1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Seçimlerde trans bireyler: T-Der...

Seçimlerde trans bireyler: T-Der basın açıklaması

Sivil Düşün AB Programı desteğiyle kurulan Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der) 30 Mart Yerel Seçimlere yönelik, trans bireylerin kimlik renkleri ve cinsiyet kimliklerinin uyuşmaması üzerine bir basın duyurusunda bulundu. Duyurunun tam metnini aşağıda bulabilirsiniz: “30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi, seçim hakkından eşit fırsatlarla yararlanılabilmesi için kadınlar, engelliler, okuma yazma bilmeyenler, yaşlılar, LGBİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, İnterseks) bireylerin ve özelde Trans bireylerin oy kullanma haklarından diğer “herkes” gibi eşit bir şekilde yararlanabilmeleri için özel bir takım tedbirler alınması gerekmektedir. “Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der) olarak dikkat çekmek istediğimiz konu bazı trans bireylerin kimlik renkleri ve cinsiyet kimliklerinin uyuşmaması sorunudur. “Trans bireyler çoğunlukla Medeni Kanun’un 40. Maddesi’nde* düzenlenen “cinsiyet değişikliği” sürecini başlatmamış veya sürecine devam etmekte olup kimlik renklerinin cinsiyet kimliklerinden farklı olması nedeniyle kamu kurumlarında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. “Kimlik rengi seçim süreçlerinde de aynı şekilde ayrımcı uygulamalarla karşılaşacaklarını düşünerek bilinçli olarak oy kullanmamalarına neden olmaktadır ya da oy kullanmak için cesaretlenip sandığa gittiklerinde ise kimlik renklerinin cinsiyet kimlikleri ile uyuşmaması bahane edilerek oy kullanmaları engellenmektedir. “Bu nedenlerle yaşanabilir bir kent için trans bireylerin fikirleri sandıkta karşılığını bulmalı ve trans bireylerin oy kullanabilmeleri için başta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olmak üzere, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerince birtakım tedbirlerin alınması acilen gerekmektedir. “T-Der olarak başta YSK’nin sandık görevlilerine verecekleri eğitimde bu konuyu dikkate almaları, LGBTİ aktivistlerin sandıklarda akranlarına destek olmaları gerekmektedir. “30 Mart 2014 Pazar günü ayrımcılığa uğrama endişesiyle oy kullanmaktan çekinen trans bireyler için T-Der olarak herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve trans bireyleri de Anayasa’nın 67. Maddesi’nde düzenlenen “Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma” haklarını kullanarak oy vermeye davet ediyoruz. “*Türk Medeni Kanunu MADDE 40.- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir. “Trans Danışma Merkezi Derneği” T-Der’in web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.  

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content