1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Eksi 25 Derneği çocuk...

Eksi 25 Derneği çocuk ihmali ve istismarıyla mücadele atölyesi

Eksi 25 Derneği 24-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında Eskişehir’de, Sivil Düşün desteğiyle “Çocuk İhmali ve İstismarı Konusunda Eğitim Sendikalarının Rolü Atölye Çalışması” düzenledi. Kamu kurumları, 4 eğitim sendikası (Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen) ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada, çocuk ihmali ve istismarının farklı alanlardaki yansımaları tartışıldı. İhmal ve istismarın genel çerçevesi tanıtıldıktan sonra; konunun okullarda, cezaevlerinde, aile içinde ve sosyal yaşamın çeşitli alanlarındaki pratikleri masaya yatırıldı. Çalışmaya tüm eğitim sendikaları başkanlık düzeyinde katılım gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürü ve çeşitli bürokratların da katıldığı atölyede, çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi konusunda kamu-sivil toplum işbirliği adına politika önerileri ortaya çıktı. İlk 2 günü, ihmal ve istismar konusunun ana çerçevesinin çizilmesi ile geçerken, çocuğu cinsel istismara uğramış bir velinin deneyim aktarımı ve farkındalık yaratan kart oyunları ile konunun ciddiyetine dikkat çekildi. Çalışmanın son gününde uluslararası sözleşmelerde ve yerel hukukta çocuğun yeri, cinsellik eğitimlerinin Türkiye’de okullarda uygulanması ve istismarın çözümü gibi konular hakkında bilgilendirme ve işbirliği çağrısı yapıldı. Atölyede hazırlanan politika önerilerinin tek belgede toplanması Haziran 2016’da gerçekleşecek ve belge 4 sendikanın imzasıyla afiş halinde basılarak milli eğitim kurumlarına dağıtılacak. Çalışmanın somut çıktılarından birisi de, çocukların hak temelli gelişimine ön ayak olan ve UNICEF tarafından tasarlanan “Yeni Gezegene Yolculuk” isimli kart oyununun okullarda kullanımına yönelik ortak çalışma sözleşmesi oldu. Oyunun okullarda kullanılması konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneği gelecek eğitim döneminde koordineli çalışmalar yürütecek. Ayrıca atölye sonucunda tüm sendika başkanları, eğitim alanındaki 4 örgütün herhangi bir konuda ortak savunuculuk yürütme konusunda ilk defa mutabakata vardığını söyleyerek Eksi 25 Derneği ve Sivil Düşün AB Programına teşekkürlerini iletti.

Skip to content