Sivil Düşün AB Programı 1. Danışma Kurulu Raporu Yayınlandı!

18

29-30 Nisan 2014 – Ankara
 ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi Sivil Düşün AB Programı’nın “1. Danışma Kurulu Toplantısı” 29-30 Nisan 2014 tarihleri arasında ODTÜ Mezunları Derneği’nin Vişnelik tesisinde gerçekleşti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun hak temelli çalışmalar yürüten aktivistler, sivil toplum örgütleri ile ağ ve platformları desteklediği Sivil Düşün AB Programı’nın birinci yılını doldurması vesilesiyle gerçekleşen danışma toplantısı bir yandan Sivil Düşün AB Programının değerlendirilmesini, diğer yandan ise hak temelli çalışmalar ve aktivizm üzerine genel bir kavramsal tartışma yapmayı hedeflemişti. Tartışma ve değerlendirme çıktılarını içeren Danışma Kurulu raporunu, toplantı programını ve katılımcı listesini aşağıda bulabilirsiniz.

1.Danisma_Kurulu_Toplantisi_Raporu_SivilDusun

Program.pdf_SivilDusunABProgramı_DanışmaKurulu

Katılımcı Listesi_SivilDusun_Danışma Kurulu

 

Skip to content