1. Anasayfa
  2. /
  3. Sivil Toplumdan Haberler
  4. /
  5. Turquoise Coast Environment Fund...

Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) başvuruları açıldı

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’nın hayata geçirdiği Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) başvuruları açıldı. Doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak çalışan yerel sivil toplum örgütlerinin destekleneceği fona 30 Temmuz tarihine kadar başvuru yapılabilir.

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Conservation Collective işbirliği ile hayata geçirdiği Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) başvuruları açıldı. Fon kapsamında kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak çalışan yerel sivil toplum örgütlerinin (STÖ) çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Turquoise Coast Environment Fund kapsamında, Ege ve Akdeniz bölgesindeki başlıca çevresel zorluklar ve fırsatlar göz önünde bulundurularak doğal çevreyi korumayı ve yenilemeyi hedefleyen yerel sivil toplum örgütlerinin projeleri desteklenecek. Fonun 2022 dönemi kapsamında yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen üç tematik alanı ve bu alanlarla uyumlu konuları önceliklendirilmesi bekleniyor:

  1. Sürdürülebilir Gıda Sistemlerini teşvik etmek
  2. Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri teşvik etmek
  3. Koruma alanında çalışan yerel STÖ’lerin yasal ve kurumsal olarak desteklenmek ve güçlendirilmek

Bunlarla beraber desteklenecek çalışmaların odağında projelerin yerel ölçekte açık, net ve ikna edici olması, ölçülebilir ve sürdürülebilir uzun vadeli etkileri ve sistem değişikliği potansiyeli sağlaması, kapasite oluşturma ve yerel topluluklar arasında çok çeşitli paydaşları dahil etme fırsatları gibi, tekrarlanabilirlik ve ölçeklendirme fırsatları aranacak.

Projeye başvuracak STÖ’lerin ve yapılacak başvuruların aşağıdaki kriterleri sağlaması bekleniyor:

  • Tüzel kişiliğe sahip, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olması (dernek, vakıf, kooperatif. vb.)
  • Türkiye’de doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak çalışıyor olması
  • 2021 yılı gelirleri 3.000.000 TL’den az olması

Turquoise Coast Environment Fund kapsamında STÖ’lere dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az  540.000 TL olarak belirtilmiş. Başvuru yapan STÖ hibe programından en fazla 180.000 TL talep edebilecek.

Fona başvurmak isteyen örgütlerin başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekiyor.

Turquoise Coast Environment Fund hakkında detaylı bilgi (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve proje takvimi) ve başvuru için tıklayın.

 

Skip to content