1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Engelsiz Bileşenler Federasyonu imza...

Engelsiz Bileşenler Federasyonu imza kampanyası devam ediyor

Engelsiz Bileşenler Federasyonu Sivil Düşün desteğiyle, engelli memur ve memur adaylarının mezun oldukları bölümlere uygun kadrolara atanabilmeleri için yasal düzenlemelerin yapılması konusunda yürüttükleri çalışmaları kapsamında bir imza kampanyası başlattı. Federasyon tarafından yayınlanan duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz:

“Merhabalar, Engelliler büyük oranda işsiz, iş bulabilen engelli bireyler ise eğitim durumlarına uygun kadrolarda çalışma imkanı bulamamaktadırlar. Engelli bireyleri, salt tüketici konuma yerleştiren toplumun önyargılı bakış açısı ne yazık ki devletin istihdam politikalarına da yansımıştır. Bu da engellilerin büyük bir oranının işsizlik belasıyla pençeleşmesine sebep olmuştur. Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün istihdam verilerine göre Türkiye’de genel çalışan oranı %87 düzeyindedir. Engellilerde ise Engelliler Konfederasyonu’nun tespitlerine bakıldığında bu oranın %10’larda olduğu görülmüştür.

Başka bir deyişle engelli bireylerde işsizlik oranı %90 iken engelsiz bireylerde işsizlik oranı %13’tur. %3’lük kota uygulamak suretiyle engellilere pozitif ayrımcılık yapılmış ancak, bu kotaların doldurulmaması ve engellilerin mezuniyetlerine uygun kadrolarda istihdam edilmemesi engellilere çalışma hayatında da doğrudan ayrımcılık yapıldığının göstergesidir. Bununla birlikte, mevcut kanunların engelli bireylerin hakim ve savcı olmalarına imkân tanımadığı bilinmektedir. Bu ve buna benzer nedenlerle bazı kadrolara engelli memur atamaları ya hiç yapılmamakta ya da çok düşük düzeyde engelli istihdamı yapılmaktadır.

Örneğin avukatlık hizmetleri sınıfında tüm Türkiye’de istihdam edilen engelli memur sayısı sadece 103’tür. Engelli memur kadrolarının sınıflara göre dağılımında en yüksek oranın 2018 yılında %75 ile düşük eğitim seviyelerinden bireylerin istihdam edildiği genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıflarına ait olduğu görülmektedir. DPB sayısal verileri yorumlandığında devlet kademesinde halen engellilere yönelik istihdamda istenilen oranın çok gerisinde kalınmış, ayrılan kadrolarda da nitelikli kadrolar olarak adlandırılan kadrolara çok düşük oranlarda yer verilmiştir.

Özellikle mevcut kadrolarda çalışan engellilerin yaşadığı sorunlar ve karşılaştıkları ayrımcı uygulamalar ciddi anlamda artış göstermiştir. BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları; İşe alım ve istihdam edilme koşullarında, istihdam sürerken kariyer gelişimi dahil olmak üzere, istihdama ilişkin her hususta, engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklamıştır. Bu bağlamda E-KPSS ile %3’lük kotanın doldurulması ve engelli memur ve memur adaylarının mezuniyetlerine uygun pozisyonlarda (Avukat, Mühendis, Sosyolog, tekniker, teknisyen vb.) kadrolarda istihdam edilebilmeleri için bu imza kampanyası Sivil Düşün desteğiyle Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından başlatılmıştır.

Taleplerimiz:

1.      İş bekleyen yüz binlerce engelli bireyin, insan onuruna yaraşır bir biçimde, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını idame edebilmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarında engellilere tanınan kotanın bir an önce doldurulması,
2.       Engellilerin işsizlik sorununu çözümü amacıyla kotanın %3’ten %5’e çıkarılması ve EKPSS kapsamında açılan kadroların adayların eğitim durumlarına uygun olmasına özen gösterilmesi,
3.      Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapan engelli bireylerin %75’i düşük eğitimli bireylerin istihdam edildiği kadrolarda istihdam edilmekteler. Bu nedenle kamu kurum ve
kuruluşlarında görev yapan engelli bireylerin bir defaya mahsus unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavına gerek kalmaksızın eğitim durumlarına göre ihraz ettikleri kadrolara atamalarına imkan veren düzenlemenin yapılması,
4.      Kamuda çalışan engelli işçilerin 5620 sayılı kanundan doğan tayin haklarının kullandırılması,
5.      Hakimlik ve Savcılık Kanununda engelli bireylerin hakim ve savcı olmasını engelleyen düzenlemenin kaldırılması ve hakimlik ve savcılık sınavlarında başarı gösteren engelli bireylerin hakim ve savcı olmasına olanak sağlanması için her türlü tedbir alınmalıdır. Nitekim Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi’nin yayımladığı Türkiye Raporunda da Hükümet’ten engelli bireylerin hakim ve savcı olmasını engelleyen 2802 sayılı Kanunda engellilerin lehine düzenleme yapılması önerilmiştir.

Sonuç olarak, engelli bireylerin kamu kurumlarına atamaları yapılırken kurumlarca hiçbir alt yapı çalışması yapılmadığı için engelli bireylerin eğitim durumları gözetilmeden ya yardımcı hizmetler sınıfı ya da idari hizmetler sınıfı kadrolarına atamaları yapılmaktadır. Bu da kamuda istihdam edilen engelli bireylerin hem verimliliklerini düşürmekte hem de özlük haklarında kayıplara sebep olmaktadır. Bu çarpıklığın giderilebilmesi, sizlerin vereceği güçlü desteğe bağlıdır. Vereceğiniz bir imza, engelli bireylerin çalışma hakkı ile ilgili yaşadıkları sorunları çözümüne katkı sunacağı gibi bu ve buna benzer çalışmalarında  artmasına imkan verecektir.

İmza atmak için buraya tıklayınız.

Skip to content