1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Proje Evi, e-patika platformuyla...

Proje Evi, e-patika platformuyla çevre örgütleri ve aktivistlerini bir araya getiriyor

Sivil Düşün’ün iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla başlattığı #İklimİçin kampanyası çerçevesinde Sınırlı Sorumlu Proje Evi Üretim, Eğitim, İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi ile konuştuk.

Sivil Düşün’den İletişim Desteği alarak e-patika platformunun altyapısını hazırlayan ve geçtiğimiz aylarda Etkinlik/Toplantı Desteği kapsamında çevre STÖ’lerini bir araya getiren Proje Evi, Kaz Dağları ve Edremit Körfezi çevrimiçi bilgi ağı oluşturuyor.

E-patika çevrimiçi platformunun işlevini ve üye profilini kısaca anlatabilir misiniz?

E-patika.net öncelikli olarak çevre ve doğa koruma ile bağlantılı konularda çalışan sivil toplum kuruluşları, sivil oluşumlar, aktivistler, akademisyenler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getirmeyi, aralarındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen, ilgili konularda bilgi kaynağı sağlayan bir çevrimiçi platformdur. Bunun yanı sıra uluslararası, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından çevre, doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması, ekolojik yaşam ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yürütülen çeşitli proje ve çalışmaları bir araya getirecek herkese açık bir arşiv/veritabanı da bu platformun önemli bir parçası olacaktır. Bu konudaki çalışmalar ilk olarak Kaz Dağları ve Edremit Körfezi bölgesinde başlamıştır. Şu ana kadar E-patika.net’e öncelikle sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve aktivistler üye olmuşlardır. Hedefimiz üye profilini hızla geliştirmek ve çeşitlendirmektir.

Yararlandığınız Sivil Düşün desteklerini bizimle paylaşabilir misiniz?

Sivil Düşün’den ilk desteğimizi 2017 yılında İletişim Desteği kapsamında almıştık. O proje ile E-patika.net çevrimiçi topluluk girişiminin internet altyapısını oluşturmaya başladık. 2019 yılında aldığımız Etkinlik/Toplantı desteği ile de pilot alan olarak belirlediğimiz Kaz Dağları ve Edremit Körfezi’nde E-patika çevrimiçi topluluğunun sivil toplum kuruluşları ve aktivistlere tanıtımı ve aktif olarak nasıl kullanılacağına dair 2 günlük bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Aldığınız son destekle düzenlediğiniz etkinliğin çıktıları neler oldu?

Geçtiğimiz sene GEF-SGP’den aldığımız bir destekle e-patika.net’in bir parçası olarak, pilot alan olarak seçtiğimiz Kaz Dağları ve Edremit Körfezi’nde 2000’li yılların başından itibaren karasal ve denizel alanlara yönelik yapılan koruma çalışmalarını, ekolojik yaşam ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmaları bir araya getiren bir veritabanı geliştirmeye başladık. Bu şekilde bu konularda hafıza kaybının engellenmesine de önemli bir katkı koyulacağını düşünüyoruz. Sivil Düşün’den aldığımız destekle de bu veritabanının ve genel olarak e-patika.net çevrimiçi topluluğunun bölgedeki STÖ’lere ve aktivistlere tanıtımını gerçekleştirdik. Burada nihai amacımız zamanla sisteme üye olacak tüm kullanıcıların hazırlanan veritabanına kendilerinin giriş yapabilmelerini ve E-patika’yı aktif olarak kullanarak üyeler arasında etkin iletişim ve işbirlikleri geliştirebilmelerini sağlamak. Dolayısıyla Edremit–Güre’de 2 gün boyunca katılımcılara hem çevrimiçi topluluk ve veritabanı detaylı olarak tanıtıldı, hem de veritabanına nasıl giriş yapılacağına dair bilgi verildi. Çalıştayda ayrıca çeşitli uzmanların da katılımıyla bugüne kadar gerçekleşmiş bazı örnek çalışmalara, alanda yürütülen ya da yürütülmesi planlanan büyük ölçekli projelere, dijital ortamda çalışma prensip ve temel becerilerine, çevre ve doğa koruma mevzuatları ve hukuki süreçlere dair bilgilendirmeler yapıldı. Sonuç olarak, katılımcılar nezdinde dijital haklar ve veri güvenliği, çevre hukuku konusunda farkındalığın artması, bölgedeki ortak sorunlarla mücadeleler için sürekli bir iletişim ortamının sağlanması ve geçmiş çalışmalara dair hafıza kaybının önüne geçilmesinde bir adım atılması toplantının çıktıları arasında sayılabilir.

Çalışmanızda pilot bölge olarak seçtiğiniz Kaz Dağları ve Edremit Körfezi son günlerde toplumsal eylemliliğin aktif olduğu yerler. E-patika platformunun bu tip sivil örgütlenmelere ne gibi katkıları olabilir?

Evet, Kaz Dağları ve Edremit Körfezi hem doğası bakımından çok özel bir alan hem de yıllardır doğal kaynaklarına yönelik birçok tehdit ve sorunla karşı karıya. Bununla birlikte de yıllar içinde son derece aktif bir sivil hareket gelişmiş. İnsanlarının doğanın korunması konusunda gerçekten hassas olduğu bir bölge. Birçok sivil oluşum, doğa gönüllüsü ve aktivist barındırıyor. Ayrıca yıllardır bölgede hem sivil toplum hem de devlet kurumları birçok proje yürütüyor. Bizim buradan başlama nedenlerimizden biri de bölgede doğa koruma hareketinin bu kadar canlı olması. E-patika.net tam da bu kuruluşlar arasında iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmayı, sürekliliğini sağlamayı ve sivil hareketi güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca oluşturulan veritabanı ile herkesin geçmişten bugüne bölgede yürütülmüş koruma çalışmalarından haberdar olması, geçmiş bilgilerden yararlanabilmeleri sağlamayı amaçlıyoruz.

İklim değişikliği konusunda sizce Türkiye’de atılması gereken ilk adım nedir?

Türkiye’nin iklim değişikliğinden etkileneceği en önemli konulardan birisini tarımsal alanlar ve tarımsal üretim sistemleri olarak görüyoruz. İklimsel faktörlerdeki değişiklik Türkiye’nin farklı havzalarında zirai ürünlerdeki hastalıkları tetikleyip verimi de etkileyecektir. Bunun için tüm su ve tarımsal havzaların bilimsel çalışmalarla desteklenmesi, öngörü çalışmalarının yapılması ve hangi ürün mozaiklerinin doğayla uyumlu bir şekilde teşvik edilmesi gerektiğine dair bir altyapı kurmak elzem gözüküyor.

#İklimİçin…” mesajınız ne olur?

Bilime dayalı acil eylem!

Skip to content