1. Anasayfa
  2. /
  3. İş İlanları
  4. /
  5. SPoD çalışma arkadaşları arıyor

SPoD çalışma arkadaşları arıyor

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), tam zamanlı istihdam edilmek üzere Sosyal Hizmet Koordinatörü ve Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü çalışma arkadaşları arıyor. Pozisyonlara en geç 23 Ocak 2023 Pazartesi günü 17.59’a kadar başvuru yapılabilir.

Sosyal Hizmet Koordinatörünün görev ve sorumlulukları şöyle:

– Derneğe çeşitli kanallardan gelen sosyal hizmet talepli başvurulara yanıt vermek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,

– Verilen danışmanlıklara ilişkin kayıtları tutmak, istatistikleri oluşturmak ve raporlamak,

– Sosyal Hizmet Uzmanları Ağı ve Sosyal Hizmet Uzmanları Ekibinin koordinasyonunu sağlamak,

– Sosyal Hizmet Uzmanları için düzenlenecek eğitim, atölye ve süpervizyonların organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,

– Derneğin paydaşları, diğer sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve yerel yönetimler ile iletişim ve iş birliği kurulmasını sağlamak

– Projenin paydaşları ve iş ortakları ile iletişimin kurulması, yürütülmesi ve işbirliklerinin geliştirilmesinde etkin rol oynamak

– Proje faaliyetlerini yürütürken derneğin diğer ilgili çalışanları ile iletişim ve koordinasyon halinde olmak,

– Projenin bütçe ve iş planı takibini yapmak, gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak,

– Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak,

– Proje kapsamında yapılacak toplantı ve eğitimlerin raporlamasını yapmak,

– Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,

– Projenin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek

– Haftalık ekip toplantılarına katılmak; gerektiğinde ekibin düzenlediği diğer etkinliklere katılmak

 

Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü görev ve sorumlulukları ise:

– Derneğe çeşitli kanallardan gelen cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kaynaklı ihlallerden doğan hukuki destek başvurularını almak; danışanlarla telefon, e-posta, yüz yüze ve online görüşme seçeneklerinden uygun olanı ile iletişim kurmak ve hukuki sorunu tespit etmek; danışana sözlü ve yazılı olarak hukuki danışmanlık yaparak maruz bırakıldığı hak ihlali ile ilgili yasal mekanizmalara başvuru yapmasına destek olmak

– Hukuk alanına dair politika ve prosedür belgelerini hazırlamak

– Hukuk Ekibi’ni koordine etmek, toplantılarını raporlamak

– Avukat Ağı’nı koordine etmek, gönüllü avukatlarla iletişim kurmak, ağdaki tartışmaları takip etmek

– SPoD’un takip ettiği davaların takvimini tutmak, gerekli kampanya, raporlama ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek

– Başta İstanbul olmak üzere LGBTİ+’ları ilgilendiren toplumsal dava ve olayların izlenmesi, hukuki süreçlere dahil olmak, paydaşlarla işbirliği içerisinde bulunmak

– Dernek gönüllülerine hukuki konularda süpervizyon vermek, gönüllülere ara eğitim ve materyal sağlamak

– Verilen danışmanlık hizmetlerinin düzenli verilerini tutmak ve raporlamak

– Yıl içinde alan için gerekli panel, seminer ve eğitimleri koordine etmek

– Alan çalışmaları konusunda genel koordinatör ve yönetim kuruluna düzenli raporlama yapmak

– Gerektiğinde diğer örgüt ve kuruluşlarla iletişim kurmak, derneği çeşitli etkinliklerde temsil etmek

– Haftalık ekip toplantılarına katılmak; gerektiğinde ekibin düzenlediği diğer etkinliklere katılmak

– Projelerin paydaşları ve iş ortakları ile iletişimin kurulması ve yürütülmesinde rol almak

– Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak

– Proje kapsamında yapılacak toplantı ve eğitimlerin raporlamasını yapmak

– Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak

– Projenin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek

İlgilenen adaylar pozisyona başvurmak için en geç 23 Ocak 2023 Pazartesi günü 17.59’a kadar başvuru formunu doldurabilir.

Sosyal Hizmet Koordinatörü ilanı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Hukuk ve Adalete Erişim Koordinatörü ilanı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Skip to content