1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi...

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi “Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci” Raporu Yayınlandı

Sivil Düşün AB Programı bu haberi Hakikat Adalet Hafıza Merkezi adına yapmaktadır. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi “Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci” başlıklı yeni raporunu yayımladı. Gülşah Kurt’un kaleme aldığı rapor cezasızlık sorununu ağır insan hakkı ihlallerinin soruşturma süreçleri bağlamında ele alıyor. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi olarak geçmişle hesaplaşmanın ancak hak ihlallerinin ortaya çıkarılması, faillerin yargılanması ve onarıcı adalet mekanizmalarının devreye sokulmasıyla gerçekleşebileceğini biliyoruz. Bu tespitten hareketle “Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci” başlıklı raporumuzu zorla kaybetmelerde cezasızlık sorununa yönelik çalışmalarımızın bir ayağı olarak hazırladık. Türkiye’de süreklilik gösteren bir devlet geleneği olarak “cezasızlık”, kamu görevlilerinin ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu hallerde yaygın olarak karşımıza çıkan bir sorun alanı. Cezasızlık akıbeti bir taraftan asker, jandarma, köy korucusu veya polisin yasa dışı eylemlerini meşrulaştırılırken, diğer taraftan idari ve yargısal pratikte faillerin korunmasına yönelik geleneğin kemikleşmesini destekliyor. Bize göre failler için yaratılan bu koruma alanı sorunun kaynağını oluşturmakta. Bu sebeple cezasızlığı besleyen her alanın derin analizlere ihtiyaç duyduğu kesin. Mevzuata ilişkin sorunlarının tespit edilmesi ve giderilmesi en öncelikli gereksinimlerden birini teşkil ediyor. Bu nedenle bu rapor Türkiye’de cezasızlık sorunu ile mevzuat arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalara bir katkı olarak hazırlandı. Rapor cezasızlık olgusunun soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden infaz aşamasına, hakikat hakkından giderim mekanizmalarına kadar çok yanlı bütünsel bir sorun alanı olduğunun kabulüyle birlikte, ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirilebilmesi amacıyla cezai soruşturma aşamasına odaklandı. Raporda cezasızlığa yol açan yasalar, bu yasaların uygulaması ile yargı erkinin mevcut zihniyet kalıpları örneklerle birlikte değerlendirildi; eksik, hatalı ya da sorunlu alanların tespiti amaçlandı. İdarenin düzenleyici işlemleri, yasalarda yapılan değişiklikler ve eski ve yeni düzenlemelerin karşılaştırmalı analizi, ulusal mahkemeler ve AİHM kararlarının tahlili, uluslararası insan hakları kuruluşlarının Türkiye raporları dâhil olmak üzere uluslararası hukuki belgelerde konunun ele alınış biçimi aktarıldı. Cezasızlıkla mücadelede karşılaşılan engellere ilişkin mevzuat değişikliği önerilerinin yanı sıra mevzuatın yorumlanması ve uygulanmasına yönelik çözüm önerileri getirildi.

Raporun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Skip to content