1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. Sivil Düşün AB Programı...

Sivil Düşün AB Programı 2. Danışma Kurulu Başvuruları Başladı!

Değerli Arkadaşlar; 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz, Sivil Düşün AB Programı 2. Danışma Kurulu Toplantısı’na sizleri davet etmek istiyoruz. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun hak temelli çalışmaları ve sivil toplumu desteklediği Sivil Düşün AB Programı ikinci yılını tamamlarken, iki günlük bu toplantıda hak temelli ağlar/platformlar üzerine bir değerlendirme ve danışma süreci geçirmeyi planlıyoruz. Hak temelli çalışmalar yürüten tüm ağ/platformların yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve aktivistler danışma kurulu kapsamında öncelikli olacaktır. Sivil Düşün AB Programı’nın uygulanmaya başladığı Aralık 2012 tarihinden itibaren, Aktivist Programı çerçevesinde 595 başvuru yapılmış ve 142 Proje desteklenmiştir. Destek alan projelerden 99’u tamamlanmış, 22’sinin uygulamasına devam edilmektedir. Sivil Düşün Ağlar ve Platformlar Hibe Programı çerçevesinde ise 6 projeye destek verilmiş, bu projeler 2014 yılında uygulamaya geçmiştir. Ağlar ve Platformlar Hibe Programı kapsamında açılan ikinci teklif çağrısı 2014 Aralık ayı içerisinde sonuçlanmış ve yeni dönemde 3 yeni projenin uygulamasına başlanmıştır. Hak temelli çalışmalara katkı sunmayı bir öncelik olarak belirlemiş olan Sivil Düşün AB Programı, 2. Danışma Kurulu Toplantısı’nda hak savunuculuğu alanında ağlar/platformlar aracılığı ile çalışmalar yürütmenin, Avrupa Birliği ve üyelik sürecinde olan ülkeler nezdinde ifadesi ve ağlar/platformların demokratik bir toplumun oluşumunda oynadığı rolün önemini ele almaya çalışılacak. Bu kapsamda Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde hak temelli ağlar/platformların kavramsal çerçevesini, gelişim süreçlerini, öncelik ve ihtiyaçlarını sivil toplum örgütü temsilcileri ve aktivistlerle birlikte değerlendirmeyi amaçlıyoruz. 2015 yılında Danışma Toplantıları farklı illerde ve farklı tematik konular düzeyinde devam edecektir. Danışma Kurulu Toplantısı Gündemi 21 Ocak

 • Sivil Düşün AB Programı sunumu: 2 yılda neler oldu? Programın gelecek planları neler?
 • Panel: Hak savunuculuğunda Ağların ve Platformların Rolü;
 • Ağlar ve Platformlar’a ilişkin Avrupa Birliği’nde ve “Katılım Öncesi Mali Yardım” (IPA) kapsamındaki ülkelerde genel çerçeve nasıl çiziliyor?
 • Ağlar ve Platformlar Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerde nasıl yapılanıyor, yasal statüleri nasıl şekilleniyor?
 • Ağlar ve Platformlar hak savunuculuğu, danışma ve politika üretim süreçleri açısından Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye’de nerede duruyor?
 • Forum: Hak Temelli Ağlar ve Platformlar: Kurumsallaşma; İç iletişim; Ortak savunuculuk ve lobi çalışması; Yapısal ve finansal sürdürülebilirlik.

22 Ocak

 • Hak temelli ağlar ve platformların gelişiminde tarihsel dönüm noktalarının belirlenmesi ve haritalandırılması
 • Hak temelli ağlar ve platformların kavramsal tanımının oluşturulması, öncelikleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi – Çalışma grupları

Danışma Toplantısı’na 100 ağ/platform üyesi, sivil toplum örgütü temsilcisi ve aktivistin katılması öngörülüyor. Toplantı katılımına hak temelli çalışan ağ/platform temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve aktivistlerin başvuru sırasına göre öncelik verilecektir. Danışma Kurulu Toplantısı,  Ankara’da gerçekleştirilecektir. Toplantı mekanı Danışma Kurulu tam programı ile birlikte daha sonra paylaşılacaktır. Toplantı katılımlarınızı ad/soyad, varsa örgüt, e-posta, telefon, katılım ili bilgileri ile birlikte 29 Aralık 2014 – 12 Ocak 2015 tarihleri arasında info@sivildusun.eu adresine e-posta ile ve/veya gerekli durumlarda 0543 730 52 74 – 0312 428 05 61 numaralı telefonlar aracılığıyla aşağıda belirtilen koşullar dahilinde bildirebilirsiniz.

 • Ağ/platform, sivil toplum örgütü başvuruları için örgütü/ağı tanıtıcı bir paragraflık bir yazı;
 • Aktivistlerin başvuruları için kendilerini tanıtıcı en fazla iki paragraflık yazı rica ediyoruz.

Özel ihtiyaç bildirmek isteyen katılımcılar Aslı Öztürk asli.ozturk@sivildusun.eu ile irtibata geçebilirler. Aşağıda belirtilen özel ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Tercüman desteği
 • İşaret dili çevirisi
 • Engelli katılımcılar için ulaşım desteği
 • Çocuklu katılım / kreş hizmeti
 • Vejetaryen veya sağlık nedeni ile kişiye özel ikram
 • Diğer

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content