Etkiniz desteklerinde yeni dönem başladı

Etkiniz AB Programı’nın başvuru dönemi 31 Ocak 2025 tarihinde son bulacak. 26 Haziran 2024 tarihinden itibaren sadece belirli faaliyet kalemlerine destek sağlanacak.

Etkiniz AB Programı’nın 26 Haziran tarihinden itibaren güncellenen başvuru takvimi şöyle:

26 Haziran- 25 Eylül 2024Etkiniz, İnsan Hakları İzleme Mekanizmalarına Erişim ve İnsan Hakları İzleme Çalışmaları destekleri kapsamında sadece belirli faaliyet alanlarına destek vermeye devam edecek.

STÖ’ler 25 Eylül 2024 tarihine kadar sadece raporlama, kampanya ve savunuculuk alanlarındaki çalışmaları için destek talebinde bulunabilecekler. Etkiniz AB Programı destekleri arasında yer alan diyalog toplantıları ve eğitimler için 25 Haziran sonrası başvuru alınmayacak.

Bu süreçte, yukarıda belirtilen destekler kapsamında kısa dönemli uzman desteği talebinde bulunmak mümkün olacak.

ÖNEMLİ NOT: Son dönem başvuruları kapsamında desteklenen raporlama, kampanya ve savunuculuk faaliyetlerinin uygulama süresi en fazla 3 ay olacak.
26 Eylül 2024 – 31 Ocak 202526 Eylül 2024 tarihinden itibaren sadece hareketlilik alanında iletilen destek talepleri değerlendirmeye alınacak. 31 Ocak 2025 itibarıyla onaylanacak destek talepleri kapsamındaki tüm faaliyetler 30 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak.
26 Haziran 2024 – 30 Nisan 2025Etkiniz, gerekli gördüğü alanlarda diyalog ve eğitim faaliyetleri düzenleyecektir. Etkiniz’i takipte kalın.

26 Haziran 2024 – 25 Eylül 2024 arasında Etkiniz aşağıdaki desteklerini sürdürmeye devam edecek.

İnsan Hakları İzleme Mekanizmalarına Erişim: 

– Uluslararası insan hakları mekanizmalarına yollanmak üzere izleme raporları hazırlanması,

– Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına ziyaret veya toplantılar  ile yurtdışında uluslararası mekanizmalara yönelik yapılacak savunuculuk çalışmaları;  

İnsan Hakları İzleme Çalışmaları: 

-İnsan hakları izleme raporlarının bulgularının yaygınlaştırılması ve geniş kitlelere ulaştırılması ile izleme çalışmalarının basın ve kamuoyu ile paylaşılması için kampanya ve savunuculuk faaliyetleri; 

-İzleme çalışması için yol haritası ve göstergeleri belirlenmiş, tüm veri toplama çalışması tamamlanmış ve doğrulanmış raporların yazılması, aynı konuda daha önce toplanan verilerin analiz edilerek raporlanması;

– Uluslararası geçerliliği olan raporların hazırlanması.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili kısa dönemli uzman desteği talebinde bulunulabilir.

26 Haziran 2024 itibarıyla Etkiniz AB Programı, aşağıdaki faaliyet alanlarını destek kapsamında değerlendiremeyecek:

  • İzleme çalışması için yol haritası belirlenmesi, 
  • İzleme stratejisi geliştirilmesi, 
  • Saha çalışması yapılması, 
  • Gösterge seti oluşturma, anket yapma ve uzun süreli veri toplama çalışmaları, 
  • Odak grup çalışmaları, 
  • Kaynak olarak kullanılacak dokümanların çevirisi. 

Etkiniz AB Programı destekleri arasında yer alan diyalog toplantıları ve eğitimler için başvuru alınmayacaktır. Etkiniz AB Programı kapsamında düzenlenecek farklı toplantı ve eğitimler için Etkiniz’i takipte kalın.

26 Eylül 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında sadece hareketlilik alanında iletilen destek talepleri değerlendirmeye alınacak.

Sorular için destek@etkiniz.eu e-posta adresini kullanarak Etkiniz AB Programı Destek Masası ile iletişime geçilebilir.

Başvurularla ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

 

Skip to content