İlham Dozu | Yıkılan mahalleden filizlenen topluluk: Sulukule Gönüllüleri

Değişim ve dönüşümler çoğunlukla bir yıkımın ardından geliyor. Sizleri bugün kendilerini çöken şeylerin karşısında üreterek, onararak, iyileştirip büyüterek konumlandıran bir toplulukla tanıştıracağız.neden bir aradalar?Sulukule Gönüllüleri bundan 13 yıl önce kentsel dönüşüm yasası ile yenileme alanı ilan edilen İstanbul’un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesinde bir araya geldi. Amaçları, Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinin yarattığı yıkımın psikososyal etkilerini hafifletmek ve bölgedeki okul terkini önlemekti. Bölgede yaşayan ve risk altında bulunan, ayrımcılığa maruz kalmış, maddi güçlük çeken gruplarla yaşamayı öncelediler. Bu gruplar arasında da özellikle gençlere, çocuklara ve kadınlara yöneldiler. Onların gündelik yaşamlarını daha iyi, kaliteli ve güçlü hale getirerek hayatın akışında başkalarıyla eşit şartlarda ulaşamadıkları hakları canlı tutmaya uğraşıyorlar.nasıl bir topluluk?İyi olma halinin sağlık, oyun ve eğitimi mutlaka içine alması gerektiğini savunan topluluk, formal olmayan öğrenme yöntemlerini kullanmayı ve kurgulamayı değerli buluyor. Bunun için özellikle Sulukule’nin yıkım zamanından bu yana takip edilen çocuklar ve farklı etnik gruplardan çeşitli çocuklar eğitim, sağlık, beslenme gibi temel haklara erişebilsinler diye birçok gönüllüyle birlikte araştırma ve bilgi notları ile raporlar hazırlıyorlar. Bu sayede hedefledikleri çocuğun bulunduğu her alanda herkesin farkındalık kazanmasını sağlamak.Ekip, gönüllülerden aldıkları desteklerin yanı sıra farklı projeler yürüterek hibe, fon ya da ayni katkılarla da kendine finansman yaratıyor. Sivil Düşün desteğiyle ritim ve fotoğraf, Empower Vakfı’nın desteğiyle spor ve beden hareketi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) desteğiyle sosyal duygusal öğrenme atölyelerini hayata geçirdiler. Hayalleri; her çocuğun zihninde; iyi ve güvenilebilir insanlar da var, gelecek sadece kötü şeyler getirmeyebilir, ben de onun gibi olabilirim, ben de çabalarsam başarabilirim gibi cümlelerin canlanabilmesi.
Skip to content