1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Haklara Destek İnsan Hakları...

Haklara Destek İnsan Hakları Örgütlerini Destekleme Programı başvuruya açıldı

Avrupa  Birliği Türkiye Delegasyonu finansmanı ile yürütülecek Haklara Destek İnsan Hakları Örgütlerini Destekleme Programı başvuruya açıldı. Program kapsamında sağlancak destekleri ve başvuru detaylarını Hafıza Merkezi’nin aşağıdaki duyurusunda bulabilirsiniz:

NOT: Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı yalnızca duyurunun yaygınlaştırılmasına destek olmaktadır. Sorularınız için Haklara Destek Programı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

İletişim için: haklaradestek.org/iletisim/

“HAKLARA DESTEK İnsan Hakları Örgütlerini Destekleme Programı”

“Haklara Destek İnsan Hakları için Kurumsal Destek Programı, AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Hafıza Merkezi ile Heinrich Böll Stiftung tarafından yürütülen “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının Arttırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe uygulaması olarak yürütülüyor. Program, Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin, insan hakları ve demokrasinin ilerlemesine katkıda bulunmak için kapasitelerini arttırmayı amaçlıyor. Program kapsamında hak temelli çalışan yaklaşık 50 örgüte, bir yıl boyunca kurumsal hibe sağlanması ve eş zamanlı olarak yararlanabilecekleri bir rehberlik ve eğitim programı sunulması hedefleniyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansmanı ile Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafıza Merkezi) ve Heinrich Böll Stiftung (HBS) ortaklığında Haklara Destek Programı, Türkiye’deki hak örgütlerinin insan hakları ve demokrasinin gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunma kapasitelerini arttırmayı amaçlıyor.

Başvuru süresi ne kadar?

İnsan hakları örgütleri söz konusu hibe için 9 Eylül – 8 Kasım 2019 tarihleri arasında www.haklaradestek.org/basvuru adresinden başvuru yapabilir.

Kimler başvurabilir?

Program dernekler, vakıflar ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatiflerin başvurularına açık.

Ne zaman kurulmuş olmalılar?

01.01.2018 tarihinden önce T.C. yasalarına göre, Türkiye’de kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik olmaları gerekir.

Bütçe büyüklükleri ne olmalı?

2018 yılı resmi finansal tablolarında (bilanço vs.) yıllık geliri 3,500,000 TL altında olmalı.

Başka koşul var mı?

Son iki yılda Türkiye’de insan haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için en az bir faaliyet gerçekleştirmiş olmaları gerekli.

Şubeler başvurabilir mi?

Bağımsız tüzel kişiliği olan şubeler başvurabilir. Başvuru sayısında bir sınırlama yok. Ancak şube sayısı 20 veya altı olan örgütlerden başvuranların en fazla 2’si; Şube sayısı 21 ve üstü olan örgütlerden başvuranların en fazla 3’ü hibeye hak kazanabilir.

Hangi alanlar öncelikli?

Aşağıdaki konulara odaklanan insan hakları örgütlerine öncelik verilir:

  1. Yaşam hakkı
  2. İşkence ve kötü muameleye maruz bırakılmama hakkı
  3. İfade özgürlüğü
  4. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü

Faaliyetleri, toplumsal cinsiyet ve azınlık haklarını kesişim alanları olarak öne çıkaran hak örgütlerine ek bir öncelik verilir.

Süre

Program uygulama süresi 12 ay. Uygulama başlangıç tarihinin 1 Haziran 2020, sona erme tarihinin ise 31 Mayıs 2021 olacağı öngörülüyor.

Faaliyetin uygulama yeri

Başvurucular temel faaliyetlerini Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirmelidir.

Finansal destekten başka bir destek söz konusu mu?

Program’dan destek almaya hak kazanan tüm örgütlerin, bir yıl boyunca uzman rehberler ve eğitmenler eşliğinde kurumsal kapasite gelişimleri için çalışmalar yürütmesi de bekleniyor.

www.haklaradestek.org/basvuru adresine girerek başvuru yapacakların Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır’da yapılacak bilgilendirme toplantılarında dağıtılacak, elektronik örneği www.haklaradestek.org adresinde yer alan BAŞVURU REHBERİ’ni dikkatle okumaları önerilir.”

Skip to content