1. Anasayfa
 2. /
 3. Sivil Portreler
 4. /
 5. Sivil Düşün desteğiyle Berlin’e...

Sivil Düşün desteğiyle Berlin’e giden Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği ile konuştuk

Açık Veri Yolunda: Berlin Çalışma Ziyareti
Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği (AVVGD) yönetim kurulu üyeleri, Berlin’de hak temelli ve veri güdümlü çalışan kurumları ziyaret etti.

Sivil Düşün, Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği kapsamında gerçekleştirilen “Açık Veri Yolunda” etkinliğinin birinci ayağında Berlin’de veri alanında çalışan kurumlar ziyaret edildi. Ziyaretler kapsamında dernek Yönetim Kurulu üyelerinden Ecem Boğatemur, Kubilay Öztürk ve Tuğçe Yılmaz, Anayasal Haklar ve İnsan Hakları için Avrupa Merkezi (European Center for Constitutional and Human Rights – ECCHR) ve Açık Bilgi Vakfı (Open Knowledge Foundation OKF) ile kuruluşların ofisinde toplantı yaptı. AVVGD ile aldıkları Sivil Düşün desteği ve ziyaretlerine dair konuştuk.

 • Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği’nin çıkış noktasını ve kuruluş amacını anlatır mısınız?

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği (AVVG) Derneği,  açık veriyi kullanarak yaşam kalitemizi arttırmak amacıyla 2015 yılında yedi kişi tarafından kuruldu. Dernek, şu anda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan kişilerin çeşitli atölyeler ve çalışmalar sırasında tanışıp, hep beraber çalışma gayesi ile bir araya gelmesini sağladı. Dernek, verinin gündelik hayatımızdaki kullanımıyla birlikte  şeffaf,  hesap verebilir hükümetler için açık verinin önemi üzerine çalışmayı ve veri okuryazarı bilincini geliştirmeyi hedefliyor. Veri okuryazarlığı kapsamında eğitimler düzenliyor, açık veri,  veri etiği ve veri haberciliği alanında kaynakları Türkçe’ye kazandırıp, e-dersler düzenliyor. AVVG Derneği, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışarak bu alana ilgisi olan gençleri, uzmanları, akademisyenleri, sivil toplum temsilcilerini bir araya getirmeyi ve tabana yayılarak büyüyen etkili bir sivil toplum ağı oluşturmayı amaçlıyor.

 • Yararlandığınız Sivil Düşün desteğini kısaca anlatır mısınız?

Sivil Düşün AB programından alınan “Hareketlilik Desteği” kapsamında birinci çalışma ziyaretini Yönetim Kurulu üyelerinden Ecem Boğatemur, Kubilay Öztürk ve Tuğçe Yılmaz, Berlin’deki açık veri ve hak temelli çalışan kuruluşlara gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ilk olarak Anayasal Haklar ve İnsan Hakları için Avrupa Merkezi(European Center for Constitutional and Human Rights) ile görüşüldü. İkinci toplantı ise, Açık Bilgi Vakfı (Open Knowledge Foundation) ve Veri Okulu (School of Data) Almanya üyeleri ile gerçekleştirildi. Toplantılarda, AVVG Derneği tarafından düzenlenen atölye proje ve etkinliklerden olarak bahsedilerek, kurumların yürütmüş olduğu ve halen devam eden projeleri hakkında bilgi alındı. Sivil Düşün Hareketlilik Desteği kapsamında yapılacak olan ziyaretlerinin ikincisinin 23-25 Nisan 2017 tarihleri arasında Üsküp’te, sonuncusunun ise 2017 Haziran ayının son haftasında Madrid’de yapılması planlanıyor.

 • Ziyaret ettiğiniz örgütlerle çalışmanın sonuçlarını bizimle paylaşabilir misiniz? Ziyaretler yeni ortaklıların olanağını yarattı mı?

Ziyaret ettiğimiz örgütler ile yapılan görüşmeler neticesinde, AVVG Derneği ve kurumların temsilcilerinin bir araya gelmesi, bugüne kadar yapılan projelerin incelenmesine, ortak noktaların belirlenmesine, ve karşılaşılan zorluklar için çözümler üretilmesine olanak sağladı. Her iki kurumda da, yapılan çalışmalardan bahsedilerek ileride ortak yürütebilecek projelerden konuşuldu. Çalışmalar, aynı alanda çalışan örgütlerin birbirini yakından tanımasına ve gelecek dönemde ortak çalışmalar yapması için ortam sağlandı. Açık Bilgi Vakfı ile yapılan görüşme sonucunda derneğimiz YK üyeleri, 28-29 Nisan 2017 tarihlerin yapılacak olan Veri Zirvesi (Data Summit)’e davet edildi. Ziyaretten sonra devam eden görüşmeler neticesinde, üyelerimizin etkinliğe katılarak orada Türkiye’de Medya Özgürlüğü ve Açık Veri konulu bir atölye düzenlemesi kararlaştırıldı.

 • Ziyaret ettiğiniz kurumların çalışmalarından hareketle; Türkiye’de benzer olarak uygulamak istediğiniz bir model var mı?

OKFN DE tarafından yürütülen FragDenStaat (fragdenstaat.de) projesinde,  şehir sakinlerinin bilgi edinme hakkı başvurularını ve şehir ile ilgili sorularını anonim olarak parlamento üyeleri ve devlet yetkilileri ile buluşturan bir platform kurulmuş. Bu kapsamda oluşturulan internet sitesinde ise, talep edilen sorulara tatmin edici bir açıklama yapmakla yükümlü olan devlet yetkilileri ve siyasetçiler,  sorulan soruları sistem üzerinden cevaplandırıyorlar. Biz de şu anda hazırlıklarını yaptığımız yeni projede, buna benzer olarak Türkiye’deki yerel yönetimlere yönelik açık veri eğitimleri düzenleyerek ve belediye ziyaretleri yaparak, vatandaşların günlük hayatlarının kolaylaştırılması için yereldeki verilerin açılmasını, bu bağlamda veriye erişim hakkının vurgulayarak daha açık bir yönetim biçimi oluşturulmasını hedefliyoruz.

 • Sivil Düşün’den aldığınız destek kapsamında ileriki günlerde yapacağınız ziyaretlerden söz eder misiniz?

Sivil Düşün Hareketlilik Desteği kapsamında yapılacak olan ziyaretlerinin ikincisinin 23-25 Nisan 2017 tarihleri arasında Üsküp’te, sonuncusunun ise 2017 Haziran ayının son haftasında Madrid’de yapılması planlanıyor. Bu ziyarette, Metamorphosis yöneticileri ile bir araya gelinecek ve ortak konferans düzenlenecektir. Konferansta, özellikle yolsuzluk konusu işleneceği için bu etkinlik, dernek olarak Türkiye’de başlatmayı istediğimiz, yolsuzluk ve şeffaflık çalışmalarının yöntemlerini anlamamıza katkı sağlayacaktır. Bu konferans aracılığıyla, hak temelli projeleri yönetirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, nasıl başarılı olunacağı ve zorlukları aşma yöntemleri konusunda tecrübe paylaşımı yapılacaktır. Bunun yanında, edindiğimiz bilgilerle ortak veri güdümlü hak temelli (evsizler, sağlık hizmetinden yararlanamayan gruplar, açlık sınırı altında yaşayanlar, şiddet mağduru, cezaevinde olan çocuklar vb.) projeler üretmeyi amaçlıyoruz.  Ziyarete, dernek YK üyesi Sadettin Demirel, yedek YK üyesi Ayşegül Engür ve üye Sabri Ege katılacaktır.

Haziranın son haftası yapılması planlanan ve Dernek başkanı Pınar Dağ, YK üyeleri Ecem Boğatemur ve Dersu Ekim Tanca’nın katılacağı Madrid ziyaretinde ise Madrid Belediye’sindeki Açık Veri Departmanında çalışan kişilerle bir görüşme ayarlanacak, yeni yapılmasını planladığımız proje hakkında (Türkiye’deki belediye ve STK’lara yönelik açık veri ve veri okuryazarlığı eğitimi) tecrübe paylaşımı yapmak, bunun ışığında onların yaptığı projeler hakkında bilgi alarak, Türkiye özelinde bu örnek çalışmaların Dernek çatısı altında geliştirilmesini /modellenmesini hedefliyoruz. Bunun yanında, Madrid merkezleri School of Data Temsilciliğini ziyaret ederek onlar ile birlikte Türkiye’de bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğü konularında ne tür çalışmalar yapabileceğimizi, bu hakların Türkiye’de uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağını dernek üyeleri ile tartışarak, bu tecrübeler doğrultusunda yeni projeler oluşturmayı amaçlıyoruz. Uluslararası Açık Veri Konferansı Sonuç  Raporundan yola çıkarak planladığımız bu etkinlikte, konferans çıktılarını detaylı bir şekilde inceleyerek, Ekim 2018 de yapmayı planladığımız 2. Ulusal Açık Veri Konferansı’nın da temellerini oluşturmayı da amaçlıyoruz.

 • Sivil Düşün hakkındaki düşünceleriniz? Sivil Düşün’ün görünürlüğünüze katkısı oldu mu?

Sivil Düşün’ün Hareketlilik Desteği sayesinde, yeni kurulmuş bir dernek olmamıza rağmen uluslararası alanda da faaliyetlerde bulunarak, görünürlülüğümüzü ve tanınırlığımızı arttırdık. Verinin daha net anlaşılması ve veriyle çalışılmasının yaygınlaştırılması için ortaklık yapabileceğimiz birçok kuruluşu tanıdık ve yakından tanımaya devam ediyoruz. Bu alanın sürekli değişim içinde olduğunu ve geliştirilebilmeye uygun pek çok fikir barındırdığını bunun da ancak alanda çalışan bireylerin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin desteklemesi ve uygulamaların işbirliği içinde kullanılabilmesiyle mümkün olabileceğinin farkına vardık.

 • Son olarak, sizin aktivizm tanımınız nedir?

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği’ne göre aktivizm; açık, sürdürülebilir ve dinamik bir toplum için çaba harcamaktır.

Skip to content