1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Toplumdan Haberler
  4. /
  5. Göç Yönetiminde Daha Güçlü...

Göç Yönetiminde Daha Güçlü Sivil Toplum Eğitimleri

Bu eğitim faaliyeti, Göç ve Sivil Toplum Projesi’nin STK’ların göç alanında politika ve karar almaya katkıda bulunmaları ve bu alandaki karar ve politikaların uygulanmasında yer almaları konusunda teknik bilgi ve kapasitelerini geliştirme sonuç alanı kapsamında düzenleniyor.

Eğitimlerin amacı, göç alanında çalışan STK temsilcilerinin göç ve uluslararası koruma konuları ile fon bulma ve proje geliştirme alanlarında güçlenmelerine katkıda bulunmak. Göç alanında çalışan STK’lara yönelik geliştirilen eğitimler, 5 ilde üçer günden oluşacak ve toplam 18 eğitimi kapsayacak.

EĞİTİME KATILIM KRİTERLERİ

  1. Göç ve uluslararası koruma alanında faaliyet gösteren dernek ya da vakıf çalışanı STK temsilcileri,
  2. Göçmen, mülteciler ve insan kaçakçılığı mağdurlarına yönelik hizmet sunumunda bulunan STK temsilcileri,
  3. 1. ve 2. maddelerde belirtilen şartların sağlanması durumunda, eğitime katılım için başvuruda bulunanlara başvuru sırasına göre öncelik verilecek.
  4. Aynı dernek/vakıftan maksimum iki kişi eğitime katılabilmekle birlikte katılımcı sayılarında kadın-erkek sayısının eşit olması bekleniyor. Proje kapsamında düzenlenen eğitimler kapsamındaki katılımcı dağılımının, cinsiyet dengesini sağlaması hedefleniyor.

Eğitim hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

Skip to content