1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Düşün Haberleri
  4. /
  5. Dünyalar başlıyor: Değişim için...

Dünyalar başlıyor: Değişim için bir arada konuşmaya davetlisiniz!

Dünyalar başlıyor: Değişim için bir arada konuşmaya davetlisiniz!

Sivil Düşün, dünyanın ortak sorunlarına karşı topluluklar halinde çaba üretmeyi teşvik amacıyla bir girişim başlatıyor. Bir yıl boyunca devam edecek dünyalar girişimi ile tüm sivil toplum; iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik gibi sorunlar özelinde dünyayı değiştirecek adımları, önce kendi dünyalarında bir arada atmaya davetli.

Dünyalar’ın ilk etkinliği, 26 Temmuz’da konuşmacılardan ilham alacağımız paneller ve 27-28 Temmuz’da bölgeler özelinde hep beraber tartışacağımız masa buluşmaları olacak. İklim krizi kaynaklı sorunlarla topluluklar oluşturarak ve var olanları güçlendirerek nasıl mücadele edebiliriz? Her ikisi de dijitalde gerçekleşecek programlardan dilediğinize katılmak için birkaç dakika ayırarak kayıt bırakmak yeterli.

Topluluklar oluşturmak; iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik gibi hakları yaralayan ortak sorunlarımızla mücadelede bize nasıl güç katar? Bu toplulukları, bilinç ve kararlılıkla hareket eden kalıcı yapılara nasıl dönüştürürüz?

dünyalar, Temmuz 2022’den itibaren 12 ay boyunca, katkı sunmak isteyenlerle bu sorunun yanıtlarını keşfe çıkıyor. Süreç boyunca, dijital buluşmalar, kampanyalar, bir yüz yüze forum ve kapasite geliştirme eğitimleri hayata geçecek; yanı sıra kılavuz içerikler üretilecek, hakları koruyup yaşatmak için topluluk gücüyle gerçekleştiren çalışmalara özel Sivil Düşün desteği sunulacak. Mekanda Adalet Derneği (MAD), sürecin farklı aşamalarında, Sivil Düşün’e uzmanlık katkısı verecek.

dünyalar’ın 26 Temmuz’da gerçekleşecek ilk etkinliği olan panel buluşmasına, dünyanın ortak sorunlarına duyarlı herkes davetli. Alanında uzman konuşmacıların, Türkiye’nin farklı bölgelerinde iklim krizi kaynaklı sorunlarla topluluklar halinde nasıl mücadele edilebileceği üzerine bilgi paylaşacağı buluşmada ilham veren iyi örnekler de paylaşılacak.

İklim kriziyle mücadelede topluluklar bize nasıl güç katar? Panel günü bu sorunun cevabını keşfetmek için kulağımız konuşmacılarda olacak. Devamında, yani 27-28 Temmuz’da ise Türkiye’nin dört farklı bölgesinden katılımcılar, kendileri konuşup tartışarak yeni soruların peşine düşecekler.

İklim kriziyle mücadelede kendimizi geliştirmek için hangi bilgi ve becerilere ihtiyacımız var, güçlenmek için hangi stratejileri kullanmalı, hangi mesajları kimlere nasıl vermeli? İklim krizinin sonuçlarına etki etmek için kimlere, nasıl ulaşmalı?

Kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşıp geliştirmek, başkalarına ilham vermek ve yeni insanlarla tanışıp iş birliği fırsatları yakalamak isteyenler, 26 Temmuz panelinin yanı sıra; 27-28 Temmuz’da gerçekleşecek dört masa buluşmasından kendilerine uygun olanı seçerek katılabilecek. Sivil Düşün, masa buluşmalarının verimli geçmesi için kontenjanı sınırlı tuttuyor. Bu yüzden katılmaya ilgi duyanlar, kayıtlar kapanmadan evvel kayıt formunu doldurmak için hızlı davranmaya çağrılıyor.

Panel ve masa buluşmalarına kayıt bırak

Program

Konuşmacılar

Panel – Dünyamız biricik, topluluklar gücümüz

Dilek Ertükel

Takım Lideri, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı

Kariyeri boyunca kadınların güçlendirilmesi, insan hakları ve demokratik yönetişim adına insanları ve kaynakları harekete geçirmek için çalıştı. Strateji, savunuculuk, iletişim ve organizasyon geliştirme alanlarındaki uzmanlığını Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Etiyopya, Bulgaristan, Arnavutluk, Pakistan ve Brezilya’daki sivil toplum yararına hayata geçirdi. Şu anda Avrupa Birliği programı olan Sivil Düşün’de ekip lideri olarak görev alıyor.

Daha önce Ulusal Demokratik Enstitü (NDI), Uluslararası Af Örgütü ve Emily’s List’te üst düzey görevlerde bulundu. İsviçre Uluslararası Kalkınma Ajansı ve BM Nüfus Fonu (UNDP)’de danışmanlık yaptı. Kariyerine ABD’de; Temsilciler Meclisi, Senato ve başkanlık için yarışan demokrat adayların seçim kampanyalarında çalışarak başladı.

Dr. Sinan Erensü

Mekanda Adalet Derneği

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. Doktora derecesini Minnesota Üniversitesinden, yüksek lisans derecesini ise Cambridge Üniversitesinden aldı. 2016-2018 arasında, enerji politikaları ve küresel müşterekler üzerine ders verdiği Northwestern Üniversitesi Buffett Küresel Araştırmalar Enstitüsünde doktora sonrası araştırmacısı olarak görev yaptı. Dr. Erensü Kırılgan Enerji: Yeni Türkiye’de Altyapının Gücü, Doğası ve Politikaları başlıklı tezinde, 21. yüzyıl Türkiye’sinde yapılan enerji politikaları ve bu politikaların ekolojik-toplumsal etkilerini, Doğu Karadeniz kıyılarındaki küçük hidroelektrik yatırımlar ile tabandan gelen karşı harekete odaklanarak çalıştı.

Çevresel ve politik sosyoloji, kentsel ve kırsal çalışmalar, kalkınma sosyolojisi, iklim adaleti, sosyal hareketler, su ve enerji altyapıları ile mülksüzleştirme politikaları araştırma alanları arasında. Erensü şu sıralar, Kentsel Devrim başlıklı bir Avrupa Araştırma Konseyi projesi bağlamında İstanbul’un küreselleşen gayrimenkul piyasasını araştırıyor. Demokratik, ulaşılabilir, ekolojik ve adil kentlerin kolektif olarak yaratılmasına yönelik çalışan İstanbul merkezli, kar amacı gütmeyen Mekanda Adalet Derneğinin kurucu üyelerinden. Yayınlarına ulaşmak için tıklayın.

Konuşmacılar

Panel – İklim krizi odağında toplulukların hareket alanları

Dr. Özlem Aslan

Öğretim Üyesi, Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Programında misafir akademisyen. ve Doktorasını Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı. Aynı üniversitenin Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programından da derece sahibi. Çalışmaları; feminist coğrafya, sosyal hareketler, eleştirel kalkınma çalışmaları, çevre ve eleştirel mekan teorisi kesişiminde şekilleniyor. Doktora çalışmasında HES karşıtı hareketlere yer temelli mücadeleler olarak baktı, bu mücadelelerin yerleşik kalkınma söylem ve pratiklerine yer temelli bir değerler ve etik sistemi üzerinden getirdiği eleştiriyi kuramsallaştırdı.

Çalışmaları History of Present, Feminist Studies ve Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar gibi dergilerde yayımlandı. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar dergisinin kurucu  editör ve çevirmenlerinden.

Joan W. Scott’un tarih üzerine feminist tartışmalarını derleyen ve Türkçeleştiren Feminist Tarihin Peşinde kitabının çevirmen ve editörleri arasında. Kristen Biehl ile Göç ve Çevre Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet Nerede? Türkiye’de Sivil Toplumdan Örnekler raporunun yazarı. Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle İstanbul Politikalar Merkezi Gelecek Hakkı Programı için yazdığı Dirençli Toplumlardan Sorumlu İdarelere: İklim Temelli Aşırı Hava Olaylarına Hak Temelli Bir Yaklaşım başlıklı rapor Nisan 2022’de yayımlandı.

Prof. Dr. Murat Türkeş

Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsü mezunu. Yüksek lisansını aynı kürsüde, Doktorasını İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Klimatoloji ve Meteoroloji bilim dalında yaptı. 2007’de Fiziki Coğrafya alanında Profesör unvanını aldı. 1981- 2004 arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev aldı. ODTÜ İstatistik Bölümü bağlantılı öğretim üyesi olarak çalıştı. 2015’ten bu yana, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ile Fizik Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

1990’dan bu yana Türkiye’yi iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, iklim diplomasisi, geleneksel tarım ve gıda güvenliği gibi konularda çok sayıda bölgesel, uluslararası ve hükümetlerarası bilimsel-teknik çalışma süreçleri, bilimsel çalıştay/sempozyum ile taraflar konferansı toplantılarında temsil ediyor. Ulusal/uluslararası projelerde bilim uzmanı ve danışman olarak yer alıyor.

Uzun yıllardan beri, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’ye başyazar, katkı veren yazar, hakem editörü ve hakem olarak katkı sunuyor.

Prof. Dr. Doğanay Tolunay

Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü mezunu. Çalışma hayatına aynı üniversite ve fakültede, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak başladı. 2004’te doçent ve 2011’de profesör kadrosuna atandı. 2004-2012 arasında, İTÜ Peyzaj Mimarlığı ve 2021’de İstanbul Medipol Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. İstanbul Üniversitesinin bölünmesi ve Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya bağlanması ile 2018’de kadrosu söz konusu üniversiteye aktarıldı.

İklim değişikliği, toprak ilmi, ekoloji, çevre kirliliği gibi konularda çalışıyor. TÜBİTAK ve diğer kuruluşlarca desteklenen çok sayıda araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı oldu. Türkiye Ormancılar Derneği, TEMA Vakfı, Permatürk Vakfı, Trakya Platformu ve Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurullarında görev alıyor. Son yıllarda Çevresel Etki Değerlendirme Raporları özel ilgi alanını oluşturuyor ve köylüler ile sivil toplum örgütlerine destek veriyor. Ekoloji-çevre sorunları, ormancılık ve iklim değişikliğine dair çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayını bulunuyor.

Şehadet Çitil

Sosyal Girişimci, Hevsel Bahçesi

İstanbul, Fatih Belediyesinde çalışırken bir yandan da Kocaeli Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümünde ön lisansını tamamladı. Bu dönemde yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler aldı. Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. TRT Kurdi’de çalıştı; TRT HABER ve HABERTÜRK TV’de yayınlanan Şimdi ve Burada özel haber programı ekibinde editör ve editör muhabir olarak görev aldı.

2015 sonunda doğup büyüdüğü şehre Diyarbakır’a dönerek, Hevsel Bahçesi markasını kurdu Mardin Artuklu Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitimine devam ediyor. Kadın çalışmaları, doğal tarım, gastronomi, kültür turizmi ve bölge tarihi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Panel - Topluluk sohbetleri

Salgının etkileri iyiden iyiye azaldı, peki neden hala dijitalde buluşuyoruz mu diyorsunuz?

Eskisi gibi yüz yüze ve yan yana olmayı biz de çok isterdik fakat iklim kriziyle mücadeleyi günlük hayatın içinde somut yollarla var etme sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.  Yüzlerce katılımcının tek bir noktada buluşmak için kullanacağı uçak ve otobüslerden toplanacağımız salonu soğutmak için çalıştırılacak klima gücüne kadar attığımız her adımda arkamızda dev karbon ayak izleri bırakıyor olacağımızı hatırladık. Böylece yüz yüze bir araya gelme hakkımızı, iklim yararına tedbirler alabileceğimiz başka bir buluşma için saklı tuttuk.

Dünyalar hakkında daha çok öğrenmek için tıklayın
Skip to content