We Act Katılımcı Demokrasi Odaklı Eğitim ve Mentörlük Kapasite Geliştirme Programına davetlisiniz

Siyaset ve Medyada Kadınları Güçlendirme projesi (WE ACT), Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarını yerel ve katılımcı demokrasi üzerine 2 günlük yüz yüze eğitim ve sonrasında mentörlük programına davet ediyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ALDA (The European Association for Local Democracy) ile Daktilo 1984 Derneği iş birliğiyle uygulanan WE ACT (Siyaset ve Medyada Kadınları Güçlendirme) projesi, Türkiye yerel politikasında kadınların ve LGBTQIA+ topluluklarının temsilinin ve katılımının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

WE ACT, Aralık 2024’e kadar sürecek Katılımcı Demokrasi Odaklı Eğitim ve Mentörlük Kapasite Geliştirme Programı kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinden seçilecek sivil toplum kuruluşları ve yerel seçimlerde yer almak isteyen kadın adaylara, yerel ve katılımcı demokrasi üzerine 2 günlük yüz yüze eğitim ve ardından uzaktan mentörlük desteği sağlayacak. Proje bununla birlikte eğitim programı için seçilen sivil toplum kuruluşları öncelikli olmak üzere, yerel düzeyde projelerini ve faaliyetlerini finanse etmelerini sağlayacak bir alt hibe programı da başlatmayı hedefliyor.

Aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 31 Ekim 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek:

* Kadınlar ve/veya LGBTQIA+’ların hakları için savunuculuk yapan ve cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusunda ana öncelikli eylem planına sahip olan kurumlar,

* Türkiye’de LGBTQIA+’ların haklarına ve genel olarak cinsiyet eşitliğine yönelik olarak yerel düzeyde faaliyet gösteren kurumlar (en az 1 yıl aktif faaliyet gösterme şartı aranmaktadır),

* Yerel yönetimlere katılım yaklaşımlarını geliştirmeyi ve bu anlamda uzman desteği almayı isteyen kurumlar,

* 2024 Yerel Seçimleri’nde aday olacak kadın siyasetçiler

Programa katılım koşulları ve detaylı bilgi için tıklayın.

Skip to content