle de sloganımızı ‘Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz’ şeklinde belirlediğimizi aktardık.”Yine Ağ temsilcilerinden Selda Tandoğan Demirel: “Herkes Başkan Yardımcısı Biden ile ne görüştüğümüzü merak ediyor, bu görüşme elbette çok önemli; ancak Biden’a da herkese bugüne dek ne söylediysek ve söyleyeceksek aynı şeyi söyledik: Güçlü bir “denge ve denetleme” sistemi sayesinde hukukun üstünlüğüne dayanan, yönetimin hesap verdiği, hak ve özgürlüklerimizin garanti altına alındığı, çoğulcu bir Türkiye’de yaşamak için BİR ARADAYIZ!”
Ağımızın deklarasyonuna ve üye listesine ulaşmak için tıklayın
Başkan Yardımcısı Sayın Biden ile gerçekleştirilen toplantıda Ağ temsilcileri, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiye ilişkin hedef ve ideallerini paylaştılar. Ülkemiz demokrasisinin daha da ileriye gitmesi için denge ve denetleme mekanizmalarının neden model olarak önerildiğini ifade eden temsilciler; hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması, vatandaş-devlet ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gibi konularda, başta anayasa olmak üzere diğer yasal ve kurumsal süreçlere ilişkin değişiklik önerilerini de paylaştılar.Hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasada kurumsal reformların ve güçlü bir denge ve denetleme sisteminin gerekli olduğu düşüncesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute’un düzenlediği, farklı sivil toplum örgütü, siyasi parti temsilcileri, medya, akademisyen ve kanaat önderlerinin bir araya geldiği çalıştaylar sonucunda ortaya çıkmıştı. Bu çalıştayların ardından bir araya gelen farklı siyasi görüşten 33 sivil toplum örgütü Türkiye’de demokratik reformların savunusunu yapacak çoğulcu bir Ağ’ın temellerini atmış ve ortak bir deklarasyon metni hazırlamıştı. Bağımsız ve özerk bir yapı olan Denge ve Denetleme Ağı’nın 2012 yılında hazırladığı deklarasyon, bugün 185 sivil toplum örgütü tarafından desteklenmekte, destekleyen örgütlerin sayısı hızla artmaktadır.Denge ve Denetleme Ağı’nın bugüne kadar yaptığı çalışmalar, politika önerileri, yapısı ve Ağ’a üye örgütlere ilişkin ayrıntılı bilgiye www.birarada.org adresinden ulaşabilirsiniz.Denge ve Denetleme Ağı ile ilgili haber, röportaj ve/ya da çekim yapmak için dengevedenetlemeagi@birarada.org adresinen Fulden Ergen’e ulaşmanızı rica ederiz.
Toplantıya Katılan Ağ üyeleri; Marmara Grubu Vakfı adına Müjgan Suver;  Başkent Kadın Platformu adına Berrin Sönmez; Kafkas Dernekleri Federasyonu adına Hasan Seymen; Kaos GL Derneği adına Murat Köylü; Türkiye Sakatlar Derneği adına Turan Hançerli; Türk Kadınlar Birliği adına Sevna Somuncuoğlu; DİTAM / Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi adına Mehmet Kaya; İstanbul Politikalar Merkezi adına Fuat Keyman; İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu adına Süleyman Basa; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Adıyaman Şubesi adına Kevser Selda Tandoğan Demirel. Toplantıya Katılan ABD Başkan Yardımcısı Heyeti; Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı; Victoria Nuland, Müşteşar; Michael Carpenter, Başkan Yardımcısı Danışmanı; Colin Kahl, Başkan Yardımcısı Danışmanı; Charles F. Hunter, ABD Türkiye Başkonsolosu; John Bass, ABD Türkiye Büyükelçisi

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content