1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. GoFor Avrupa Gençlik Forumu...

GoFor Avrupa Gençlik Forumu üyesi oldu!

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) uzun süren çalışmalar sonucunda Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi olarak, Avrupa düzeyinde hak temelli çalışmalar yapan ve politikaların gençlik alanında belirlenmesine katkı sunan en önemli örgütlenme olan Avrupa Gençlik Forumu üyeliğine kabul edildi. #SivilDüşün desteğiyle katıldığı oylama sonucu gözlemci statüsünde üyeliğe hak kazanan GoFor tarafından yayınlanan duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz.

“Gençlik Örgütleri Forumu, Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi sıfatıyla Avrupa Gençlik Forumu üyesi oldu!

3 senedir Brüksel’de ve Avrupa’nın çeşitli ulusal gençlik konseylerinde lobi çalışmaları yapan GoFor, 23 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Gençlik Forumu Genel Kurulu’nda oylamaya çıktı. Ela Serpil Evliyaoğlu, Baran Çağlar Çetinkaya ve Hasan Oğuzhan Aytaç’ın temsil ettiği GoFor, tüm blokların desteğini alarak, “5 Hayır, 6 Çekimser” oyla beraber 66 Evet oyuyla Avrupa Gençlik Forumu’na gözlemci statüsüyle üye oldu.

Gençlik Örgütleri Forumu, Türkiye’nin her bölgesinden 62 gençlik örgütünün oluşturduğu bir ağ (https://www.go-for.org/). Gençlik örgütlerinin hak temelli çalışma kapasitesini arttırarak gençlik alanında politika geliştiren GoFor, 2003 yılından beri devam eden gençlik alanındaki mücadelenin sonucu olarak örgütlendi.

17 Senelik Mücadele

2003’ten 2013’e kadar birçok gençlik örgütü, farklı projelerle gençleri ve gençlik örgütlerini bir araya getirerek “Ulusal Gençlik Konseyi” yapısını oluşturmaya çalıştı. Bu projeler ve toplantılar “Ulusal Gençlik Konseyi Girişimi, Ulusal Gençlik Konseyi Platformu” isimleriyle anıldı.

2013 bu mücadelenin sonuç verdiği sene oldu. Gençlik örgütlerinin yayınladığı deklarasyona kayıtsız kalmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulusal Gençlik Konseyi yapısını oluşturmak için görüşmeler başladı. Akabinde TBMM’den Ulusal Gençlik Konseyi’nin yasal zeminini oluşturacak yasa geçti. Yapılan görüşmeler ve çıkan yasadan sonra Ulusal Gençlik Konseyi’nin bağımsız bir yapıya kavuşması amacıyla konsey üyeleri UGK’nın artık bir girişim olarak değil, yasal statüsü olan bir zeminde çalışmalarına devam etmesine karar verdi ve çalışmalar başladı. UGK’nın Gençlik Örgütleri Forumu Derneği (GoFor) olarak tüzel kişiliğine kavuşması Ocak 2015’te gerçekleşti.

Nedir bu Ulusal Gençlik Konseyi?

100’den fazla ülkede aktif olarak çalışmalarını sürdüren Ulusal Gençlik Konseyleri, esas olarak gençlik örgütleri aracılığıyla gençlerin konsolide sesi olarak hizmet etmektedir. Ulusal bir temsil yapısı, devlet kurumları için danışma ve bilgi toplama sürecini kolaylaştırmanın yanı sıra, gençlik örgütlerinin gençlikle ilgili meseleleri savunmada birlikteliğine işaret eder.

Ulusal Gençlik Konseylerinin çoğu, gençlik örgütleri ve gençler için en önemli olan değişikliklerin savunulmasına yönelik çabalarının çoğuna odaklanır. Ek olarak, Ulusal Gençlik Konseyleri bilgi sağlar, kapasite geliştirir ve üye kuruluşlara bilgi merkezi olarak davranır. Türkiye’nin devlet nezdinde tanınan, hâlihazırda çalışmalarına devam eden bir Ulusal Gençlik Konseyi yok. GoFor ise özgün yapısıyla şu an için alandaki tek konsey örneği.

Avrupa Gençlik Forumu’na üye olmak neden bu kadar önemli?

Avrupa Gençlik Forumu, Avrupa düzeyinde hak temelli çalışmalar yapan ve politikaların gençlik alanında belirlenmesinde rolü olan en önemli örgütlenme. AGF’nin üyelerini ülkelerdeki ulusal gençlik konseyleri ve kâr amacı gütmeyen uluslararası gençlik kuruluşları oluşturuyor. Şu an 150 aktif AGF üyesi var. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından fonlanan AGF, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu tarafından tanınıyor.

Şu an GoFor’u Türkiye’nin Ulusal Gençlik Konseyi olarak tanıyan AGF, bu mücadeleyi güçlendiriyor.

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content