‘İnsan hakları ve iş dünyası’ temalı Sivil Düşün Forumu

Sivil toplum Ankara’da bir araya geldi.

Sivil Toplum Forumu konuşmacılarını yakından tanıyın!

Upload Image...

Sivil Düşün Forumu // Panel oturumları

Panel-1: Günümüzde İnsan Hakları ve İş Dünyası (Mavi)
Panel-2: İnsan Hakları ve İş Dünyası için BM Rehber İlkeleri (Turuncu)
Panel-3: İnsan Hakları ve İş Dünyası için Çok Paydaşlı Yaklaşım (Yeşil)
Panel-4: İnsan Hakları ve İş Dünyası için Uluslararası Çerçeve, Mevzuat ve Ulusal Eylem Planları (Kırmızı)
Panel-5: Türkiye’de İnsan Hakları ve İş Dünyası (Sarı)

Christian Berger / AB Türkiye Delegasyonu

Berger, AB Türkiye Delegasyonu başkanıdır. Golan’daki BM Barışı Koruma Taburu‘nda operasyon memuru olarak görev yapmış, Gazze ve Kudüs’teki BM Yardım ve Çalışma Ajansı ile Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nda çalışmıştır. Avrupa Bölgeler Komitesi’nde ve Avrupa Komisyonu’nda Suriye’yle ilişkiler konusunda; Orta Doğu sorunları üzerine siyasi danışman olarak; Middle East Quartet Special Envoy AB Temsilcisi olarak; Crisis Response & Peace-building başkanı olarak; Kudüs’te AB Temsilcisi/Delegasyon Başkanı olarak; AB Dış İlişkiler Servisi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Yöneticisi olarak görev yapmıştır

Hakan Çavuşoğlu / TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu

27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı’dır. 1972 yılında Gümülcine/Yunanistan’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24, 25 ve 26. dönemde Bursa milletvekili seçildi. 24. dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. İyi düzeyde Yunanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bahadır Kaleağası / TÜSİAD

Eğitimini Galatasaray Lisesi, Brüksel ve İstanbul Üniversitelerinde tamamladı. Brüksel Üniversitesi Avrupa Etütleri Enstitüsü’nde ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde uzman araştırmacılık ve öğretim üyeliği; Maastricht Antlaşması’nın müzakeresinde raportörlük yaptı. Brüksel’de TÜSİAD AB Temsilciliği’ni kurdu ve BUSINESSEUROPE nezdinde TÜSİAD ve TİSK daimi delegeliği yaptı. TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü olarak çalıştı. TÜSİAD Y.K. üyesi ve genel sekreteridir. Ayrıca Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı, Brüksel Enerji Kulübü Onursal Başkanı, BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi, Brüksel Üniversitesi Avrupa Etütleri Enstitüsü’nün Bilimsel Üyesi ve birçok kurumda Y.K. üyesidir.

Dante Pesce / BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu

BM İnsan Hakları ve İş Dünyası Çalışma Grubu üyesi olan Pesce, Şili Papa Katolik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi eğitimini, Harvard Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Valparaiso Papalık Katolik Üniversitesi’nde VINCULAR Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Sorumluluk Merkezi kurucusu ve yöneticisidir. ISO26000, OECD İlkeleri: Çok Uluslu Şirketler ve GRI G3, G3.1 ve G4 gibi uluslararası standartların oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Kamu politikaları üzerine BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Özel Danışmanı ve ulusal düzeyde Şili’nin ilk Ulusal Eylem Planı’nı (2015-2018) oluşturan Şili Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Sorumluluk Konseyi üyesidir.

Bülent Özcan / T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı

1999 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde AB Ekonomisi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government kapsamında düzenlenen Liderlik Programına kabul edildi. 2001 yılında görev yapmaya başladığı AB Bakanlığı’nda uzman yardımcısı, uzman, koordinatör ve başkan olarak görev yaptı. Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nda 2018 yılının Aralık ayından itibaren Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili olarak görevini yürütüyor.

Arda Batu / TÜRKONFED

TÜRKONFED’de Genel Sekreter & Yönetim Kurulu üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur. Avrupa Parlamentosu’nda stajını, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldu. Akademik ve sivil toplum çalışmalarının yanında HB Consultancy Group’da proje yöneticiliği, Aleph Consulting’de siyasi ve ekonomik risk analiz danışmanlığı, StratejiCo’da yöneticilik yaptı. Federal Mogul İzmit Piston A.Ş.’de ve EDAM’da yönetim kurulu; Turkish Policy Quarterly yazı kurulunda bulunarak AB, BM, NATO Kamu Diplomasisi Bölümü, Dünya Bankası ve GMF ile projeler yaptı.

Mauricio Lazala / BHR Resource Centre

Lazala, İnsan Hakları ve İş Dünyası Kaynak Merkezi’nin üst düzey yönetim kurulundadır ve stratejik, operasyonel ve finansal karar mekanizmalarında yer alır; Avrupa ve Latin Amerika operasyonlarından sorumludur ve “İş Dünyası, Toplumsal Özgürlükler ve İnsan Hakları Savunucuları” projesini yürütmektedir. EIRIS Foundation yönetim kurulu gönüllü üyesi; Fundamental Rights Platform of FRA Danışma Kurulu ve Investor Alliance for Human Rights Danışma Komitesi üyesidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde, İnsan Haklarını Koruma ve Savunma Meksika Komisyonu’nda ve B’Tselem’de çalışmıştır. Cambridge Üniversitesi Hukuk Bölümü, Kudüs İbrani Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih yüksek lisansı mezunudur.

Çiğdem Çımrın / Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR-CSR)

Amerikan Barolar Birliği Hukukun Üstünlüğü İnisiyatifi’nin Suriyeli mültecilere hukuki farkındalık kazandırma projesinde gönüllü avukat; Türkiye’de tekstil sektöründe kayıt-dışı çalışan mültecilerin çalışma koşullarıyla ilgili Mültecilerin Sesi Olalım Projesi’nde Ulusal Danışman olarak çalışmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde iş dünyası ve insan hakları konusunda doktora ve akademik çalışmalar yürütmüştür. Özel hukuk, iş dünyası ve insan haklarının kesiştiği alanlarda özel sektör temsilcileri, kâr amacı gütmeyen uluslararası kuruluş ve yardım örgütlerine danışmanlık sunmakta ve Center for Child Rights – Corporate Social Responsibility örgütünün Türkiye operasyonlarını yönetmektedir.

Gabrielle Holly / Danish Institute for Human Rights

Danish Institute for Human Rights İnsan Hakları ve İş Dünyası Departmanı’nda Kıdemli Danışman olarak görev yapmaktadır. İnsan hakları ve iş dünyası uzmanıdır; Avustralya ve İngiltere’deki Magic Circle hukuk firmalarında ticari uyuşmazlık alanında çalışmıştır. İnsan hakları ve iş dünyası, ve uluslararası kamu hukuku üzerine yoğunlaştığı Omnia Strategy LLP’de Kıdemli Ortak olarak görev almıştır. BIICL’de İnsan Hakları ve İş Dünyası alanında araştırmacı olarak bulunmuştur. Avustralyalı avukat Holly, London School of Economics’den hukuk yüksek lisansı, University of Western Australia’dan ise siyaset bilimi lisansına sahiptir.

Imad Sabi / Center for Economic and Social Rights

Center for Economic and Social Rights ve Bank Information Center yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Oxfam Novib’in Küresel Programlar Departmanı’nda çalışmıştır ve Fair Finance Guide’ın kurucuları arasındadır. Emergencies in Africa and the Middle East for the Dutch development agency ICCO’da Kıdemli Program Sorumlusu ve Central Asia’da danışman olarak çalışmıştır. Global Campaign for Education yönetim kurulunda yer almaktadır ve Arab Campaign for Education for All kurucu yönetim kurulu üyesidir. Country Grants and Performance Committee of the Global Partnership for Education’da iktisadi işletmeleri temsil etmektedir. Daha önce, International Council of the World Social Forum üyeliği yapmıştır.

Tuba Burcu Şenel / ILO Türkiye

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans ve MBA derecesi vardır. Global Compact Türkiye’nin kuruluşunda görev aldı, Yönetim Kurulu üyesiyken TİSK adına sekretaryasını yürüttü. ISO26000 Sosyal Sorumluluk Rehber İlkeleri’nin geliştirilmesinde Türkiye’yi; IOE ve Businesseurope’da iş dünyası ve insan hakları ile kurumsal sosyal sorumluluk konularında ve OECD Çok Uluslu Şirketler Komitesi’nde Türk işverenlerini temsil etti. İş dünyasının insan hakları ve sosyal sorumluluk konusunda kapasitesinin artırılmasını hedefleyen “Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk” projesini yürüttü. ILO Türkiye’de çalışma hayatına ilişkin temel insan haklarının özel sektörde geliştirilmesi konularında çalışıyor.

Aykan Gülten / Coca-Cola İçecek (CCI)

Coca-Cola İçecek Grup Çalışan İlişkileri ve İş Yeri Hakları Direktörü’dür. On ülkeden oluşan operasyon coğrafyasında çalışan ilişkileri, insan hakları politikasının uygulanması ve yayılımı, endüstriyel ve sendikal ilişkiler, iş sağlığı ve güvenliği süreçleri ile birlikte insan kaynakları iç iletişim süreçlerinden sorumludur.Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirip İTÜ İşletme Mühendisliği lisans ve Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisans programını tamamlamıştır. Coca-Cola İçecek Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, Kurumsal İlişkiler Direktörü, Kurumsal İlişkiler Müdürü; Nike Europe Sürdürülebilirlik Müdürü, Sosyal Uyum Uzmanı ve PwC’de Mali Denetim Uzmanı görevlerini üstlenmiştir.

Burcu Kuğu Bolak / Fair Labor Association

İnsani yardım, sivil toplum gelişimi, sürdürülebilir iş ve sorumlu kaynak bulma, kapasite geliştirme ve eğitim konularında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Bolak, Fair Labor Agriculture Alliance Program Direktörü’dür. Çeşitli yerel ve uluslararası STÖ’lerde ve BM kuruluşlarında çalıştı. Türkiye’de tarım sektöründe çocuk işçiliği ile mücadelede yer aldı. Şirketlerde durum tespiti sistemleri, sonuç tabanlı yönetim programlama/operasyonları, toplum temelli programlar ve uygulamalar, eğitim geliştirme ve eğitim verme kurumsal ve organizasyonel değerlendirme, kapasite geliştirme, stratejik planlama ve izleme & değerlendirme konularında geniş bilgi sahibidir.

Ceylan Çifçi / T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

1983 tarihinde Osmaniye’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Vakıflar Bankası T.A.O. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünde Bakanlık Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Kadınlar başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamlarının artırılması, çocuk işçiliği ile mücadele, çalışma hayatında ayrımcılıkla mücadele konuları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata uyumu hususlarını içeren mevzuat, strateji, politika ve proje hazırlama, uygulama ve izleme konularında aktif olarak çalışıyor.

Sivil Düşün Forumu atölyelerinde neler tartışıldı?

BHR Resource Centre atölyesini aşağıdaki gibi özetliyor: “İş süreçlerinde insan hakkı mağduriyeti yaşayanların çözüm için başvurabileceği hukuki yollar veya hukuka başvurmadan izlenebilecek yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler ulusal veya uluslararası düzeyde uygulanabilmektedir. Ülke-dışılık (Bulunduğu ülke yasalarından muafiyet) BM Rehber İlkeleri’nden birisidir ve ilkelerin üçüncü ayağı tamamıyla telafi edici çözüme erişimle ilgilidir. Atölyede bu çözümlerin bir bölümü, sivil toplum bakış açısından masaya yatırılacaktır.”

UNDP’den Hansın Doğan atölyesini şöyle özetliyor:

“Özel sektör giderek artan oranda kurumsal sosyal sorumluluk bilinci içinde hareket etmektedir ve kalkınmanın önemli bir aktörü olduğunu ispat etmeye başlamıştır. Sorumlulukların yerine getirilmesinde çeşitli yöntemler denenmekte, kavramın içi doldurulmaya başlanmıştır. Hala gelişmekte olan bu konuyu derinlemesine tartışmak ve özel sektörle sivil toplum arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi için öneriler geliştirmek için bu atölyede buluşacağız.”

ICC atölyesini şöyle özetliyor:

“Turizm sektöründe çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin yerleştirilebilmesi için, “Turizm sektöründe Çocuk Haklarının Korunması ve Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi için Davranış Kuralları” nın (Davranış Kuralları) hazırlanması ve turizm işletmeleri tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Ancak, yapılan çalışmalarda STK’lar tarafından gerçekleştirilen “hak temelli” girişimler ile oteller tarafından benimsenen “kâr /marka değeri odaklı” yaklaşımların birbirleri ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Yapılması planlanan atölye çalışmasında, katılımcıların “sivil toplum temsilcileri” ve “otel çalışanları” olarak 2 gruba ayrılması, sivil toplum temsilcileri “hak temelli” davranış kurallarını hazırlarken, otel çalışanlarının “kâr/marka değeri odaklı” davranış kurallarını hazırlamaları ve sonrasında bu kuralları müzakere ederek ortak bir kural seti hazırlamaları beklenmektedir. Atölyede iki kolaylaştırıcı bulunması planlanmaktadır. Kolaylaştırıcılardan birinin “sivil toplum temsilcilerine”, diğerinin “otel çalışanlarına” destek olması planlanmaktadır.”

AÇEV atölyesini şöyle özetliyor:

“Her çocuk hayata eşit başlamayı hak eder. AÇEV 25 yıldır, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. Değişen ve dönüşen ebeveynlik pratikleri sayesinde erken çocukluktan başlayarak eşitsizlikle mücadele etmek mümkün olsa da; bu konuda iş dünyasına hala önemli bir rol düşüyor. İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan çalışmalar içerisinde ise, erkeklerin rolünün ne olabileceği ve babalara yönelik çalışmaların ne gibi fırsatlar sunduğuna dair sorular son dönemde giderek daha çok öne çıkıyor. Bu çerçevede AÇEV’in yürüttüğü çalışmalardan, özel sektörle işbirliği içerisinde yürütülen Kadın Güçlenme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Babalık programları üzerine bir atölye gerçekleştirilecek. Babalığı toplumsal cinsiyet rolleri açısından değerlendirecek oturumda, kurumlar içerisinde “ebeveynlik” deneyimine odaklanan çalışmaların eşitliğe giden yolda ne tür olanaklar sunduğu ele alınacak. Bu alandaki çalışmaların ortaya çıkardığı değişimlere ek olarak; iş dünyasının mevcut dinamiklerinin, eşitsizliği yeniden yaratmasını engellemek için kurumların bütüncül dönüşümünde nasıl bir yol izlenebileceği üzerinde durulacaktır.”

BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu atölyesini şöyle özetliyor:

“Atölyede insan hakları uygulama süreciyle ilgili durum tespiti yapılacaktır. Tartışma, BM Çalışma Grubu’nun BM Genel Kurulu’na sunduğu raporun bulgularını ve Kasım 2018’da yapılan yıllık iş dünyası ve insan hakları forumunun sonuçlarını içerecektir. Durum tespitiyle birlikte gelenlerin interaktif katılımı sağlanacaktır.”

Kaos GL atölyesini şöyle özetliyor:

Kaos GL Derneği tarafından yürütülen Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu başlıklı araştırmalar 2019’da beşinci yılını, Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu başlıklı araştırmalar ise üçüncü yılını doldurdu. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi son iki yıldır bu uzun soluklu projede yer alıyor. Projeler, yıllara yayılan böyle bir araştırmanın sağlayacağı veri havuzunun hem alandaki akademik çalışmaların artması ve çeşitlenmesine, hem savunuculuk ve hak mücadelesi çerçevesinde oluşturulacak politikalara, hem de işverenlerin konuya ilişkin oluşturacakları stratejilere anlamlı bir katkı sunacağı düşüncesiyle yürütülmektedir. Araştırmaların bulguları birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de LGBTİ+’ların istihdamda ayrımcılığa uğramamak için bir kapalılık stratejisi izlediklerini, bu durumun LGBTİ+ çalışanların haklardan eşit yararlanamamalarına neden olduğunu, verimlilikleri ve iş doyumlarını düşürdüğünü, psikolojik ve fiziksel olumsuz sonuçlara neden olduğunu göstermektedir. Nitekim çalışanların kimlikleri konusunda açık oldukları durumlarda ayrımcı söylem, tutum, uygulama ya da nefret söylemine maruz kalma riskleri artmaktadır. Bu çerçevede, hem kamu hem de özel sektörde, kurumlara, işverenlere, sendikalara ve sivil toplum örgütlerine, istihdamda LGBTİ+ kapsayıcı politikalar geliştirmek konusunda önemli görevler düşmektedir.”

FİSA atölyesini şöyle özetliyor:

“Atölyede; ILO sözleşmelerine göre çocuk işçiliğinin en kötü biçimi olarak yasaklanan mevsimlik tarım işçiliğinin önlenmesinde şirketlerin rolü ve yükümlülüğü Türkiye’deki fındığın en büyük uluslararası alıcısı Ferrero örneği ve Karadeniz bölgesindeki tarım üretimi üzerinden tartışmaya açılacaktır. Atölyede yanıt aranacak esas soru çocuk işçiliğinin önlenmesi, işçi hakları ve işçi sağlığı gerçekten şirketlere bırakılabilir mi?”

Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For) atölyesini aşağıdaki gibi özetliyor:

“Hemen her genç mesleki hedeflerine göre kurumlarda staj yapıyor. Fakat hem yasal düzenlemelerin yetersizliğinden hem de stajyer kabul eden kurumların bu süreci ucuz iş gücü olarak kurgulamasından dolayı ücretsiz staj, iş dünyasında iş gücü sömürüsüne ve sosyal adaletsizliklere neden oluyor. Avrupa düzeyinde “Unpaid is unfair (Ücretsiz adaletsizdir)” kampanyası ile başlayan savunuculuk çalışmaları sonuçlarını verdi ve Avrupa Parlamentosu’nda bu durumun çözümü yolunda adımlar atıldı. Yapılacak atölye kapsamında Avrupa Gençlik Forumu’nun kampanya süreci bir model olarak aktarılarak iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri arasında bu konuda ortak bir zemin oluşturulması hedeflenmektedir. Türkiye’deki mevcut durum katılımcılarla belirlenerek aktörlerden çözüm önerileri ortaya konacaktır.”

Oturumda, farklı sektörlerden şirketler, İş Dünyası ve İnsan Hakları alanındaki iyi uygulama örneklerini ve sivil toplumla iş birliklerini anlatacak. İyi uygulama örneklerine ek olarak, şirketlerin sorumlu tedarik zinciri sağlamalarındaki fırsatlar ve zorluklara da değinilecek. Ayrıca konuşmacılar ulusal düzeyde mevzuat ve politika reformuna katma değerin olup olmadığını ve hükûmetlerin ticari aktörlerle ilişki kurmak için hangi yöntemleri kullanabileceklerini tartışacak.

TOHAD atölyesini şöyle özetliyor:

“Türkiye’de yaşayan engelli bireylerin ekonomik yaşama katılımının önünde çok ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar bir yandan erişim ve eğitim gibi istihdam öncesi süreçlerdeki besleyici diğer hak alanlarındaki sorunlardan, bir yandan da istihdam sırası ve sonrası sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bütün bu süreçte engellilerin maruz kaldığı ayrımcılık temel sorun odağıdır. Engelli kadınlar, sığınmacı engelliler vb çoklu dezavantaja sahip engellilerin sorunları daha yüksek seviyededir. Yapılacak atölye çalışması ile engelli bireylerin istihdam haklarından ne derece yararlandıkları, insan hakları temelli yaklaşım ile irdelenecek, eleştirilecek ve sorun odakları analiz edilecektir. Bu yapılırken, hem sunum yapılacak, hem de yaygın öğrenme teknikleri eşliğinde vaka çalışması yapılacaktır.“

Fair Labor Association atölyesini şöyle özetliyor:

“Bu atölye, tarım ve tekstil sektörlerini odağa alarak, tedarik zincirlerinde sosyal sorumluluk, sosyal uygunluk, izlenebilirlik gibi temel kavramların tanımını yapmayı; bu alanda faaliyet gösteren aktörleri tanıtmayı ve yakın zamanda bu alanda görülen eğilimleri incelemeyi hedeflemektedir.”

LİSTAG atölyesini şöyle özetliyor:

“LİSTAG’ın (LGBTI+ Aileleri ve Yakınları Derneği) çağrısıyla 2018 Aralık ayından bugüne ‘LİSTAG Dostları’ ağı içerisinde bir araya gelmeye başlayan şirketler LGBTI+’lara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütmekte ve LGBTI+ istihdamını artırmayı hedeflemektedir. LİSTAG’ın ve ağ içerisinden üç şirketin katılımıyla gerçekleştirilecek bu atölyede şimdiye kadar yapılan çalışmaların aktarımına yer verilecek ve iş dünyasında LGBTI+ istihdamını artıracak politikalar ve uygulamalar üzerinde durulacaktır.”

İnsan Hakları ve İş Dünyası için BM Rehber İlkeleri

TÜRKONFED Raporu

Konuyla ilgili İngilizce dilinde yayınlanmış belgelerden oluşan kapsamlı kaynakçaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Skip to content