1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Kadın Dayanışma Vakfı Görünürlük...

Kadın Dayanışma Vakfı Görünürlük Projesi

Kadın Dayanışma Vakfı, kökeni 1987 yılında bir grup aktivist kadının oluşturduğu “Kadın Tartışma Grubu”na dayanan; Ankara’da 1991 yılından beri kadına yönelik şiddetle mücadele eden bağımsız bir feminist kadın örgütüdür. Kadın Danışma Merkezimizde şiddete maruz kalan kadınların, bu şiddetle mücadele ederken ihtiyaç duyabilecekleri sosyal, hukuki, ve psikolojik desteği kadının beyanını esas alarak, “yardım” değil “dayanışma” anlayışıyla, ve ücretsiz olarak sağlıyoruz. 2005 yılında insan ticaretine maruz kalan kadınlar için açtığımız ve halen işlemekte olan sığınağımızda sosyal çalışmacı, çevirmen, psikolog, ve avukat gibi uzmanlardan oluşan bir ekip aracılığıyla kadınlara sığınağımızda kaldıkları süre boyunca destek oluyoruz.

Kadına yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirmek için kamuoyuna, medyaya, ve kamu kurumlarına yönelik farkındalık yaratma çalışmaları yapıyoruz. Siyasi iradelerin ilgili yasaları yürürlüğe koymaları ve uygulamaları, kadınlara yönelik hizmetler için finansman sağlamaları, ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmeleri için savunuculuk faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ayrıca eğitim/atölye programları düzenleyerek Vakıf gönüllülerine, bu alandaki sivil toplum örgütleri ve/veya kamu kurumlarında çalışan meslek elemanlarına, ve Danışma Merkezine başvuran kadınlara yönelik bilinç yükseltme/farkındalık çalışmaları yapıyoruz.

Tüm bu çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla Vakfın görünürlüğünü artırarak kapasite gelişimine katkıda bulunmak için alınacak iletişim desteği ile yapılacak faaliyetler şunlardır:

Kadın Dayanışma Vakfı web sitesinin yeniden tasarımı ve yönetimi; Vakfa ait sosyal medya hesapları için sosyal medya yönetimi hizmeti alınması; Vakıf web sitesinde yer alacak Türkçe içeriklerin İngilizce’ye tercüme edilmesi; Vakıf web sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacak içerikler için görsel tasarım yapılması.

Skip to content