1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. TACSO Anketi: “Önümüzdeki Dört...

TACSO Anketi: “Önümüzdeki Dört Yıl: Siz de katılın!”

11 Kasım

tarihine kadar online olacak olan TACSO Anketi, temel olarak Batı Balkanlar ve Türkiye’deki (BBT) sivil toplum kuruluşlarına

yönelik ve yaklaşık 60 sorudan oluşuyor.

  Screen Shot 2013-11-04 at 3.58.30 PM TACSO ikinci proje aşamasının (2013-2017) başlangıcında bulunuyor. Başlangıç aşamasının öngörülen işlevi, çeşitli analizler gerçekleştirip veriler toplamak suretiyle TACSO projesinin çalışma planının; hedef grupların, yani Batı Balkanlar ve Türkiye’deki (BBT) sivil toplum kuruluşlarının gereksinimlerine uygun hale getirilmesidir. Ayrıca, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü, 2014-2020 dönemi için BBT’deki STK’lara Sivil Toplum Aracı (CSF) desteğine yönelik İlkeleri içeren rehberleri tamamlama aşamasında. Bu İlkeler, BBT katılım ülkelerinin STK’larla ilgili meselelerdeki ilerleme durumunun ölçülmesi ve Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) kapsamında Sivil Toplum Aracı ile ilgili AB fonlarının programlanmasına yönelik olarak kullanılacak. Net bir yönelim sağlamak amacıyla, İlkeler BBT katılım ülkelerinin çeşitli alanlardaki (STK’lara hareket alanı tanınması, STK’lar ile hükümetler arasında işbirliği ve STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi vb.) ilerleme durumunun izlenmesinde kullanılacak somut göstergeleri de kapsamakta. TACSO’nun işlevi, İlkeler için belirlenen göstergeler için taban oluşturacak bilgi/veri toplamaktır ve söz konusu bilgilerin/verilerin çoğunluğunun TACSO Başlangıç aşamasında toplanması planlanıyor. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, dikkatinizi uygulamaya geçirdiğimiz Ankete çekmek istiyoruz. 11 Kasım tarihine kadar online olacak olan bu anket yaklaşık 60 sorudan oluşuyor ve şu konuları kapsıyor: Kuruluşunuzun büyüklüğü, kapasite geliştirme ihtiyaçları, kurumsal gelişim ihtiyaçları, STK’ların şeffaflık ve hesap verebilirliği, STK’lar ile kamu kuruluşları arasındaki işbirliği, mali kuralların ve düzenlemelerin kolaylığı ve etkililiği, fon kaynakları, TACSO’nun hizmetlerini nasıl geliştirebileceği, projenin tamamlanmasından sonra TACSO’nun yerini kimin alacağı. Link: https://www.surveymonkey.com/s/8KHW9TZ Yeterli zaman ayırıp anketi doldurmanızı önemle tavsiye ediyoruz çünkü aldığımız anket yanıtları arttıkça aşağıdakileri gerçekleştirme imkanımız da artacak:

  1. TACSO projesini STK’ların ihtiyaçlarına adapte etme
  2. Ülkelerinizin AB’ye katılım süreciyle ilgili daha doğru veriler sağlama
  3. 2014-2020 dönemi için STK gelişimine yönelik IPA II fonlarının daha odaklı bir şekilde programlanmasına katkıda bulunacak veriler sağlama

Anket yanıtlarınızı dört gözle bekliyoruz ve önümüzdeki dört yılda karşılıklı işbirliğini  sürdürmeyi arzu ediyoruz. TACSO  Ekibi

Merhaba!

Sivil Düşün ofisi, 9 - 18 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 18 temmuz tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Görüşmek dileğiyle!

Merhaba!
Sivil Düşün ofisi, 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak.

Desteklere dair tüm sorularınız için yardimmasasi@sivildusun.eu adresiyle temasa geçebilirsiniz ancak telefon hatlarımızın bu süre içinde ulaşılamaz olacağını iletmek isteriz. Gönderdiğiniz e-postalara, 9 Mayıs tarihinden itibaren en kısa sürede cevap veriyor olacağız.

Herkese sağlık, neşe ve dinlence dolu bir bayram zamanı diliyoruz.

Skip to content