1. Anasayfa
  2. /
  3. Söz Devri
  4. /
  5. Söz Devri | İdil Kandil...

Söz Devri | İdil Kandil ile Kadın Öz Savunma Akademisi

Güçlü olmak ne demek? Varlığını, kuvvetini, niteliklerini engellere rağmen ortaya koyabilmek diyebilir miyiz? Bunu mümkün kılmak, kişinin bir tehditle karşılaştığında, bu varlığı savunmasını da beraberinde getirmez mi? Kadın Öz Savunma Akademisi, beyanı kadın olan herkesin, zihinsel ve fiziksel anlamda güçlü kalmalarına destek vermeyi hedefleyen bir oluşum. Akademi ekibi, bu yolda atölyeler, eğitimler, farkındalık çalışmaları düzenliyor; deneyimleri birbirine benzeyen kadınların tanışıp dayanışması için vesile oluyor. Kadına Karşı Şiddetle Mücadelenin sesini daha gür duyurmaya çalıştığımız bugün, Akademi ekibi adına İdil Kandil, sözü bizden devralan isim oluyor.

güçlenmek için öz savunma

Merhaba ben Akademi ekibinden İdil. Kadın Öz Savunma Akademisi olarak 2018’de iki kişi çıktığımız bu yolculuğa şu anda, 50’yi aşkın kişiden oluşan gönüllü bir ekiple ve dernekleşen tüzel yapımızla devam ediyoruz. Akademi; birlikte güçlenme yolculuğunda kişinin önce kendi mental ve fiziksel güçlenmesini hedefleyen; toplumsal cinsiyet eşitliğini saplamak yolunda güçlendirici öz savunma temelinde faaliyet gösteren bir sosyal girişim. Bu amaç doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda Sivil Düşün’le de yol arkadaşlığı yaptık.

Türkiye, 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 153 ülke arasında 130. sırada. Bu sıralama, kadının toplumsal yaşamda sahip olduğu yeri göstermekle kalmıyor, harekete geçme gereğini de ortaya koyuyor. Kadınlar hak ve hizmetlere erişimde hem bir kısıtlılık hem de şiddetle baş başalar. Bu da, toplumsal yaşamın bir parçası olmalarının önüne geçen en büyük sorunlardan biri.

Covid 19 salgını sonrası gelişen evde kal dönemiyle birlikte kadınların destek mekanizmalarına erişimi kısıtlandı. Ev içi şiddetin üstünün örtülmesi noktasında bir açıklık ortaya çıktı. Şiddet vakalarının yükselişine dair şehir bazında verilere ulaşabiliyoruz ancak Türkiye geneli için kapsayıcı bir istatistik çıkarmak ancak sivil toplumun izleme ve raporlama çalışmalarıyla mümkün oluyor. Örneğin, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Dayanışma Hattı bu anlamda önemli bir hizmet sunuyor. Salgın döneminde hatta gelen ihbarlar ışığında, fiziksel şiddetin yüzde 80, psikolojik şiddetin yüzde 93, sığınma evi talebinin yüzde 78, ihbar bildiriminin yüzde 100 artış olduğunu görüyoruz. Rakamların bize şu gerçeği yeniden hatırlatıyor: Kriz dönemlerinde kadınların şiddeti tanımlayıp onunla mücadele için kendilerini güçlü tutmaları vazgeçilmez. Ekip olarak bu vazgeçilmezi sahiplendik ve öncelikle genç kadınlarla birlikte güçlenmenin yollarını paylaşmak istedik. Sivil Düşün’den aldığımız destekle, dijitalde çeşitli içerikler ürettik. Kadınlara, maruz kaldıkları şiddet türlerini ve mücadele yöntemlerini anlattık; akut bir saldırıyla karşılaşma durumlarında, hem kendilerini fiziksel olarak nasıl koruyabileceklerinin hem de şiddetin her türüne karşı hangi resmi ve hukuki yollara başvurabileceklerinin bilgisini verdik.

Salgında evde geçirilen sürenin artmasıyla, her yaştan kadın, toplumun dayattığı rolleri eskisinden de yoğun şekilde yerine getirmeye zorlandı. Okulların kapanması, çocuk, yaşlı ve hasta bakım ihtiyaçlarının çoğalması, görünmeyen emek yükünü artırdı. Böylece kadınlar olarak zaman ve mekan yoksunluğu çekmeye başladık; psikolojik iyi olma hallerimiz azaldı. Fiziksel korunmanın yanında mental bakımdan güçlü kalmak da çok önemliydi. Bu da ancak, ev içindeki görünmeyen emek konusunda farkındalık kazanarak mümkün olacaktı. Yine Sivil Düşün desteğiyle hayata geçirdiğimiz son çalışmamızda bunu başarmayı hedefledik. 18-35 yaş arasındaki kadınlara ulaşmak için dijitalde bir kampanya yürüttük ve Ev İçi Emek El Kitapçığını hazırladık.

Toplumda kadın-erkek rolleri nasıl dağıtılıyor? Cinsiyet ayrımcılığı dilde nasıl var oluyor? Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ne demek; mağdurların hakları neler, devlet ve sivil toplumda hangi merciler, kadınlara nasıl destek olabilir? Belirsizlikle nasıl başa çıkabiliriz? Kendimize nasıl şefkat gösteririz? Psikolojimizi nasıl güçlü tutarız? Bunlar, video serimizde, eğitmenlerin kılavuzluğunda cevap aradığımız sorulardan yalnızca birkaçı. Şiddetle mücadelede soruları yeniden sormaya ve cevapları daha çok kadınla paylaşmak için yeni yollar bulmaya devam edeceğiz.

Skip to content