1. Anasayfa
 2. /
 3. Haber Arşivi
 4. /
 5. Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan...

Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan nasıl faydalanabilirsiniz?

Sivil Düşün’de uzman desteği talep ederek Etkinlik/Toplantı, Örgütlenme, Hareketlilik&Ağ Oluşturma, Savunuculuk&Kampanya ve İletişim kategorilerinde yapacağınız başvuruları geliştirebilirsiniz. Sivil Düşün Uzman Havuzu, faaliyet yürüttüğünüz hak alanlarında ve aşağıdaki listede yer alan uzmanlık alanlarında sizlere destek sunuyor.

Sivil Düşün Uzman Havuzu hangi hak alanlarını kapsıyor?
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-sort-alpha-asc” color=”custom” background_style=”boxed-outline” background_color=”white” size=”lg” align=”center” custom_color=”#3598d3″][/vc_column][/vc_row][vc_column width=”1/2″]
 • Barınma hakkı
 • Çalışma hakları
 • Çevre hakları ve ekolojik haklar
 • Çocuk hakları
 • Dijital haklar
 • Eğitim ve öğrenim hakkı
 • Engelli hakları
 • Gençlik hakları
 • Hayvan hakları
 • İfade, medya ve basın özgürlüğü
 • İnsan hakları
 • Kadın hakları / Toplumsal cinsiyet eşitliği
[/vc_column][vc_column width=”1/2″]
 • Kent hakkı
 • Sürdürülebilir kırsal ve insani kalkınma
 • Kültürel haklar (Dil, din, etnisite, folklor, toplumsal hafıza, geleneksel üretim biçimleri vs.)
 • LGBTİ+ hakları
 • Mülteci ve sığınmacı hakları
 • Örgütlenme özgürlüğü
 • Sağlık hakkı
 • Şeffaflık ve bilgiye erişim hakkı
 • Tüketici hakları
 • Ulaşım hakkı
 • Yaşlı hakları
[vc_separator color=”orange” style=”dotted” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row]
Sivil Düşün Uzman Havuzu’nda hangi alanlardan uzmanlar var?
[vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-user-plus” color=”custom” background_style=”boxed-outline” background_color=”white” size=”lg” align=”center” custom_color=”#3598d3″][/vc_column][/vc_row][vc_column width=”1/2″]
 • Stratejik planlama
 • Gönüllü yönetimi
 • Savunuculuk ve lobicilik
 • İletişim ve sosyal medya stratejisi
 • Dijital iletişim, dijital araçlar, sosyal medya
 • Basınla ilişikler, medya izleme
 • Web yazılım ve tasarım
 • İçerik geliştirme
 • Grafik tasarım
 • Veri görselleştirme
 • Hikaye anlatıcılığı
 • Kampanya tasarım ve yönetimi
 • Dijital veri güvenliği
[/vc_column][vc_column width=”1/2″]
 • Proje döngüsü yönetimi
 • Kaynak geliştirme
 • Etkinlik yönetimi
 • Ağ oluşturma
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama
 • Kamu politikaları izleme
 • Sivil toplum örgütlerinin temel faaliyetlerinin etki analizi
 • Ulusal ve uluslarası mevzuat, yasal çerçeveye ilişkin hukuki danışmanlık, dava süreçleri, stratejik davalama
 • Veri toplama ve analizi
 • Kopenhag kriterleri & AB müktesebatı
 • Hak örgütleri, toplum merkezleri, kadın dayanışma merkezleri, sığınmaevleri vb. çalışmalar için psiko-sosyal destek ve süpervizyon desteği
 • Örgüt yönetimi (finansal yönetim, dernekler mevzuatı, iç iletişim )
 • İşaret dili
[vc_separator color=”orange” style=”dotted” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row]
Uzman Desteği’ne başvurmadan önce bilmeniz gerekenler
 • Uzman desteğine ilişkin bütçe ve uzmanlarla ilgili tüm harcamalar Teknik Destek Ekibi tarafından karşılanır. Beş destek kategorisinin altında talep edeceğiniz Uzman Desteği 5000 Avro’luk maksimum bütçeye dahil değildir.
 • Başvurunuzda uzman talebinizin gerekçesini ve kaç gün süreyle uzman talep ettiğinizi açıklamanız yeterlidir.
 • Destek talebiniz çerçevesinde Uzman Havuzu’nda yer almayan spesifik konulardaki uzman önerileriniz Teknik Destek Ekibi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından değerlendirmeye alınır. (Destek sahibi tarafından önerilen uzmanın başvuru yapan örgütün üyesi ve/veya profesyonel çalışan vb. olmaması gerekmektedir. Söz konusu durumlarda başvuru sahibinin uygulama kapasitesinin yeterli olduğu varsayılarak uzman desteği iptal edilir.)
Uzman Desteği talebiniz kabul edildiğinde süreç nasıl ilerliyor?
 • Çalışmanızın onaylanmasının ardından Teknik Destek Ekibi Uzman Havuzu’ndan (minimum 2) uzman önerir.
 • Uzman seçiminde uzmanın da takvim uygunluğuna bağlı olarak, tercihiniz göz önünde bulundurulur.
 • Uzman ve başvuru sahibi arasındaki ilk iletişim Teknik Destek Ekibi tarafından kurulur.
 • Uzmanlara dair tüm harcama ve ödemelerden Teknik Destek Ekibi sorumludur. (Ulaşım, konaklama, harcırah, günlük ücret vb.)
 • Eğitim programları için talep edilen uzman desteği, etkinliğin katılımcıları tarafından değerlendirilir.
 • Uzman ile çalışma kapsamında oluşturulan çıktıların Teknik Destek Ekibi ile paylaşılması gerekir.
Skip to content