Turquoise Coast Environment Fund-Turkey 2024 dönemi başvuruları açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfının The Turquoise Coast Environment Fund (Turkuaz Sahili Çevre Fonu)– Turkey (TCEF) 2024 dönemi başvuruları açıldı. Fon kapsamında Türkiye’nin güney veya batı kıyı bölgelerindeki doğal çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri desteklenecek. Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2024, saat 18.00.

Sivil Toplum için Destek Vakfı, kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve batı kıyı bölgelerinde; doğa, biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını finansal olarak desteklemek amacıyla The Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) hibe programının 2024 dönemi başvurularını açtı.

Fonun 2024 döneminde de Türkiye’nin güney veya batı kıyı bölgelerindeki doğal çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin projeleri desteklenecek.

Proje fikirlerinde aşağıda paylaşılan üç temel öncelik alanından en az bir tanesinin yer alması bekleniyor:

  • Sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik eden projeler
  • Biyoçeşitliliğin korunması için ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımına sahip projeler
  • Koruma alanında çalışan STK’larının yasal ve kurumsal olarak desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan projeler

Savunuculuk, ağ oluşturma ve koruma eylemini harekete geçirmek istedikleri ilgili alanlar çerçevesinde doğru veri ve bilgilere erişme yeteneği geliştirme dahil olmak üzere çeşitli tematik alanlarda yerel kuruluşların kapasitelerinin güçlenmesini amaçlayan projeler desteklenecek.

Fon kapsamında sivil toplum örgütlerine en az 1 milyon 400 bin TL hibe dağıtılacak, başvuru yapan sivil toplum örgütleri hibe programından en fazla 450 bin TL talep edilebilecek.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 8 Mayıs 2024 saat 18.00’e kadar göndermeleri gerekiyor.

Hibe programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Skip to content