1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Düşün Haberleri
  4. /
  5. Söz Devri | Çağrı...

Söz Devri | Çağrı Fidan ile Mirasım Nerede

Doğduğumuz, büyüdüğümüz ve kendimizi ait hissettiğimiz kadim Anadolu topraklarının, kültürlerinin ve halklarının izini süren Mirasım Nerede ekibi adına herkese merhaba! Ben Mirasım Nerede ekibinden Çağrı. Topluluk olarak olarak kültürel mirasın daha demokratik, katılımcı ve eşitlikçi biçimde yönetilmesi, korunması ve yaşatılması düşüncesiyle yıllardır hayalimiz olan çalışmamızı 2023’te hayata geçirdik ve yitik mirasımızın peşinde adımlarımızı hızlandırdık.

Çıkış noktalarımızdan bazıları Türkiye’yi keşfederken hepimize dokunan o kaybolan zaman parçaları, yerinden yurdundan koparılmış tarihi eserler, unutulmuş veya yarım kalmış hikayeler ve yolunu arayan o sahipsiz rüzgarlardı… Aslında ekip olarak bizi bir araya getiren, her bir kayıp eseri, sadece taşınabilir bir nesne olarak değil aynı zamanda geçmişimizin yaşayan bir parçası olarak görmemiz ve yitirdiğimiz değerlerin izini sürerek kaybolan mirasımıza sahip çıkma isteğimizdi.

Ortaya çıkan bu projeyle Türkiye özelinde kültürel mirasa, tarihi ve arkeolojik birikime ilişkin bilgiye erişimin kolaylaştırılmasını ve dijital araçlarla bu bilgi ve birikimin erişilebilir olmasını hedefledik. Bizi biz yapan neolitik obsidyen taşlardan andezit sur duvarlarına, taş mühürlerden bronz heykellere, cam mozaiklerden cami çinilerine, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tüm medeniyet ve insanlık macerasını başlangıcından günümüze takip etmeyi ve kaydetmeyi amaçladık. Bu sebeple, yola çıkarak tarihi mirasımızın izini sürmek, kaybolan değerlerimize yeniden kavuşmak hayaliyle 2021 yılında başlattığımız projenin lansmanını bu yıl içinde gerçekleştirerek önümüzdeki her gün verilerimizi, sunuş biçimlerimizi artırmak ve çeşitlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Binlerce yıllık bir kültür birikimi yaratan ve insanlık tarihi kadar eski olan bu topraklardan geriye kalan ve dünyaya yayılan tüm kültür varlıklarının peşine düştüğümüz bu yolu sizinle paylaştığımız için çok mutluyuz. Çünkü insanların ortak kimlikler üretmesinde ve yaşadıkları yerlere aidiyet hissetmesinde önemli rol oynayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının, korunmasının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Kısaca anlatmamız gerekirse; Mirasım Nerede, Türkiye topraklarından götürülen her türlü tarihi ve kültürel eserin listelendiği ve haritalandırıldığı bir dijital kütüphanedir. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın desteği ile dünyanın dört bir tarafına dağılmış tarihi ve kültürel eserlerin peşine düşerek onları dijital ortamda tek tek buluyor, hakkındaki tüm bilgileri derliyor ve itinayla bir araya getirdiğimiz web sitemizde onlara yeni bir yaşam alanı sağlıyoruz. Öncelikle, koleksiyonlarında Türkiye’den eser bulunan tüm dünya müzelerini internette bularak kamuya açık olan çevrimiçi katalogları ve arşivleri inceliyoruz. Bulduğumuz tüm eserleri veri yönetim sistemi ile arşivleyerek arkeolojik bilgi ve birikim ışığında detaylıca sınıflandırıyoruz. Bu sınıflandırmayı da müze kayıtları-envanterleri ışığında yaparak her eserin materyal, tanım, tarih ve dönem, boyut, koleksiyoner bilgisi, kazı ve buluntu detayı, buluntu yeri ve bölgesi gibi bilgilerini harita ve listelerimize işliyoruz. Bunun sonucunda da resmi web sitelerinde mevcut olan Türkiye menşeli tüm kültür miraslarımızın detaylarını sitemizde herkese açık bir şekilde ile paylaşıyoruz.

Bu süreçte, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda yer alan Türkiye menşeli anıtlar, heykeller, kitabeler ve arkeolojik eserler gibi tüm taşınabilir veya taşınmaz somut kültürel eserlerimiz hakkında detaylı bir envanter çalışmasının daha önce hiç yapılmadığını fark ettik. Bunun nedenlerinin ülkemizdeki kültürel miras bilincinin zayıf olması, müzelere ve özel koleksiyonlara kolay erişilememesi ve Türkiye’den giden kültür varlıkları sayısının çokluğunun getirdiği umutsuzluk gibi durumlar olduğunu düşünüyoruz.

Projemiz sürecinde sadece eserlerimizin değil, aynı zamanda ortak kültürümüzün bir parçası olan bu mirası koruyacağımıza ve bir değişim gerçekleştirebileceğimize daha fazla inanır olduk. Şu ana kadar 16 müzeden yaklaşık 120 bin adetTürkiye menşeli tarihi eseri sitemize ekledik. Hedefimiz 100 müzeden toplam 250 bin tarihi eseri çevrimiçi bir platformda bir araya getirerek kültürümüzün zenginliklerini, tarihimize ait eserleri tekrar kucaklamak ve gelecek nesillere aktarmak. Kısa dönemde farklı müzelerde sergilenen ören yeri eserlerinin dosyalarını oluşturmak ve koleksiyoner hikayeleriyle birçok eserin hikayesini gün yüzüne çıkararak hayallerimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Uzun dönemde ise akademik çalışmalar için kaynak olmayı, ülkemizdeki kültür turizminin gelişmesine katkı sağlayarak kültür politikalarının güçlenmesini ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kültürel mirasın hukuki ve etik alanlarındaki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyoruz.

Umudumuz, bu çabaların meyvelerini toplamak ve kaybolan eserlerimizi bir gün tekrar kendi topraklarıyla kavuşturabilmek. Aslında sadece kendi ülkemizin değil, tüm insanlığın ortak mirası olan kültürel zenginliklere sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Her birimiz, kültürel mirasımızda kendi hikayemizi buluyoruz. Şimdi, bu hikayenin kahramanları olarak, hepinizi geçmişimizi yeniden hatırlamak için projemize destek olmaya ve sitemizi ziyaret ederek kültür mirasımızın yeniden bir araya getirilmesine destek olmaya davet ediyoruz. Çünkü birlikte hareket ettiğimizde, geçmişimizle olan bağlarımızı güçlendirip, geleceğimize daha güvenle bakabiliriz.

Mirasım Nerede’nin web sitesini incelemek için tıklayın.

Skip to content