1. Anasayfa
 2. /
 3. Forumlar
 4. /
 5. ‘Gelecekte sivil toplum’ temalı...

‘Gelecekte sivil toplum’ temalı Sivil Düşün Forumu

Sayılarla Sivil Düşün Forumu

Sivil Toplum Forumu konuşmacılarını yakından tanıyın!

Sivil Düşün destekli çalışmaların sahipleri deneyimlerini paylaştı.
Paylaşım izni alınan sunumlara ulaşmak için kutuların üzerine tıklayınız.

Sunum

Asif Afridi, Civil Society Futures Inquiry / İngiltere

Dr. Asif Afridi, İngiltere’de bulunan eşitlik ve insan hakları temelli bir yardım derneği olan brap’in (www.brap.org.uk) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Afridi, eşitlik ve insan hakları derneklerinin ulusal ağı olan Eşitlik ve Çeşitlilik Forumu’na Başkanlık ediyor. Kendisi aynı zamanda “Inquiry into the Future of Civil Society in England” (İngiltere’deki Sivil Toplumun Geleceğine Dair Bir Araştırma) projesinde (www.civilsocietyfutures.org) panel üyesiydi ve şu anda da bu çalışmanın bir sonraki aşamasını koordine ediyor. İngiltere sivil toplumunda 20 yıldır çalışmakta olan Afridi bu konuda özellikle yoksulluk ve eşitsizliğin etkilerine odaklanan çalışmalar yayınladı.

Sunum

Tina Divjak – Centre for Non-governmental Organisations of Slovenia (CNVOS) / Slovenya

Tina Divjak, Slovenya’nın ulusal sivil toplum örgütü şemsiye ağı olan CNVOS’ta baş avukat. Divjak, çalışmalarında sivil toplum kuruluşları için elverişli ortam üzerine odaklanıyor – mevzuatlar, kamu finansmanı, politika geliştirmede kamu katılımı, sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığı ve güvenilirliği gibi. Kendisi gerek Slovenya’daki, gerek yurtdışındaki birçok analizde, çalışmada ve rehberde yazarlık veya yardımcı yazarlık yaptı. Divjak, Avrupa Konseyi, Bölgesel İşbirliği Konseyi, TACSO ve farklı bakanlıklarda uzman olarak görev aldı. Divjak, 2018’de EESC’nin (Ekonomi ve Sosyal Komitesi) talimatıyla gerçekleştirilen “2030’a dek Avrupa Birliği’ndeki Sivil Toplumun Gelecekteki Evrimi” çalışmasının yazarlığını yaptı.

Bülent Özcan – T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı

Bülent Özcan, 1999 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde AB Ekonomisi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government kapsamında düzenlenen Liderlik Programına kabul edildi. 2001 yılında görev yapmaya başladığı AB Bakanlığı’nda uzman yardımcısı, uzman, koordinatör ve başkan olarak görev yaptı. Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nda 2018 yılının Aralık ayından itibaren Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili olarak görevini yürütüyor.

Tevfik Başak Ersen – Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden lisans ve New York Long Island Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi yüksek lisans derecelerine sahip olan Tevfik Başak Ersen danışmanlık şirketlerinde iş hayatına başladıktan sonra 2004 yılında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nda (TÜSEV) çalışmaya başladı. Halen Genel Sekreter olarak görevine devam ediyor. Ersen, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün üst karar organı olan Vakıflar Meclisi üyesidir. Ayrıca Sao Paulo merkezli Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) yönetim kurulu üyeliği ve Washington DC merkezli International Center For Not-for-Profit Law (ICNL) danışma kurulu üyeliği bulunuyor.

Tezcan Eralp Abay – Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)t

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 1998, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’ndan 2003 yılında mezun oldu. 2013 yılında ise Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı’dan “Uluslararası Rejim Kuramları ve Karadeniz’de Çevre Yönetimi” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. 1999-2003 yılları arasında Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri, 2004-2006 yılları arasında TMMOB Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. TÜBA tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Açısından Dünya’da İklim Değişikliği Kitabı’nın Türkiye bölümünü yazdı.

Sunum

Denizcan Sarı – İzlemedeyiz Derneği

Denizcan Sarı Aydın’da doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden onur öğrencisi olarak mezun oldu. Üniversiteler Spor Ligi, Let’s Do It! Mediterranean, İzmir İtalyan Kültür Merkezi gibi kurumlarda serbest zamanlı çalışmalar yürüttü. Turkuvaz Medya İzmir’de dijital medya uzmanı olarak görev aldı. 2016 yılının Mayıs ayında Bosna Hersek’in önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Zasto Ne? tarafından düzenlenen programa katıldı. Sarı Kasım 2015’ten bu yana İzlemedeyiz’de Dijital Operasyonlar Koordinatörü olarak çalışıyor. Kayda Değer, Neden Türkiye’deyim?, Mena Check gibi projelerde yer aldı. Doğruluk Payı ve Veri Kaynağı projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Sunum

Faruk Çayır – Alternatif Bilişim Derneği

Faruk Çayır, 2002-2006 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk öğrenimi gördü. 2008 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlığa başladı. 2009 yılı Eylül ayında Gazi Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2014 yılından bu yana “İfade Özgürlüğü Açısından Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı tez çalışmasını yürütüyor. 2019 yılı Şubat ayından bu yana Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun oluşturulmasından sonra kurum tarafından yayımlanan yönetmeliklere ilişkin görüşlerini internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

Sunum

Iryna Velska – Eastern Partnership (EaP) Sivil Toplum Aracı / Ukrayna

Iryna Velska, Avrupa Birliği finansmanlı Doğu Ortaklığı Sivil Toplum Aracı projesinin Yeni Dijital İçerik kilit uzmanıdır. Velska yüksek lisansını Gazetecilik ve Medya Yönetimi alanında yaptı. Pek çok proje için iletişim stratejileri tasarladı, iletişim kanallarını belirledi ve gerek çevrimiçi gerek çevrimdışı araçlar geliştirdi. Velska; Kazak, Gürcü ve uluslararası anaakım, yeni medya ve medya gelişim örgütlerinde muhabir olarak çalıştı. Panama Papers Project’in (Panama Belgeleri) bir üyesi olduğu için bilgi yapılandırılması, paylaşımı ve görselleştirilmesinde kullanılan çevrimiçi araçları ileri derece kullanabiliyor.

Elise Mazaud – European Environmental Bureau / Belçika

Elise Mazaud, AB aday ülkeleri ve Doğu Ortaklığı ülkelerindeki çevre sivil toplum örgütlerine çevre politikaları ve çevresel demokrasiyi güçlendirme anlamında destek olma adına Avrupa’nın en büyük çevre örgütü ağı olan Avrupa Çevre Ağı (European Environmental Bureau) ile çalışıyor. Avrupa Çevre Ağı’na katılmadan önce Mazaud, Sırbistan’da bir insan hakları derneğinde araştırma görevlisiydi ve Moldovya’nın kırsal kesimlerinde eko-turizm projeleri için saha araştırmaları yürüttü. Mazaud, Lyon, Fransa’da Siyasi Bilimler Enstitüsü’nden mezun oldu ve AB İlişkileri – Genişleme ve Komşuluk Politikası alanında yüksek lisans yaptı.

Liana Varon – Sivil Toplum için Destek Vakfı

Liana Varon, lisans ve yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Sivil Toplum için Destek Vakfı’nda Koordinatör olarak çalışan Varon, Vakfın bireysel ve kurumsal bağışçılarla ilişkileri ve hibe programları üzerine çalışıyor. 2011-2018 yılları arasında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nda (TÜSEV) Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. Varon, Indiana University Lilly Family School of Philanthropy’de filantropi alanındaki yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Varon, 2016-2018 yıllarında dünyanın önde gelen sivil toplum ağlarından CIVICUS Affinity Group for National Associations’ın yürütme kurulu üyesi olarak görev aldı.

Rauf Kösemen – Hemzemin

Yakın geçmişte, Tarih Vakfı için Yönetim Kurulu (YK) Üyeliği, Kültür Üniversitesi için hocalık, birkaç itibarlı kuruma danışmanlık, birkaç dergi için yazarlık ve pek çok rota için gezerlik yaptı. Hâlen, sosyal faydalı kurum ve platformlar için stratejist, Myra için yönetici, Açık Radyo’da yayımlanan Diğerkâm için radyo programcısı, Hemzemin Sosyal Fayda Konferansı için kurucu, Kültür Ofisi Derneği için YK Üyesi, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK), İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu Derneği (İTMK) ve Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD) için üye, Ben Bugün Bi’şey Öğrendim için kurucu-yönetici, sivil toplum için tasarımcı, 11 yaşında yeğeni için amca olarak çalışıyor.

Sivil Düşün Forumu atölyelerinde neler tartışıldı?

Bir Sivil Toplum Hayali, Denge ve Denetleme Ağı’nın en özgün katılım aracıdır. Toplumun farklı kesimlerinin ülkenin geleceğine odaklanarak düşüncelerini ifade edebilecekleri ve dünyadaki pek çok sivil toplum örgütünün ortak hayali olan “vatandaşların karar verme süreçlerine aktif katılımı” için atılmış bir adım olarak tasarlandı. 2017’den bu yana Türkiye’nin 20’yi aşkın ilinde, farklı siyasi görüş, bölge, din ve kültürden yüzlerce katılımcı ile hayal gücü buluşmaları düzenlendi. ‘Hayalgücü buluşmaları’ adını verdikleri atölyelerde bir araya gelen toplumun farklı kesimleri, 2030 yılının “Hayal Gazeteleri”ne yazdıkları haberler aracılığıyla ülkelerini gelecekte nerede görmek istediklerini tasvir ediyorlar. Bir Sivil Toplum Hayali, bir katılım aracı olarak, yapıcı, çözümü gözeten bir yaklaşımla, katılımcılara kendilerini rahat ifade etme ortamı sunuyor. Bir diğer yandan, kutuplaşmanın arttığı bir ortamda, beklenti ve taleplerdeki ortaklığı ortaya koyarak, başka bir siyasi ve sivil kültürün mümkün olduğunu gözler önüne seriyor. Bir Sivil Toplum Hayali çalışması, katılımcılara uygun iletişim ortamı ile araçları sağlamanın; bu araçlar yoluyla çeşitli fikirleri üretmenin ve bu fikirlerin ortaklaşmasının hikayesidir.

Çevresel Adalet Atlası, dünyanın en büyük çevre sorunları veri tabanının görselleştirilmiş halidir. Bu geniş çaplı, katılımcı veri tabanı; fosil yakıtlardan, madenciliğe, bina çıkarımından, su idaresine çoğunlukla arka planda kalan pek çok çevre sorununa dair bilgi topluyor. Tüm dünyada yüzlerce basın yayın organında yer aldıktan sonra milyonlarca kişi bu atlasa danıştı. Atlasın kullanıcıları arasında Birleşmiş Milletler, AB ajansları, gazeteciler, araştırmacılar, eylemciler, öğrenciler ve daha pek çok başka kişi bulunuyor. Bu atölyeyse Çevresel Adalet Atlası’nın çevrimiçi araçları ve çeşitli hedefleri hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Bu atlasın arkasındaki araştırmacılarsa dünyanın önde gelen 10 enstitüsünden geliyor: ICTA-UAB. Araştırmacılar tüm verileri doğruladıktan sonra bu verileri araştırma, gruplar arasında bağlantı kurma ve yerel aktivistlerin uluslararası basında yer bulmasına yardım edip onlara bir nevi himaye sağlama amacıyla bir dayanak olarak kullanıyor. Atölye katılımcılara şu konularda yardımcı olacak: Çevresel adalet hareketinin tarihi ve Çevresel Adalet Atlası projesinin çıkış noktası hakkında bilgi almak // Farklı işlevler kullanarak özgün vakaların nasıl tespit edilip araştırılacağını öğrenmek // Atlas’ta nasıl katılımcı olunacağını öğrenmek (vakaları ilave edip güncelleyerek) // Sosyal medya üzerinde vakaların nasıl paylaşılacağını öğrenmek. Çevresel Adalet Atlası hakkındaki bilgi notunun Türkçesi’ne ulaşmak için tıklayınız. 

Atölyede STÖ’lerle dijital iletişim araçları ile örgütlenme faaliyetlerini nasıl sürdürebilecekleri ve gönüllüleri ile dijital iletişim araçları yardımıyla nasıl iletişim kurabilecekleri hakkında tartışma yürütülüyor. Online gönüllülük sistemiyle çalışan Akdeniz Gençlik Derneği’nin kısa tanıtımıyla başlayacak atölyede online gönüllülük sistemlerinin işlevleri anlatılıyor. Gönüllülükle ilgili dijital araçların paylaşımı yapılarak ortak uygulama çalışması gerçekleşiyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası alanda online gönüllülük sistemi ile örgütlenme yolları tartışılıyor.

Bu atölye ile, sivil toplum örgütleri ve yaratıcı sektörlerin bir arada çalışmasının yarattığı imkanlar ve bu ortaklığın nasıl kurgulanması gerektiği tartışılacak. Atölye planı üç bölümden oluşuyor: i) Genel Çerçeve ve Dünyadan Örnekler, ii) Hafıza Merkezi’nin Deneyimi ve iii) Uygulama. Sivil toplumun yaratıcı sektörlerle kurduğu ortaklıklar ve bunun sonucunda ortaya çıkan görselleştirme ve iletişim projeleri tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. İlk bölümde bu ortaklığa neden ihtiyaç duyulduğu ve bunun yarattığı imkanlar tartışılacak. İkinci bölüm, başta Şubat ayında 7 sivil toplum kuruluşu ve 21 yaratıcı sektör uzmanının (yönetmen, görsel iletişim tasarımcı, animasyoncu, metin yazarı, vb.) katılımıyla düzenledikleri hackathon olmak üzere Hafıza Merkezi’nin bu alandaki deneyimiyle ilgili olacak. Son bölümdeyse yaratıcı sektörlerden uzmanlarla beraber çalışırken nasıl bir ön hazırlık yapmak, hangi soruları cevaplayabilmek, nelere dikkat etmek gerektiği konularına odaklanılacak.

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu, üyesi olduğu Avrupa Kadın Lobisi’nin (AKL) Google ile iş birliğinde düzenlediği #HerNetHerRights (#KadınınİnternetiKadınınHakkı) eğitimini; internette kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı şiddet ile ilgili kadın aktivistlere, siyasetçilere, sivil toplum aktivist ve profesyonellerine ve genç kızlara yönelik, önlem ve koruma mekanizmalarını içeren bir eğitim olarak Türkiye’de düzenliyor. Söz konusu eğitimin ikincisi Sivil Düşün Forumu kapsamında 3 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek. Sanal/Çevrimiçi/Siber/Dijital şiddet olarak farklı şekillerde ifade edilen internette yaşanan şiddeti önleyebilmek, önüne geçebilmek ve kadınları internet üzerindeki hakları ve mevcut araçlar konusunda bilgilendirirken birlikte düşünerek bu yolda Türkiye’de ve AB’de atılacak doğru adımları katılımcılarla birlikte belirlemek hedefleniyor. Bu eğitim katılımcıları, şimdi ve gelecekte bu alanda çalışan / çalışmaya devam edecek genç ve tecrübeli aktivistleri, profesyonelleri internette daha güvenli kılmak ve haklarının farkında olarak üretmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. AKL Türkiye Koordinasyonu’nun eğitimde kullandığı kampanya materyalleri ve diğer dijital kaynaklarını incelemek için tıklayınız

TÜSEV tarafından, Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında 2018 STK (sivil toplum kuruluşu) Anket Çalışması yürütüldü. Anket, Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortam açısından (1) Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, (2) STK’ların Mali Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve (3) STK-Kamu İlişkisi alanlarına yönelik STK temsilcilerinin deneyim ve görüşlerini aktaracağı şekilde düzenlenerek, çevrimiçi yöntemle 125 STK temsilcisi tarafından yanıtlandı. Atölye kapsamında, anket sonuçları paylaşımı ardından, sonuçlarla ilgili grup çalışmaları yapılarak konu başlıklarının derinlemesine tartışılması sağlanacak, STK’ların Mali Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği ve STK-Kamu İlişkisi alanları özelinde öncelikli değişim alanları ile potansiyel çözüm önerileri tartışılacak.

Bu interaktif atölyede katılımcılar 2017-2018’de İngiltere’de gerçekleştirilen Sivil Toplumun Geleceğine Dair Bir Araştırma (Inquiry into the Civil Society Futures) projesinin sonuçları hakkında daha fazla bilgi duyma şansına sahip olacak. Atölye kolaylaştırıcısı (araştırmanın Yönetim Kurulu üyesi de olan Asif Afridi) belirsiz ve zorlayıcı bir geleceğe uyum sağlamak için İngiliz sivil toplumunun nasıl bir değişim geçirmesi gerekeceğine dair araştırmanın ortaya koyduğu sonuçları paylaşacak. Ardından bu bulguların Türkiye sivil toplumu için nasıl bir öneme sahip olduğuna dair grup tartışmaları yapılacak. “Türkiye’deki sivil toplum, gelecekteki önemini ve etkisini nasıl sürdürebilir?” sorusuna cevap aranacak.

A.R.T. Fusion, sizi basit adımlar ve temel faaliyetler ile araçlar yardımıyla nasıl bir sokak kampanyası yaratabileceğinizi öğrenmeye davet ediyor. Sokak kampanyacılığı yöntemiyle bu tür faaliyetlerde yer almayan topluluk üyelerini çekmek için mesajınızı renkli ve yaratıcı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bu atölye, yöntemin kısa ve temel bir tanıtımı niteliğinde olacak ve atölyede sokak kampanyalarının parçası olan küçük, örnek etkinliklere imza atılacak. Merak etmeyin, bunların hepsi kapalı bir alanda gerçekleştirilecek.

Bu oturumda sivil toplum örgütlerinin (STÖ) kendileri için kapasite geliştirme hedefleri ve yöntemleri belirlenirken başvurabilecekleri bir araç tanıtılacak. Atölyede Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin (STGM) BİRLİKTE bağlamında geliştirmiş olduğu STÖ Kurumsal Gelişim Modeli ve bu modele göre örgütlerin kendi kurumsal kapasitesini değerlendirmesi ve mevcut durumunu anlaması için geliştirilen süreç ve araçlar üzerinde durulacak.

Atölye yürütücüsü Kenan Dursun, atölyenin başındaki sunum ile Türkiye’de ve Dünya’da internet ve sosyal medya kullanımı istatistiklerini ve tez çalışması kapsamında yaptığı araştırmanın sonuçlarını anlatacak. Sonrasında dijital dünyada mevcut duruma karşı yapılması gerekenleri ve “kullanılırsa iyi olur,” dediği bazı araçları katılımcılarla paylaşacak. Atölyede ayrıca veri güvenliği ve özgür internet konularına da değinilecek.

Değişen dünyada çevre sorunlarına ve insanların bu konudaki farkındalıklarının artmasına “yeni neslin” dilinden çözümler bulunması artık bir zorunluluk. Zararlılarla baş edecek robot böceklerden cep telefonlarındaki yeşil temalı uygulamalara giden geniş yelpaze gelecekte önümüze açılacak. Peki çevre sorunlarına kafa yoran STÖ’ler ve yeşil girişimciler yeşil teknolojiye ve geleceğin çevreci yapay zekasına ne kadar hazır? Sürdürülebilir yaşam için yeşil robotları hayata katma ve yaygınlaştırmanın, sivil toplumun en önemli gündem maddelerinden biri hâline gelmesi geliyor. Geleceğin yeşil robotlarını tasarlayacak kişi ve kurumlarla hatta robotlarla iletişim kurmak çevreci STÖ’lerin temel bir görevi. Bu atölyede geleceğin teknolojisini geç kalmadan öğrenmenin yolları tartışılıyor. “Dünyaya ve farkındalığa, organik zekadan yapay zekaya evrilen bir dönem öncesi nasıl hizmet edilebilir?” sorusu etrafında beyin fırtınası yapılıyor.

Sivil Düşün Forumu sırasında düzenlenen Kaynak Sağlayan-STÖ Buluşması’nda yer alacak fon/hibe/destek programlarını aşağıda (alfabetik sırayla) bulabilirsiniz.

 • ABD Büyükelçiliği
 • Avrupa Birliği (Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, Gazeteciler Cemiyeti Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı (M4D), Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Hrant Dink Vakfı, Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine Uyumun İzlenmesi için ETKİNİZ Projesi)
 • Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi
 • Birleşik Krallık Büyükelçiliği
 • Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)
 • Friedrich Naumann Vakfı
 • Sabancı Vakfı
 • Sivil Toplum için Destek Vakfı
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
 • UNDP-GEF Küçük Destek Programı

Kuruluşlar ve projelerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayarak Sivil Düşün Forumu Kitapçığı’nı inceleyebilirsiniz.

Toplantı Yeri: ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri

Skip to content