Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği gönüllülerini arıyor

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği, sivil toplum odaklı çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen yüz yüze ya da çevrimiçi olarak derneğin uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın gönüllüler arıyor. 21 Nisan 2024, Pazar saat 23.59’a kadar başvuru yapılabilir.

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği, kadının sağlık hakkının yaşamın her dönemini kapsayacak biçimde ele alınmasını, toplumsal cinsiyet bakış açısının sağlık alanında ana plan ve politikalara entegre edilmesini, kadının sağlık ve insan hakları uygulamalarına somut olarak katkıda bulunarak kadınları sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin yürütülmesi için ana aktör olarak güçlendirilmesini amaçlayarak 2022 yılında akademisyen, sağlık çalışanları, avukat, mimar ve sosyal hizmet uzmanlarını kapsayacak şekilde multidisipliner bir ekip yönetimi ile İzmir’de kuruldu.

Dernek, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı, iklim eylemi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kilit grupların (kadınlar, engelliler, çocuklar, gençler, mülteciler, LGBTİ bireyler) sağlık hakkına erişimlerinin güçlendirilmesi alanında çalışmalar yürütüyor.

Dernek, sivil toplum odaklı çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen yüz yüze ya da çevrimiçi olarak derneğin uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın gönüllüler arıyor.

Gönüller, hem derneğin çalışmalarının hem de sağlık hakkı, iklim eylemi çalışmalarının içerisinde yer alarak birlikte öğrenme deneyimini yaşama fırsatı olacak, derneğin hem Türkiye’de hem Avrupa’daki ağlarıyla yürüttüğü çalışmalarla bu alanda sosyalleşme, örgütlenme ve alan çalışmaları yapma fırsatına erişebilecek. Aynı zamanda derneğe üye alanında uzman hocalarların mentörlük desteği ile gönüllülerin kapasitelerinin geliştirilmesine imkan sağlanacak.

Gönüllülerden çalışma grupları kurmaları ve etkinliklere destek olmaları bekleniyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Skip to content