1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Toplumdan Haberler
  4. /
  5. Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’na...

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’na başvurular açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı, eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu 2022 dönemi başvurularını açtı. Son başvuru tarihi 19 Eylül 2022.

Sivil Toplum için Destek Vakfı, eğitim ve öğrenme yoksulluğu konularına odaklanan sivil toplum örgütlerinin (STÖ) çalışmalarını ve projelerini desteklemek amacıyla  Latro Kimya A.Ş işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiği Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu 2022 dönemi başvurularını açtı.

Fona yapılan başvurularda eğitim alanında yoksulluk temelli eşitsizlikleri sorun olarak tanımlayan proje önerilerinin aşağıdaki konulardan en az birine odaklanması bekleniyor:

– Okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte yoksulluk koşullarında yaşayan çocukların eğitime erişimlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözümler üretilmesi,

– Yoksulluk ve eğitimsizlik kısır döngüsünün kırılmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi,

– Eğitimin yoksullukla mücadelede etkili olması için geliştirilebilecek eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi,

– Pandemi ile derinleşen ekonomik krizin eğitimdeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik modeller geliştirilmesi,

– Öğrenme yoksulluğunun azaltılmasına yönelik destekler sağlanması,

– Yoksulluk koşullarındaki çocukların eğitim sisteminden kopmaması için destekler sağlanması,

– Pandemi sonrası ortaya çıkan ve öğrenme yoksulluğunu derinleştiren sosyal – duygusal öğrenme ihtiyaçlarının giderilmesi,

– Konu özelinde araştırma ve veri geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

Yukarıdaki içeriği tamamlayacak biçimde tüm başvurularda:

  1. Diğer paydaşların da kullanabileceği açık uygulama ve içeriklerin üretildiği,
  2. Eğitim alanındaki kurumlar ve kişiler arası işbirliği, eşgüdüm ve/veya  bilgi/beceri paylaşım olanaklarına imkan veren,
  3. Eğitim modellerini günün şartlarına uyarlayan,
  4. Bir pilot projeyi model haline getirmeyi odağına alan yaklaşımlar teşvik ediliyor.

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, en az bir senedir sahada aktif olarak çalışan, 2021 yılı gelirleri 30.000 TL ile 3.000.000 TL arasında olan kuruluşlar ve geçmişinde fonun kapsamına girecek biçimde odağında eğitim temalı çalışmalar yapmış olan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilir.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu 2022 dönemi kapsamında STÖ’lere en fazla 390.000 TL tutarında hibe dağıtılacak. Başvuru yapan STÖ hibe programından en fazla 130.000 TL talep edebilecek.

Fona başvurmak isteyen örgütlerin başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 19 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar göndermeleri gerekiyor.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu hakkında detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayın.

Skip to content