1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. STGM Dijital İletişim ve...

STGM Dijital İletişim ve Yönetişim Eğitimi düzenliyor

STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında dijital kapasite güçlendirme eğitimleri devam ediyor. “STÖ’ler için Dijital İletişim ve Yönetişim” eğitimi Ağustos ayında Eskişehir’de gerçekleştirilecek. Eğitim için son başvuru tarihi 22 Temmuz 2019. STGM tarafından yayınlanan ayrıntılı duyuru metni ve başvuru detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Not: Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı yalnızca duyurunun yaygınlaştırılmasına destek olmaktadır. Sorularınız için lütfen duyuruda bulunan adresle iletişime geçiniz.

“Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi dijital kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında Ağustos ayında “STÖ’ler için Dijital İletişim ve Yönetişim” eğitimi düzenlenecek.

“STÖ’ler için Dijital İletişim ve Yönetişim” eğitimi Eskişehir‘de aynı içerikle iki farklı tarihte  3-7 Ağustos 2019 ve 21-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimlere  son başvuru tarihi ise 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00.

Eğitime katılacakların konaklama, yemek ve şehirlerarası ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Hak temelli çalışan STÖ’lerin, dijital teknolojilerin etkisiyle iletişim ve yönetişim yöntemleri üzerindeki farkındalığını arttırmak ve dijital iletişim araçlarıyla ilgili bilgi ve yeteneklerini güçlendirme hedefliyle düzenlenecek olan eğitimlerde dijital araçların, STÖ’lerin yönetim ve iletişim süreçlerine etkisi ele alınacak. Sürdürülebilirlik, doğru hedef kitleye ulaşmak ve iletişim alanında dijital araçların nasıl kullanılabileceği ve bunların STÖ faaliyetleriyle nasıl ilişkilendirilebileceği beşer günlük eğitimin ana eksenini oluşturacak.  Eğitim kapsamında ise  sunumlar, grup çalışmaları, atölyeler ve bilgisayarda uygulamalar gerçekleştirilecek.

Eğitimde ele alınacak ana başlıklar şöyle;

 • Dijital iletişim ve yönetişim
 • Sosyal medya mecraları ve dijital içerik
 • Google arama, Google Trends, G-Suite
 • Dijital iletişimde değer önerisi
 • Paydaş ve hedef kitle segmentasyonu
 • Ağ haritalandırma
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin
 • Hikaye anlatıcılığı
 • E-posta stratejisi
 • Web sitesi
 • Dijital iletişim planı
 • Dijital araçlar ( görsel tasarım, video düzenleme, ekip içi iletişim, yönetişim, karar alma süreçlerine ilişkin farklı dijital araçlar)

Başvuru formu için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

 • Eğitimlere tüm Türkiye’den kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
 • Eğitim programı hak temelli çalışma yürüten ve çalışmalarını sürdürürken dijital kanalları kullanan ancak kendisini geliştirmek isteyen, küçük ve orta STÖ temsilcileri için faydalı olacaktır.
 • Konunun uzmanlarına yönelik olmayan eğitim 5 gün boyunca, akşam ödevleri ve çalışmaları ile sürdürülecektir. Başvurucuların tam katılım gereken bu yoğun programı gözeterek başvurması önerilir.
 • Başvuru formlarında verilen cevaplar öncelikli olmak üzere, cinsiyet eşitliği, çalışma alanı çeşitliliği, bölgesel temsiliyet dikkat edilecek diğer kriterlerdir.
 • Eğitim programı, yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk aktiviteleri ve kampanyaları yürüten ya da bu faaliyetleri çalışma takvimine dahil etmiş hak temelli STÖ’lere yöneliktir.
 • Eğitime her bir örgütü temsilen en fazla 1 kişi kabul edilecektir. Temsilcinin hiçbir sebeple değiştirilmesine izin verilmeyecektir.
 • Başvuran STÖ’lerin sosyal medyada hesaplarının olması ve eğitime başvuran kişilerin bu hesaplara yönetici düzeyinde erişimi gerekmektedir.
 • Katılan her STÖ temsilcisinin bilgisayarı olması gereklidir. STGM bilgisayar temin edemeyecektir.
 • Eğitime kabul alınması durumunda, STÖ’den iki yönetim kurulu üyesinin, tüzel kişiliği olmayan STÖ’lerde iki inisiyatif yürütücüsünün imzaladığı görevlendirme yazısının dijital kopyasının eğitimden önce, basılı ve imzalı halinin de eğitimde tarafımıza iletilmesi gereklidir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.

Değerlendirme

 • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-21 kişi aralığında tutulacaktır.
 • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.
 • Başvurucuların temsil ettiği STÖ’deki dijital iletişim konusunda sorumlulukları olmasına dikkat edilecektir.
 • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki başvuru koşulları ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.

Aynı içerikle ve iki ayrı tarihte düzenlenecek olan “STÖ’ler İçin Dijital İletişim ve Yönetişim Eğitimi”nin ilki 3-7 Ağustos 2019, ikincisi ise 21-25 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek. Başvurunuzda belirtilen tarihler değerlendirme aşamasına girdikten sonra değiştirme şansı bulunmamaktadır.

Eğitime katılacakların konaklama, yemek ve şehirlerarası ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 22 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim sonuçları 26 Temmuz Cuma günü akşamına kadar e-posta yoluyla açıklanacaktır.

Sorularınız için dijital@stgm.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.”

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content