Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu üyesi olmak ister misiniz? | Başvurular 22 Mayıs’a kadar uzatıldı!

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, 1 Mart 2020 tarihinde başlayan dördüncü uygulama dönemi için Yönlendirme Kurulunu yeniden oluşturuyor.

AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI NEDİR?

Sivil Düşün, Avrupa Birliği’nin (AB) aday ülkelerdeki demokratik değerler ile yapıların kuvvet ve kalıcılık kazanmasına katkı sunmak için yürüttüğü programlardan biri.  2012 yılından beri, sivil toplum örgütleri ve aktif vatandaşların hak odaklı çalışmalarını güçlendirmek için çalışan Program; temel sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra, hayvan ve çevre haklarını da içeren pek çok alanda sivil toplumun yanında yer alıyor.

Sivil Düşün’ün 1 Mart 2020 tarihinde başlayan dördüncü uygulama dönemi, 31 Ağustos 2022’ye kadar devam edecek. Yeni dönem çalışmalarının sivil toplum ve aktif vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermesi; farklı çeşitlilikteki hak odaklı çalışmaları en etkin şekilde kapsaması; bu çalışmalarla elde edilen sonuçların etkisinin güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine erişimin sağlanması hedefleniyor. Sivil Düşün, bu amaçla bir Yönlendirme Kurulu oluşturarak farklı alanlarda çalışanların deneyim ve görüşlerini, 30 ay boyunca Programın uygulama sürecine yansıtmayı amaçlıyor.

NEDEN YÖNLENDİRME KURULU ÜYESİ OLMALISINIZ?

Sivil Düşün, geride bıraktığı üç dönem içinde, Türkiye’nin her ilinden 4250 başvuruyu değerlendirdi, 1130 çalışmaya destek verdi. 5000’den fazla sivil toplum örgütü, platform, ağ, dernek, vakıf, sendika temsilcisi ve aktiviste iş birliği, çalışma ağları kurma, ortak çalışma, ortak öğrenme ve bilgi paylaşımı için alan sundu. Program şimdi, yedi yıl boyunca sivil toplum örgütleri ile aktivistlere sunduğu destekleri, ilk günden bu yana sadık kaldığı ulaşılabilirlik, esneklik ve işlevsellik çerçevesinde daha şeffaf, dinamik, yenilikçi, etki odaklı hale getirerek birlikte güçlenmeye devam etmek istiyor.

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu üyesi olarak, uzmanlık ve deneyimlerinizle;

-Sivil toplumun çalışmalarına ilham kazandıracak yeni örneklerin sunulmasına,

-Sivil Toplum Örgütü ve aktivistlerin kapasitelerini artıracak eğitim çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandırılmasına,

-Farklı uzmanlar ve yöntemler aracılığıyla sivil toplumun yeni çağın getirdiklerine adapte olma gücünün yükseltilmesine,

-Sivil düşünenlerin bir araya gelerek hem kendi seslerini duyurduğu hem de birbirlerinden esinlenerek ortak projeler kurgulayabildiği etkinliklerin daha çeşitli hale getirilmesine ve

-Sivil çalışmaların görünürlüğünü artırarak toplumdaki etkisinin güçlendirilmesine katkı sunabilirsiniz.

Sivil düşünme kültürünün yaygınlaşıp yerleşmesini sağlayarak daha yenilikçi bir sivil toplumun öncülerinden olmak istemez misiniz?  

KURUL NASIL OLUŞUR, NASIL ÇALIŞIR?

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu, Avrupa Birliği Delegasyonu, Sivil Düşün programının uygulamasından sorumlu Teknik Yardım Ekibi (TYE) ve altısı sivil toplum örgütü, ikisi aktivist olmak üzere, sekiz sivil toplum temsilcisinden oluşur. Kurula, Delegasyon başkanlık eder.

Yönlendirme Kurulu toplantılarında genellikle uzmanlar, bağışçı kurumlar, AB üyesi ülkelerin elçilikleri, AB destekli program temsilcileri ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere, çağrılan konuklarla görüş alışverişinde bulunulur.

Yönlendirme Kurulu,

 • Rehberlik ve stratejik yönlendirme sağlar; program önceliklerine uygun olarak, faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde uygulanmasında kolaylaştırıcı rolü üstlenir.
 • Programın ilerleme durumunu denetler ve uygulamayı geliştirmek için zaman, kalite, verimlilik ve etkililik çerçevesinde önerilerde bulunur.
 • Dünyadaki gelişme ve eğilimleri izleyerek yöntemsel değişiklik önerileri getirir.
 • Uygunluk kriterleri, eğitimlerin tasarımı ve ulusal kampanya konularının seçimi gibi alanlarda tavsiyeler verir.
 • Sivil Düşün ile yerel sivil toplum aktörleri arasındaki iletişim bakımından köprü rolü oynar.
 • Sivil Düşün özelindeki gelişme ve etkinliklerin iletişim kanalları üzerinden yaygınlaştırılmasını sağlar.
 • Riskleri değerlendirir ve bunları azaltıcı aksiyonları önerir.
 • Diğer destek ve kapasite geliştirme programları ile koordinasyon içinde olarak sinerji yaratır, böylece aynı alanlarda yürütülen tüm çabaların bütünleştirilmesine katkı sunar.

NASIL KATKI SUNACAKSINIZ?

Yönlendirme Kurulu altı ayda bir Ankara’da toplanır. Toplantı dili İngilizcedir, aynı zamanda İngilizce-Türkçe ardıl çeviri mevcuttur. Ankara dışında yaşayan üyelerin, seyahat ve konaklama ihtiyaçları Sivil Düşün tarafından karşılanır. Gündem, toplantıların öncesinde diğer ilgili materyallerle birlikte üyelere sunulur.

Sivil Düşün Teknik Yardım Ekibi, toplantı tutanaklarını hazırlar ve beş iş günü içerisinde üyelere dağıtır. Gereklilik doğarsa, TYE, tutanakları iletilen yorumların ışığında gözden geçirir ve üç iş günü içerisinde dokümana son halini vererek dağıtımını gerçekleştirir.

KİMLER ÜYE OLABİLİR, NASIL BAŞVURULUR?

 • Hak odaklı çalışan kuruluşlar,
 • Üniversitelerin sivil toplum merkezleri, düşünce kuruluşları veya sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini geliştirmeye adanmış kaynak merkezleri,
 • Sivil toplumun sahiplendiği çeşitli mesele ve kaygıların sözcülüğünü yapan ağ ve platformların aktif üyeleri
 • Demokrasinin ve temel hak ve özgürlüklerin ileriye götürülmesi konusunda geniş deneyime sahip aktivistler 

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu üyesi olmak için başvuruda bulunabilirler.

Başvuranların,

 • Hak odaklı çalışmakla ilgili teknik bilgiye sahip olmaları,
 • Yerel ağlar ve taban örgütleriyle bağlantılarının bulunması,
 • Sivil toplumu etkileyen yerel, ulusal ve küresel gelişmeleri takip ederek anlamaları,
 • Kapsayıcılık, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik değerlerine bağlılık taşımaları beklenir.

Başvuranlar arasında,

 • Savunuculuk, izleme, kurumsal/finansal kapasite geliştirme, ağ oluşturma ve iş birliği, vatandaşlara erişim, farkındalık yaratma ve / veya iletişim konularında uzmanlık sahibi olanlar,
 • Sivil toplum strateji/yöntemlerinde yenilikçi düşünce ve yaklaşım geçmişine sahip olanlar,
 • Kapasite geliştirme, izleme ve değerlendirme uygulamalarına dair çalışma bilgisi olanlar değerlendirme bakımından öncelik sahibidir.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başvurmayı düşünenlerin, kuruluş amaçları, çalışma alanları, sahip olunan nitelikler ve Sivil Düşün’e nasıl katkı vereceklerine dair yaklaşımlarını içeren bir niyet mektubu iletmeleri gerekir. Mektup, kuruluşun yasal temsilcisinin imzasını taşımalı; üye kuruluşun temsilcisi olacak iki üye ve / veya çalışanın isim ve niteliklerini içermelidir. Başvurular info@sivildusun.eu adresine elektronik olarak yapılmalıdır.

Yönlendirme Kurulu üyeliği için başvuru 22 Mayıs 2020 tarihlerine kadar açık olacaktır.

Sivil Düşün Teknik Yardım Ekibi, başvuruları gözden geçirecek ve onay için AB Delegasyonuna bir kısa liste sunacaktır. Seçilen üyelerin bilgileri, onaylanmalarının ardından, Sivil Düşün’ün web sitesinde yayınlanacak ve her bir başvuru sahibine ayrıca bilgi verilecektir.

 

 

Skip to content