1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. GoFor, Avrupa Gençlik Forumu...

GoFor, Avrupa Gençlik Forumu Genel Kurulu’ndaydı

#SivilDüşün Ağlar ve Platformlar Desteği ile hayata geçen “Senin Hakkın, Gençlik Hakkı!” çalışmasının desteğiyle kurulmuş ve gençlik örgütlerinin şemsiye örgütü olan Gençlik Örgütleri Forumu (GOFor) üyeleri, aynı alanda Avrupa’da faaliyet gösteren şemsiye örgütlerden oluşan Avrupa Gençlik Forumu’nun (YFJ) Genel Kurulu‘na katıldı. Foruma gözlemci üye olarak katılan GOFor’u toplantıda Kaos GL temsilcisi Baran Çağlar Çetinkaya temsil etti. Çetinkaya’nın toplantıdan izlenimleri aşağıdaki gibi:”Gençlik Örgütleri Forumu’nun YFJ üyeliği sürecinin tekrardan başlatılması için COMEM’e katıldım. Toplantı içeriğinde gençlik temelli ilerliyor olması ancak konjonktürle bağlantılı bir şekilde ilerliyordu. Gençlik için geleceğin öneminden vurgulanıyor olması ister istemez gençleri Avrupa Birliği ve birliğin diğer devletler ile olan ilişkilerini doğrudan etkiliyordu. Bu anlamda, siyasi gerginlikler yaşadığımız şu günlerde, gençler olarak tekrardan o köprüleri kurmak için orada bulunuyor olmamız çok değerliydi.

Toplantı sürecinde herkesin Türkiye hakkında bilgi almak ve ortak eksende ilerleyen gidişatı birlikte tayin etmek hususunda kararlılık vardı. COMEM sürecinde ‘Türkiye’deki LGBTİLERİN ve LGBTİ derneklerinin sorunları’ hakkında bir önergenin IGLYO tarafından sunulması ve oylanması umudun varlığını ve ilişkilerin sıcaklığını gösteriyor. Bu süreçte orada Gençlik Örgütleri Forumu adına orada bulunuyor olmak ve birkaç söz söyleme fırsatı yakalamış olmak hem Go-FOR adına hem de aradaki ilişkiler adına değerli bulduklarını görüyorum.

Toplantı esnasında yapılan tartışmalar sonucunda aldığım yorumlar olumlu ve destekleyiciydi. Toplantı sürecinde Türkiye hakkında bir önergenin onaylanıyor olması ve bizim orada misafir olarak bulunuyor olmamızın da süreci takip ettiğimizin bir göstergesiydi.

Toplantı esnasında oylama sonrasında konuşma şansı yakaladığımda ise; sürecin takipçisi olduğumuzdan ve Türkiye Gençlik Konseyi olarak köprüleri yıkmak değil aksine güçlendirmek için burada olduğumuzdan bahsettim. Konsey olarak din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim ve kimliği ayrıt etmeden Türkiye’deki gençlik hakları ve politikalarına farklı bir bakış açısı getirerek, farklılıkları bir arada bulundurduğumuzdan bahsettim.”

Skip to content