1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Hafıza Merkezi Gönüllü Staj...

Hafıza Merkezi Gönüllü Staj Programı

 Sivil Düşün AB Programı bu haberi Hafıza Merkezi adına yapmaktadır.

Hafıza Merkezi, Türkiye, İstanbul merkezli bağımsız bir insan hakları kuruluşudur ve geçmişte yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin gerçekleri ortaya çıkarmayı, bu ihlaller ile ilgili toplumsal hafızayı güçlendirmeyi ve mağdurları, adalet arayışlarında desteklemeyi amaçlar. Dernek, programlar ve çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için: www.hakikatadalethafiza.org Hafıza Merkezi online veri tabanı için: www.zorlakayebtmeler.org

Hafıza Merkezi Savunuculuk Programı, geçmişte yaşanan insan hakkı ihlalleriyle hesaplaşılmasında mağdurların hakikat ve adalet hakkının karşılanmasına öncelik verir. Bu konuda yaptığı savunuculuğu da mağdur odaklı yapmayı önceler.

Bu, (a) geçmişte yaşanan yaygın insan hakkı ihlallerinin kurumsal seviyede kabulünü savunmak ve (b) mağdurların bastırılmış, anlatımı ve yayılması engellenmiş anlatılarını kamuya duyurmak ve mağdurların belleklerini odak alan kamusal tartışmaları tetiklemek hedeflerine karşılık gelir.

Hafıza Merkezi ekibi zorla kaybedilenler üzerine düzenli olarak bilgi toplar ve bu bilgiyi kamusal alana sunar. Bu bilgiyi aynı zamanda geleneksel ve sosyal medya üzerinden de yayar. Hafıza Merkezi’nin bu program kapsamındaki girişimleri, çalışmaları için, Merkez’in diğer programlarının bulgularına dayanır.

Kuruluş bunun yanı sıra daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına sergi, yayın ve belgesel filmler gibi araçlardan yararlanır. Tüm bu araçların ortak noktası, olgusal bulgulara dayanmaları ve mağdurların bakış açısını yansıtmalarıdır.

Bu programın faaliyetleri: (a) Haber bültenlerinin hazırlanması ve yayılması, (b) kitapların yayımlanması, (c) kültürel amaçlı kurumlarla işbirliği içinde sergiler düzenlenmesi, (d) belgesel filmler üretilmesini kapsar.

Gönüllü Staj Programı

Hafıza Merkezi Savunuculuk Programı’nın profesyonel çalşanlarıyla birlikte gönüllülerin üreteceği birikim bizim için önemli. Hafıza Merkezi olarak kurulduğumuz günden beri gönüllü stajyerlerle birlikte çalışmaya önem verdik. Gönüllüler programın çalışmalarına 4 aylık bir süre için dahil edilirler. Gönüllü stajyerlerin bu 4 aylık süre boyunca hafta içi 2 gün, 10.00-17.00 saatleri arasında ofiste olmaları gerekir. Gönüllü stajyerler hafta içi hangi günler geleceklerine ofiste çalışmaya başladıktan sonra program çalışanlarıyla birlikte karar verirler.

Başvuru ve Değerlendirme

Gönüllü stajyer adaylarının özgeçmişlerini, neden Hafıza Merkezi’nde gönüllü staj yapmak istediklerini anlatan kısa bir metinle birlikte 19 Eylul 2014 saat 17.00’ye kadar kerem@hafiza-merkezi.org adresine e-postayla iletmeleri gerekmektedir. Başvuruda staj dönemi boyunca hafta içi hangi günler gelebileceğini de belirtmeleri rica edilir.

Başvuru dönemi bittikten sonra stajyer adayları hem gönderdikleri cv ve mektup ile hem de yüzyüze görüşmeler aracılığıyla değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci sonunda tüm başvuruculara geri dönüş yapılarak bilgi verilecektir.

Gönüllü Staj Dönemi

Gönüllü staj başlamadan önce stajyerlere 1 gün süresince bir eğitim verilir. Bu eğitim iki bölümden oluşur, önce geçiş dönemi adaleti kavramı, dünyada bu alanda üretilen yaklaşım, perspektif ve deneyimler ile Hafıza Merkezi’nin çalışmalarının bu kavramla ilişkisi aktarılır. İkinci bölümde de somut olarak Savunuculuk Programı çalışmaları örneklerle anlatılacaktır.

Gönüllü stajyerlerden beklenen temel olarak Savunuculuk Programının esas çalışma alanı olan belgeleme ve saha araştırması çalışmalarına destek olmalarıdır. Bu destek, sosyal medya kullanımı, ofisten dağıtılacak her tür verinin dağıtımının ve yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması, online işlerin takibi, yeni ve yaratıcı dağıtım ve bilgi yayma teknikleri üzerine çalışma, çeşitli konularda ön araştırma ve/veya çeviriler yapma, veri toplama ve rutin ofis işleri gibi işlerden oluşmaktadır.

Gönüllü stajyerlerin esas olarak:

  • Her türden ayrımcılığı reddeden ve tüm farklılıkları tanıyarak saygı gösteren bir yaklaşımı benimsemesi,;
  • İnsan hakları literatürüne, kavramlarına ve diline yabancı olmaması;
  • Çalışmalar kapsamında paylaşılan her tür bilgi ve belgenin gizliliği esasına kesinlikle bağlı kalması;
  • Okuyup yazabilecek derecede İngilizce bilmesi;
  • Temel bilgisayar becerilerine sahip olması beklenir.

Gönüllü staj döneminin sonunda stajyerlere bir sertifika verilecektir.

Skip to content