1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Portreler
  4. /
  5. Geri dönüşüm kazanacak, Türkiye...

Geri dönüşüm kazanacak, Türkiye kazanacak

Geri dönüşümde sektör kapasitesinin geliştirmek ve kamuoyu bilinci oluşturmak…

Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu, Sivil Düşün AB Programı desteğiyle Türkiye’de geri dönüşümün teşvik edilmesi ve bu yönde kurumsal ve bireysel kapasitenin artırılması amacıyla geri dönüşüm sektörünün mevcut durumunu değerlendirerek, Türkiye’de geliştirilmesini desteklemek amacıyla sektör analizi gerçekleştirdi. Ayrıca geri dönüşüme toplumsal desteğin sağlanması ile sektördeki kurumsal ve bireysel altyapının geliştirilmesine yönelik kapasitenin artırılması için çalışmalarda bulundu.

Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu çalışmalarını anlatıyor…

“2011 yılında kurmuş olduğumuz derneklerle birlikte 18 vilayette toplayıcılardan alınan 18 dernekle birlikte üç federasyon kurduk. Geri Dönüşümcüler Birliği Federasyonu, Anadolu Geri Dönüşümcüler Federasyonu, Geri Dönüşümcüler Federasyonu ile birlikte 2013 yılında Konfederasyon olduk. Toplam üye sayımız 280 üyeden 3.700 üyeye ulaştı. Amacımız Türkiye genelinde 14 bin üyeye ulaşmaktır. Çalışmalarımız bu yönde ilerlemektedir.

“Amacımız geri dönüşümü Türkiye’ye iyi anlatmak; Sanayi, Enerji, Çevre, Ekonomi Bakanlıklarında geri dönüşüm birimlerinin oluşmasını sağlamak ve ülkeyi geri dönüşüme hazırlamak. Bunları yaparken de, dağınık sivil toplum kuruluşlarını bu çatı altında toplamayı; belde, ilçe ve şehirlerde eğitimler düzenlemeyi; kamuoyuna geri dönüşüm bilincini benimsetmeyi ve kabul ettirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz.

“Avrupa Birliği uyum yasalarının Türkiye’de özellikle geri dönüşümde çok ağır ve aksak işlediği açıkça görülmektedir. Amacımız yasalar çıkmadan bunların uygulanabilir olduğunu kamuoyuna duyurmak. Hiç ama hiç değer kazanamayacak atığın tekrar hayata döndürülerek insan kullanımına uygun hal getirilmesinin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Skip to content