Sivil toplumun hak temelli çalışmalarına yardımcı rehberler yayında!

Sivil Düşün sivil toplumu dinlemeye ve sivil toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Sivil Düşün’ün 2018-2019 süresince yedi başlıkta gerçekleştirdiği eğitimlerin yardımcı rehberleri, indirilebilir formatta https://www.sivildusun.net/kitaplik/ adresinde.

Sivil Düşün, 9-30 Aralık 2019 tarihleri arasında rehberleri #SivilToplumİçin etiketiyle tanıtacak ve yaygınlaştıracak.

Sivil Düşün, 2012 yılından bu yana aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü hak temelli çalışmalara sağladığı desteklerin yanı sıra sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesine ve hak temelli faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına da katkıda bulunuyor. Bu çerçevede, Sivil Düşün’ün 2018-2019 boyunca gerçekleştirdiği toplam 15 farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme eğitimlerine 971 kişi katıldı. Bu eğitimler; etkinlik yönetimi, finans yönetimi, ağ oluşturma ve iletişim stratejisi gibi konularda bilgi, metodoloji ve uygulama fırsatları sundu.

Yedi başlıkta gerçekleştirilen eğitimlerden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için hazırlanan eğitim rehberleri, Sivil Düşün web sitesinde yer alan Dijital Kitaplık’ta yayında. İndirilebilir formatta ve faydalı linkler içeren rehberler hangi başlıkta ve içinde neler bulacaksınız?

Ağ oluşturma çalışmaları için yol haritası, farklı tematik alanlarda iş birliği modelleri, sivil toplumun kamu, özel sektör ve diğer STÖ’lerle ortaklık kurması için pratik bilgiler “Sivil Toplum Aktörleri Arasında İş Birliği” rehberinde.

Savunuculuğun temel kavramları, kampanyaların oluşturulması, uygulanması, yaygınlaştırılması, kısacası, savunuculuk ve kampanya çalışmalarının her aşaması “Değişimin Anahtarı Savunuculuk’’ rehberinde.

Kaynak arayışında hangi strateji ve paydaşlarla çalışabileceğiniz; bağışçı ve destekçilerle iletişim kurma teknikleri, en güncel fon ve hibe olanakları “Kaynak Geliştirme ve Yenilikçi Uygulamalar” rehberinde.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin pratikteki karşılığı, satın alma, muhasebe ve denetimin her aşaması, STÖ’ler ve projelerin kullanması için finans yönetim belgeleri “STÖ’ler için Finans” rehberinde.

Bütçe, lojistik, duyuru, görünürlük, sivil toplum etkinliklerinin baştan sona planlaması, etkinliklerde kullanılması için kontrol listeleri “Sivil Toplum ve Hak Temelli Çalışmalar için Etkinlik Yönetimi” rehberinde.

Tüm iletişim araçları için temel ipuçları, sivil toplum çalışmalarının yaygınlaşması için öneriler, etki yaratacak içerik yönetiminin aşamaları “İletişim Stratejisi ve Araçları” rehberinde.

Web sitelerinde kullanılabilecek araçlar, sosyal medya paylaşımlarında dikkat edilecekler, web ve sosyal medya yönetimi için faydalı linkler “Web ve Sosyal Medya Yönetimi” rehberinde.

Sivil Düşün’ün önceki yayınlarına ve e-bültenlerine de ulaşabileceğiniz https://www.sivildusun.net/kitaplik/ adresinden indirebileceğiniz eğitim rehberlerinde ne gibi içeriklerin bulunduğunu Aralık ayı boyunca Sivil Düşün sosyal medya hesaplarından tanıtıyor olacağız. Hak temelli çalışmalarınızda faydalanabileceğiniz eğitim rehberleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için takipte kalın.

Değişim yaratmak için Sivil Düşün!

Skip to content