1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. ‘Destek Reformlarının Garanti Altına...

‘Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için Bölgesel Ortaklık Projesi’ Türkiye Konferansı

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK),  ruhsal ve zihinsel sorunlar yaşayan bireyler için insan onuruna yaraşır bir dünya vizyonuyla çalışan, bu alanda ülkemizin ilk savunuculuk derneğidir. RUSİHAK 2013 yılından itibaren Avrupa Birliği maddi yardımıyla Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için Bölgesel Ortaklık Projesi (BİREY/PERSON – Partnership to Ensure Reform of Supports in Other Nations, EuropeAid/132438/C/ACT/Multi. Contract 2012-306-649) adlı bir projenin ortağıdır (http://www.eu-person.com/). BİREY/PERSON projesi bilgi ve deneyim paylaşımıyla, Türkiye’nin de imzalamış ve onaylamış olduğu, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına dair Sözleşme’nin, özellikle “Hukuk Önünde Eşitlik” ilkesinin psiko-sosyal ve zihinsel engelliler için de hayata geçmesi için çaba harcamaktadır. Herkesin kendi hayatı üstüne söz sahibi olması için, insanların karar alırken ihtiyaç duydukları desteği onlara sağlayan bir sisteme ihtiyaç var. Destekli karar mekanizmalarının ne olduğu, Türkiye’de bu mekanizmaların nasıl oluşturulabileceğine dair bir tartışmayı yapabilmek için Balkan ülkelerinin birbirini izlemesi, anlaması ve deneyim paylaşması, projenin hedefidir. Bu hedef doğrultusunda Proje’nin Türkiye konferansı 5 ve 6 Haziran tarihlerinde İstanbul’da Titanic City Taksim Hotel’de gerçekleştirilecektir. Konferans, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Sırbistan’dan Proje ortağı sivil örgütlerin ve Projenin yürütücüsü İrlanda Galway Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı Engelli Hukuku ve Politikası Araştırma Merkezi’nin (NUIG) katılımıyla yapılacaktır.   [gview file=”http://www.sivildusun.eu/wp-content/uploads/2014/06/PROGRAM-BİREYPERSON-Konferans-2014.pdf”]   Ayrıntılı bilgi için, Ruh Saglığında İnsan Hakları Girişimi Derneği Human Rights in Mental Health Initiative www.rusihak.org

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content