1. Anasayfa
  2. /
  3. Avrupa Birliği'nden Haberler
  4. /
  5. TACSO’dan çocuk hakları için...

TACSO’dan çocuk hakları için iki faydalı rehber

AB TACSO 3 Projesi sivil topluma, çalışmalarında çocuk haklarını benimsemeleri uygulamaları ve güvence altına almalarına katkı sunmak için iki pratik rehber hazırladı. Şubat ve Mart aylarında dijitalde düzenlenen Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri Eğitim Programları doğrultusunda hazırlanan rehberler, çocuk ve yetişkin katılımcılarının katkılarını da içeriyor. 

Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar ve Türkiye’deki sivil topluma yönelik destek programlarından biri olan ve sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlere aktif katılma kapasitelerini güçlendirmeyi  teşvik eden programı TACSO 3 (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek), çocuk hakları alanındaki çalışmalara katkı sunacak iki rehber hazırladı. Rehberlerin içeriği, Şubat ve Mart aylarında TACSO tarafından düzenlenen Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri Eğitim Programları eğitim programları ışığında ortaya çıktı:  Birinci eğitim programı, çocuk hakları için çalışan veya çocuklarla birlikte çalışan sivil toplum örgütlerine (STÖ) (özellikle de insani yardım alanında çalışanlar, mevsimlik tarım işçileri, mülteciler ve Roman toplumunun hakları için çalışanlar) ulaşmayı hedefliyordu. İkincisiyle ise, çocukların yönettiği kuruluşlar ile çocukların kendisine ulaşmak amaçlanıyordu.

Eğitim programı, yalnızca çocuk hakları, uluslararası sözleşmeler ve mevcut ulusal yasal çerçeve hakkında arka plan bilgisi sağlamaya odaklanmakla kalmadı; aynı zamanda ana odak noktası çocuk hakları olan veya çocuklarla çalışan STÖ’ler, yanı sıra çocuk liderliğindeki kuruluşlar ve çocuklarla birlikte çocuk katılımının ilkelerini ve temel adımlarını tartışarak bir ilke imza attı. Eğitim programı sonunda katılımcılar, çocukların katılımcı süreçlere dahil edimesinin önemli bir zihinsel dönüşüm gerektirdiğinde uzlaştı; bu çerçevede, yetişkinlik ve çocukluk kavramlarının yeniden ele alınması ihtiyacına dikkat çektiler.

Eğitim programının daha geniş bir kesime ulaşması, çocuk hakları alanındaki çalışmalara katkı sunması için iki rehber hazırlandı.

Sivil toplum örgütleri için Çocuk Hakları ve Çocuk katılımının ilkeleri Uygulama Rehberini incelemek için tıklayın.

Eğitim programına katılan çocuk katılımcılar tarafından oluşturulan Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri Kılavuzunu incelemek için tıklayın.

Skip to content