1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. İkinci Sivil İklim Zirvesi...

İkinci Sivil İklim Zirvesi hazırlıkları devam ediyor…

GEF Küçük Destek Programı’nın (SGP) ev sahipliğinde istişare toplantısında bir araya gelen Sivil İklim Zirvesi (SİZ) Girişimi, iklim mücadelesi ile bireyin günlük yaşam alışkanlıkları ve geçimlikleri arasındaki mevcut bağın farkında olunması ve ilgili ülke politikalarının sorgulanması amacıyla çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Yeni Ufuklar – Türkiye’de sivil toplumun iklim yönetişiminde temsilinin ve katılımının artarak daha etkin rol almalarını amaçlayan ve yeni bir oluşum olan SİZ Girişimi, 15 Mayıs’ta istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda SİZ Girişimi’ni Küresel Denge Derneği, 350 Ankara ve Yasama Derneği (YASADER) temsil etti. Diğer katılımcılar ise; UNDP – GEF Küçük Destek Programı (SGP), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Heinrich Böll Stiftung Vakfı, Friedrich Ebert Stiftung Derneği, Almanya Büyükelçiliği ve Türkiye Barolar Birliği idi. Çeşitli sivil oluşumların bir araya geldiği ve temel amacı Türkiye’de “yurttaş odaklı” bir iklim gündemi oluşturmak olan SİZ Girişimi, yükselen toplumsal beklentilerin iklim değişikliği ile mücadeleye yönlenmesinde yakalanan bir momentum olduğu bilinciyle, çalışmalarını yaklaşık bir yıldır sürdürüyor. SİZ Girişiminin düzenlediği 1. Sivil İklim Zirvesi, GEF Küçük Destek Programı (SGP) desteği de alınarak Kasım 2013’de düzenlenmişti. İstişare toplantısında Eylül 2014’de düzenlenecek olan “2. Sivil İklim Zirvesi” hazırlık sürecine ve geleceğe dair planlar, SİZ Girişimi’nde yer alan sivil oluşumlar tarafından ayrıntılı olarak paylaşıldı. Toplantıda SİZ Girişimcileri, ülkedeki yurttaşların iklim değişikliği meselesine bizzat sahip çıkmalarını ve savunmalarını kolaylaştırıcı bir rol aldıklarını belirtti. SİZ Girişimi’nin kısa vadeli faaliyetleri arasında yaz aylarında İstanbul’da medya mensuplarıyla geniş katılımlı bir eğitim ve bilinçlendirme toplantısı düzenlenmesi var. Böylece 2. SİZ sürecinde, medya aracığıyla yaratılacak etkin bir sivil iklim mücadelesi kampanyası ile kamuoyunun dikkatinin Türkiye’nin uluslararası sorumluluklarına çekilmesi planlanıyor. Aralık 2014’de Peru’da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler 20. Taraflar İklim Zirvesi (COP 20) ile 2015’de Paris’te (COP 21) kabul edilmesi beklenen yeni küresel iklim anlaşması öncesinde, SİZ’in sivil oluşumlarla ortaklaşa çizeceği yol haritası üzerinden bir dizi çalışmaya ve toplumun farklı kesimleriyle işbirliği ortamları yaratılmasına bu kapsamda gerek duyuluyor.   Detaylı bilgi için http://iklimzirvesi.org/ ve https://www.facebook.com/iklimzirvesi?fref=nf adreslerini ziyaret edebilirsiniz.  

Skip to content