1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. Sivil Toplumdan Haberler: İnanç...

Sivil Toplumdan Haberler: İnanç Özgürlüğü Girişimi Projesiyle Tanışın!

İnanç Özgürlüğü Girişimi- düşünce, din ve inanç özgürlüğünü izleme ve raporlama projesi -Norveç Helsinki Komitesi’nin bir projesidir ve Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. norvec Norveç Helsinki Komitesi (NHC), merkezi Oslo’da bulunan veinsan haklarının pratikte korunmasını sağlamak amacıyla 1977 yılından beri çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçla izleme ve raporlama yapar, eğitim düzenler ve demokratik yapıları destekler. NHC’nin çalışmaları Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında kabul edilmiş insan hakları belgelerini temel alır. Orta Asya da dahil olmak üzere birçok ülkede projeler yürütmektedir. download İnanç Özgürlüğü Girişimi Eylül 2011’de Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğüne dair konuları izleme ve bu konudaki hukuki standartları ve izleme raporlarını ilgili tüm paydaşların kullanımına sunma amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Bu süreçte Birleşmiş Milletler nezdinde Evrensel Periyodik Gözden Geçirme ve İnsan Hakları Komitesi mekanizmaları çerçevesinde Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğü korunmasına ilişkin raporlar sunmuştur. Din ve inanç özgürlüğünü izleme ve raporlama projesinin genel amacı Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğünün korunmasının iyileştirilmesini sağlamaktır.  Proje bir insan hakları projesi olarak herkesin düşünce, din veya inanç özgürlüğüne sahip olduğu ilkesiyle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 18’i temel alır:                   Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı vardır; bu hak din ya da inanç değiştirme;   dinini ya da inancını tek başına ya da topluca, açık ya da özel olarak öğretim, uygulama, tapınma ve tören yapmak suretiyle açığa vurma özgürlüğünü içerir.   Projenin ana etkinlikleri izleme, belgeleme, raporlama, çözüm önerilerinin geliştirilmesinden oluşmaktadır.  Projenin iki hedefi vardır. Birincisi, Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğünü izlemek, ikincisi, paydaşlarla temas kurarak çözüm önerilerini paylaşmaktır. İzleme, düşünce, din veya inanç özgürlüğünün olası ihlalleri hakkında sağlam, güvenilir ve net bilgi toplanıp kaydedilecektir.  Toplanan bilgi, kalıpların gözlenmesi, sorunların  belirlenmesi ve nedenlerinin anlaşılması ve çözüm alternatiflerinin ortaya konması amacıyla analiz edilip değerlendirilecektir. Düşünce, din veya inanç özgürlüğüyle ilgili önemli yasal gelişmelerin izlenmesi de projenin bir parçasıdır. Yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olmak üzere raporlama yapılarak bilginin paydaşlarla paylaşılması sağlanacaktır. İkinci rapor daha geniş bir kapsamla analize ve çözüm önerilerine yer verecektir. Akademisyenler ve insan  hakları savunucuları ile yuvarlak masa toplantısı yapılarak çözüm önerilerine katkıları sağlanacaktır. Proje, benzer alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla mümkün olduğunca işbirliği yapmayı hedeflemektedir.  Aynı şekilde bu süreçte, ülkedeki dini gruplar ve insan hakları kurumlarıyla işbirliği yapmak önemli bir önceliktir. Proje Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğü konusuna insan hakları temelinde yaklaşacak ve Türkiye’nin de taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinin oluşturduğu standardı temel alacaktır.   Projenin temel iletişim aracı www.inancozgurlugugirisimi.org  websitesidir. Bu site, İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin yayınladığı raporlara ek olarak, Türkiye’de düşünce, din veya inanç özgürlüğü konusunda kapsamlı bir kaynak olma işlevi görecektir. Konuyla ilgili yasal gelişmelere, ilgili uluslarası mevzuat ve içtihata, ulusal ve uluslarası kurumlarca yayınlanmış raporlara ve  güncel haberlere yer verilecektir.        

Skip to content