1. Anasayfa
  2. /
  3. Haber Arşivi
  4. /
  5. TKV yüksek lisans öğrencilerine...

TKV yüksek lisans öğrencilerine burs duyurusunda bulundu

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ‘Yüksek Lisans Öğrencilerine Kırsal Kalkınma Alanında Burs İmkanı’ duyurusu yayınladı. Tez aşamasına geçmiş bulunan yüksek lisans öğrencilerinin TKV tarafından belirlenen tematik alanlarda başvurabildiği burs programında tezler 1 yıl süre ile desteklenecek. Burs başvurusu için son tarih 14 Nisan 2017. TKV tarafından yayınlanan başvuru koşulları ve belirlenen tematik tez çalışma konularını aşağıda bulabilirsiniz.

“A. ÖNKOŞULLAR:

Kırsal kalkınma alanında yükseklisans tezi yapan öğrencilere 1 yıl süre ile,350 TL/aykarşılıksız verilecek burslar için bursiyer adaylarından beklenen önkoşullar;

1. T. C. vatandaşı olmak ve yüksek lisans eğitiminin “tez aşamasına” gelmiş olmak,

2. Herhangi bir kurum veya kuruluşta tam zamanlı çalışmıyor olmak ve maddi desteğe ihtiyacı bulunmak.

B. BAŞVURU için GEREKLİ BELGELER:

1. Özgeçmiş/Tanıtım Bilgileri (kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim süreci, varsa iş ve topluluk çalışmaları,üyesi olduğu kulüp, dernek veya organizasyonlar,katıldığı eğitsel seminer ve kurslar, yabancı dil bilgisi ve ilgi alanlar( en fazla 3 sayfa)

2. Tez konusunun kısaca kapsamı, tez konusunu seçme gerekçeleri ve bursa başvuru nedeni  (en fazla 1 sayfa),

3. Transcript/başarı durum belgeleri  (Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi için)

4. Tez konusunu gösterir onaylı  kurum belgesi,

5. Tez danışmanından referans mektubu,

6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

C. TEZ KONULARINA İLİŞKİN TEMATİK ALANLAR (Alfabetik sırayla)

1. Alan bazlı yerel kalkınma

2. Biyoçeşitlilik, küçük üretim yapıları ile ilişkisi ve gelişme koşulları

3. Göç dinamikleri,

4. Gündelik yaşam, iş bölüşümü ve sosyal katmanlarla (kadın-erkek-genç-yaşlı) bağı,

5. İnsan-doğal çevre ve doğal kaynak ilişkisi ve/veya iklim değişikliği,

6. İnsan yerleşimleri (Habitat),

7. Kırsal alanda toplumsal dışlanma,

8. Kırsal alanda “müştereklerin” yitirilmesi.

9. Kırsal alanda emek piyasaları ve sosyal güvenlik,

10. Kırsal alanda formel veya informel örgütlenme yapıları,

11. Kırsal alanda gençlik ve çocuk,

12. Kırsal alanda yaşlılık,

13. Kırsal işletme yapılarında değişim,

14. Kırsal kalkınma ve coğrafi işaretler,

15. Kentleşme politikalarının kırsal alana etkileri,

16. Pazarlama, yerel pazar oluşumu, alternatif pazarlama yöntemleri ve üretici gelir paylarına etkileri,

17. Toplumsal cinsiyet, kadın-erkek karşılaştırmalı eşitsizlik bulguları ve kadın-erkek eşitliği için araçsal tanımlar,

18. Yenilenebilir enerji kaynakları ve kırsal yerel önermeler.

D. BURS SÜRECİNDE ADIMLAR:

1.  Başvurular için evrak üzerinden ön değerlendirme yapıldıktan sonra, kısa listeye giren adaylar  jüri mülakatına davet edilecek ve aday, jüriye tez önerisiyle ilgili sunumunu gerçekleştirecek (tercihen power-point sunumu). Bu toplantıya katılım için yol giderleri TKV tarafından karşılanacaktır.

2. Jüri, bursiyer seçimini toplantıya katılan adaylar arasından yapacaktır,

3. Bursiyer, TKV ile burs sözleşmesini imzalayacak ve hesap numarasını TKV ’ye bildirecektir.

4. Bursiyer, tez çalışmasının 6. ayında ilerleme raporunu ve tez bitiminde ise final raporunu, TKV yönetimine sunacaktır. Tezin tamamlanmaması halinde bursun kesilme hakkı TKV’de saklıdır.

E. TKV İLETİŞİM BİLGİLERİ:

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI
Fatih Mah. Vakıf Cad. No: 43/B
Kahramankazan – ANKARA

Tel:   (0312)  814 53 88
Fax:  (0312) 814 17 33
E mail: tkv@tkv-dft.org.tr
Web Site:  www.tkv-dft.org.tr

NOT : Başvuru belgeleri elden TKV yönetimine teslim edilebileceği gibi, posta ile de gönderilebilecektir.”

Skip to content